Jak zažádat o invalidní důchod?

27.06.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Máte zdravotní problémy, které vás omezují v běžném životě, a hlavně při práci? Dlouhodobě se léčíte s potížemi specifického rázu? Nezvládáte pořádně fungovat? Možná je čas začít uvažovat o žádosti o invalidní důchod.

Zažádat o invalidní důchod může v podstatě každý občan, který se domnívá, že jeho zhoršený zdravotní stav omezuje jeho schopnost pracovat. Pouhá domněnka ale rozhodně nestačí. Co tedy potřebujete k vyřízení žádosti a kam se můžete obrátit?

Jaké máme stupně invalidity?

Ještě před tím, než začneme řešit, kde a jakým způsobem se žádost podává, je třeba si upřesnit, jaké stupně invalidity máme a jak s nimi souvisí výše poklesu práceschopnosti.

Typ invalidity

Pokles práceschopnosti

1. stupeň

o 35–49 %

2. stupeň

o 50–69 %

3. stupeň

o 70 % a více

Musíme zmínit, že dříve se invalidita prvního a druhého stupně nazývala jako částečná invalidita, invalidita třetího pak jako plná invalidita. Dnes jsou však tyto výrazy využívány už spíše jen hovorově.

Stupně invalidity nemusí být trvalé. I zdravotní stav se může neustále měnit, a právě proto je možné, že se bude schopnost vykonávat pracovní činnost i nadále snižovat, anebo naopak zvyšovat na základě léčby či rekonvalescence. O možném navýšení, nebo naopak snížení ID pak rozhodne posudkový lékař.

Čtěte také: Jak je to se zdravotním pojištěním v invalidním důchodu?

Jak a kde zažádat o invalidní důchod, co přiložit k žádosti o ID

Zdroj: Shutterstock

Kde zažádat o invalidní důchod?

Zažádat musíte na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště, kde vám zároveň i pomůžou s jejím sepsáním. Pokud žadatel není schopen dostavit se sám, žádost mohou podat i rodinní příslušníci nebo osoba, které žadatel podepsal plnou moc k zastupování.

Ještě před tím, než půjdete na sociálku, bude ale důležité své úmysly prodiskutovat s lékařem, u kterého se dlouhodobě léčíte. Právě ten totiž bude pro OSSZ zpracovávat poklady a lékařské zprávy k posouzení. Podat žádost ale rozhodně nestačí.

Čtěte také: Pracovní možnosti invalidních důchodců

Co přiložit k žádosti o invalidní důchod?

  • Občané ČR přiloží občanský průkaz, cizinci povolení k pobytu nebo cestovní pas.
  • Veškeré doklady o studiu, i pokud nebylo řádně ukončeno.
  • Podepsanou Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet od banky, pokud chcete dostávat peníze na bankovní konto.
  • Potvrzení zaměstnavatele o vyplacených náhradách za ztrátu výdělku po skončení DPN za nemoc z povolání nebo pracovní úraz.
  • Potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům (vyplácel se před rokem 1996).
  • Potvrzení o náhradních dobách pojištění (evidence na úřadu práce).
  • Případné doklady o práci v cizině,
  • Případné doklady o výkonu vojenské služby u mužů (vojenskou knížku nebo propouštěcí list),
  • Případné doklady potvrzující výchovu nebo péči o děti (rodný list).

Ve chvíli, kdy je podána žádost o invalidní důchod, okresní správa sociálního zabezpečení může žadatele vyzvat, aby absolvoval vyšetření i u dalších odborných lékařů. Ten je povinen vyhovět. Jinak může být řízení o ID přerušeno.

Čtěte také: Jak to mají invalidní důchodci s platbou sociálního pojištění?

Potřebná doba pojištění pro invalidní důchodce

Pří nároku na ID nestačí pouze to, že je daná osoba skutečně shledána jako invalidní v některém ze tří zmíněných stupňů. Musí mít navíc splněnou i potřebnou dobu pojištění. Jinak i tak může být invalidní, ale bez nároku na výplatu důchodu.

Věk žadatele

Nutná doba pojištění

do 20 let

méně než 1 rok

20–22 let

1 rok

22–24 let

2 roky

24–26 let

3 roky

26–28 let

4 roky

více jak 28 let

5 let*

* v posledních 10 letech před vznikem invalidity.

U osob starších 38 let také platí, že pokud nesplní podmínku 5 let pojištění v posledních 10 letech před vznikem invalidity, považuje se podmínka za splněnou též, pokud došlo k 10 letům účasti na pojištění v posledních 20 letech.

Podání námitky proti rozhodnutí ČSSZ

Pokud nejste spokojeni s výsledkem řízení, proti rozhodnutí se lze odvolat, a to nejen v případě, kdy nesouhlasíte s uděleným stupněm invalidity, ale např. i s výší výplaty invalidního důchodu. Učinit tak ale musíte nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí. ČSSZ má poté na prověření vaší písemné námitky dalších 30 až 60 dnů, během kterých musí daný případ prošetřit.

Zdroj: ČSSZ

 

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 122 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY