Jak zažádat o invalidní důchod

23.10.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Máte zdravotní problémy, které vás omezují v běžném životně a hlavně při práci? Dlouhodobě se léčíte s potížemi specifického rázu? Nezvládáte pořádně fungovat? Možná je čas začít uvažovat o žádosti o invalidní důchod.

Zažádat o invalidní důchod může v podstatě každý občan, který se domnívá, že jeho zhoršený zdravotní stav omezuje jeho schopnost pracovat. Pouhá domněnka ale rozhodně nestačí. Co tedy potřebujete k vyřízení žádosti a kam se můžete obrátit?

Jaké máme stupně invalidity?

Ještě předtím, než začneme řešit, kde a jakým způsobem se žádost podává, je třeba si upřesnit, jaké stupně invalidity máme a jak s nimi souvisí výše poklesu práceschopnosti.

Typ invalidity

Pokles práceschopnosti

1. stupeň

o 35 – 49 %

2. stupeň

o 50 – 69 %

3. stupeň

o 70 % a více

Dobré je navíc zmínit, že před rokem 2010 se invalidita prvního a druhého stupně nazývala jako částečný důchod, invalidita třetího pak jako důchod plný. Dnes jsou však tyto výrazy využívány už spíše jen hovorově.

Stupně invalidity nemusí být trvalé. I zdravotní stav se může neustále měnit, a právě proto je možné, že se bude schopnost vykonávat pracovní činnost i nadále snižovat anebo naopak zvyšovat na základě léčby či rekonvalescence. O možném navýšení nebo naopak snížení ID pak rozhodne posudkový lékař.

Jak a kde zažádat o invalidní důchod, co přiložit k žádosti o ID

Zdroj: Shutterstock

Kde zažádat o invalidní důchod?

Zažádat musíte na příslušné okresní zprávě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště, kde vám zároveň i pomůžou s jejím sepsáním. Pokud žadatel není schopen dostavit se sám, žádost mohou podat i rodinní příslušníci nebo osoba, které žadatel podepsal plnou moc k zastupování.

Ještě předtím, než půjdete na sociálku, bude ale důležité své úmysly prodiskutovat s lékařem, u kterého se dlouhodobě léčíte. Právě ten totiž bude pro OSSZ zpracovávat poklady a lékařské zprávy k posouzení. Podat žádost ale rozhodně nestačí.

Co přiložit k žádosti o invalidní důchod?

  • Občané ČR občanský průkaz, cizinci povolení k pobytu nebo cestovní pas
  • Veškeré doklady o studiu, i pokud nebylo řádně ukončeno.
  • Podepsanou Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet od banky, pokud chcete dostávat peníze na bankovní konto.
  • Potvrzení zaměstnavatele o vyplacených náhradách za ztrátu výdělku po skončení DPN za nemoc z povolání nebo pracovní úraz
  • Potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům (vyplácel se před rokem 1996).
  • Potvrzení o náhradních dobách pojištění (evidence na úřadu práce)
  • Případné doklady o práci v cizině
  • Případné doklady o výkonu vojenské služby u mužů (vojenskou knížku nebo propouštěcí list)
  • Případné doklady potvrzující péči o děti do 4 let věku (rodný list)

Ve chvíli, kdy zaměstnanec podá žádost o invalidní důchod, OSSZ vyzve zaměstnavatele k dodání evidenčního listu důchodového pojištění a potvrzení od zaměstnavatele. Okresní správa sociálního zabezpečení pak může žadatele vyzvat, aby absolvoval vyšetření i u dalších odborných lékařů. Ten je povinen vyhovět. Jinak může být řízení o ID přerušeno.

Potřebná doba pojištění pro invalidní důchodce

Pří nároku na ID nestačí pouze to, že je daná osoba skutečně shledána jako invalidní v některém ze tří zmíněných stupňů. Musí mít navíc splněnou i potřebnou dobu pojištění.

Věk žadatele

Nutná doba pojištění

do 20 let

méně než 1 rok

20 – 22 let

1 rok

22 – 24 let

2 roky

24 – 26 let

3 roky

26 – 28 let

4 roky

více jak 28 let

5 let

Využití tabulky při podmínkách nároku není využíváno v případě, kdy se o invalidní důchod žádá kvůli nemoci z povolání anebo pracovnímu úrazu.

Podání námitky proti rozhodnutí ČSSZ

Pokud nejste spokojeni s výsledkem řízení, proti rozhodnutí se lze odvolat, a to nejen v případě, kdy nesouhlasíte s uděleným stupněm invalidity, ale např. i s výší výplaty invalidního důchodu. Učinit tak ale musíte nejpozději do 30 dnů od oznámení rozhodnutí. ČSSZ má poté na prověření vaší písemné námitky dalších 30 až 60 dnů, během kterých musí daný případ prošetřit.

Zdroj: ČSSZ

 

 

Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 67 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY