Jak je to se zdravotním pojištěním v invalidním důchodu?

11.03.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Patříte mezi práceneschopné kvůli špatnému zdravotnímu stavu? Byl vám přiznán invalidní důchod? Jak to teď budete mít s platbou zdravotního pojištění? Musíte si jej hradit sami, anebo jej za vás někdo uhradí?

Ze zákona rozlišujeme invalidní důchod prvního, druhého a třetího stupně závisle na tom, v jak velké míře došlo ke snížení práceschopnosti. Dále také může být dané osobě přisouzena invalidita, ale bez nároku na výplatu důchodu, neboť nesplnila potřebnou dobu pojištění pro nárok na výplatu této důchodové dávky. Jak to ale mají invalidní osoby se zdravotním pojištěním?

Invalidní důchodci a zdravotní pojištění

Osobám v invalidním důchodu prvního, druhého a samozřejmě i třetího stupně hradí zdravotní pojištění stát. Platbu zdravotního pojištění tedy nemusí nijak řešit, pro tyto účely jsou státními pojištěnci. Zdravotní je pak státem hrazeno i těm osobám, které byly uznány invalidními pro invaliditu třetího stupně, ale nesplňují nárok na výplatu důchodu kvůli nesplnění potřebné doby pojištění a nemají příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, popř. nepobírají důchod z ciziny anebo tento důchod nepřesahuje měsíční částku ve výši minimální mzdy,

Výše zdravotního pojištění státních pojištěnců

Výši a vyměřovací základ zdravotního pojištění u státních zaměstnanců určuje zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění č. 592/1992 Sb. Vyměřovací základ pro státní pojištěnce pak od 1. ledna 2021 činí 13 088 Kč, měsíční částka pojištění je pak 1 767 Kč. Ještě na konci roku 2020 to bylo 1 567 Kč, ke zvýšení tedy došlo o 200 Kč.

TIP: Vypočítejte si výši invalidního důchodu na naší kalkulačce

Invalidní důchod a zdravotní pojištění: kdo a jak platí

Zdroj: Shutterstock

 

Zkrácený úvazek a dopočet zdravotního pojištění do minima

Invalidní důchodci mohou pracovat s ohledem na svůj zdravotní stav. Velmi oblíbená forma přivýdělku je pak např. zkrácený úvazek, kde se ale běžně provádí tzv. dopočet zdravotního pojištění do minima. Pro platbu zdravotního pojištění musí být totiž dodržen minimální vyměřovací základ, kterým je minimální mzda, která letos činí 15 200 Kč. Odvod zdravotního pojištění pak z částky tvoří 13,5 %. Pokud má zaměstnanec na zkráceném úvazku letos méně peněz než 15 200 Kč hrubého, musí zbytek pojištění do minima doplatit ze své kapsy.

Toto pravidlo se však netýká invalidních důchodců, neboť je za ně zdravotní pojištění v prvé řadě hrazeno státem. Dopočet do minima se u nich tedy neprovádí.

Má invalidní důchodce nárok na odpočet zdravotního pojištění?

Na odpočet zdravotního pojištění měli dříve nárok všichni státní pojištěnci, kteří byli buď zaměstnanci anebo osoby samostatně výdělečně činné. Tato výhoda však skončila na začátku roku 2004.

Odpočet je však možné stále provádět u zaměstnanců, kteří jsou zároveň invalidními důchodci. To ale za předpokladu, že jejich zaměstnavatel zaměstnává z průměrného počtu pracovníků více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Odpočet se poté provede tak, že se od vyměřovacího základu zaměstnance pro účely pojistného odečte vyměřovací základ pro státní pojištěnce. Až částka, která vyjde z rozdílu, bude nový vyměřovací základ, ze kterého se provede odvod zdravotního pojištění.

Podnikající invalidní důchodce a zdravotní pojištění

Pokud chtějí osoby v invalidním důchodu podnikat, jejich samostatná výdělečná činnost je pro účely pojištění brána jako činnost vedlejší. To v rámci zdravotního pojištění znamená, že se jich netýká minimální záloha, která v roce 2021 činí 2 393 Kč, pro osoby samostatně výdělečně činné, které podnikají prostřednictvím hlavní činnosti.

První rok podnikáni na vedlejší činnost OSVČ žádné zálohy na zdravotním pojištění neplatí. Jednorázově vše uhradí další rok s podáním přehledu o příjmech a výdajích. Pro pojištění navíc nebude platit žádný minimální vyměřovací základ, ale odvede se ze skutečně dosaženého výdělku.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 19 krát