Jak je to s odpočty na pojistném na zdravotním pojištění?

24.07.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Zajímá vás, co to jsou odpočty na pojistném u veřejného zdravotního pojištění? Nemůže se to nějakým způsobem týkat vás? Přečtěte si, o co se jedná.

O tom, kdy je možné provést odpočet pojistného pojednává odst. 7 v § 3 zákona České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění č. 592/1992 Sb.

Co to je odpočet pojistného na zdravotní pojištění?

Odpočet pojistného na zdravotní pojištění platí jen pro jednu skupinu osob, za kterou hradí zdravotní pojištění stát, a to pouze, pokud pracuje. Odpočet spočívá v tom, že se z vyměřovacího základu ze mzdy nebo platu odečte částka vyměřovacího základu pro státní pojištěnce.

Na takový odpočet pojistného měli do roku 2004 nárok všichni státní pojištěnci, kteří byli zároveň i zaměstnanci a dokonce i osoby samostatně výdělečně činné. Poté však byly odpočty zdravotního pojištění zrušeny. Od 30. března 2005 však byly odpočty opět zavedeny, ale pouze u jedné skupiny státních pojištěnců.

Odpočet pojistného na zdravotní pojištění: podmínky

Zdroj: Shutterstock

 

Kdo má nárok na odpočet pojistného na zdravotní pojištění?

Odpočty pojistného lze uplatnit pouze u zaměstnanců, kteří jsou zároveň i v invalidním důchodu. Druhou podmínkou je, aby se jednalo o zaměstnance u zaměstnavatele, který z průměrného počtu pracovníků zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Jak se provede odpočet zdravotního pojištění?

Od vyměřovacího základu zaměstnance, který slouží pro výpočet pojistného, se odečte vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem. Částka rozdílu je nový vyměřovací základ, ze kterého se u zaměstnavatele provede odvod zdravotního pojištění. Minimální vyměřovací základ ani ten skutečně dosažený ze mzdy nebo platu pro zaměstnance v invalidním důchodu tedy neplatí, pokud splní i druhou podmínku odpočtu, viz výše.

Odpočet pojistného je navíc možné provést i u těch státních pojištěnců v invalidním důchodu, kde skutečnosti a podmínky pro nárok na odpočet netrvají celý kalendářní měsíc.

Vyměřovací základ pro státní pojištěnce 2020

Vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění hrazeného státem také určuje zákon o všeobecném zdravotním pojištění. Částka měsíčního pojistného z něj pak činí 13,5 %.

Časové období

Vyměřovací základ

Výše pojistného

Od 1. ledna do 31. května 2020

7 903,00 Kč

1 067,00 Kč

Od 1. června 2020

11 607,00 Kč

1 567,00 Kč

Sazba zdravotního pojištění placeného státem se předtím běžně zákonem sjednávala na dobu jednoho kalendářního roku, tedy od začátku ledna do konce prosince. Letos však došlo ke změně z důvodu koronavirové krize a měsíční sazba pojištění se po půl roce zvýšila o 500 Kč. Vyšší odpočet se tedy u mzdy za červen provede v červenci.

Od 1. ledna 2021 pak můžeme čekat další navýšení. Vyměřovací základ bude činit 13 088 Kč s pojistným ve výši 1 767 Kč.

Na co mají nárok OSVČ, které jsou státními pojištěnci?

Od roku 2004 osoby samostatně výdělečné činné, které jsou zároveň i státními pojištěnci, nárok na odpočet zdravotního pojištění nemají. Jejích činnost je však pro účely pojištění zdravotního i sociálního považována za činnost vedlejší, což znamená, že nejsou povinny dodržet minimální vyměřovací základ pro OSVČ, který v roce 2020 činí 17 417,50 Kč a výši minimálních měsíčních záloh na zdravotní pojištění, která je pak 2 352 Kč.

Osoby samostatně výdělečně činné, které jsou zároveň i státními pojištěnci, zdravotní pojištění vždy platí ze skutečně dosaženého příjmu po odpočtu výdajů.

Čtěte také: Odpuštění záloh na sociální a zdravotní pro OSVČ

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ