Kdo a jak si platí zdravotní pojištění

25.08.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Zdravotní pojištění je povinné a díky němu máme bezplatný přístup ke zdravotní péči. Víte, kdy si musíte zdravotní pojištění platit sami a jak se takové zdravotní pojištění platí?

Zdravotní pojištění je jedna z povinných daní, která se strhává z platu a mzdy. A nejen to, zdravotní pojištění je poplatek, který je povinen platit každý z nás, tedy i ti, kteří nepracují. Zdravotní pojištění se odvádí vybrané zdravotní pojišťovně, která poté proplácí zdravotní péči našim lékařům. Jak velké zdravotní pojištění platíme a jak ho konkrétně platíme, pak záleží především na tom, jak si vyděláváme peníze a na dalších okolnostech.Kdo je to státní pojištěnec

První skupinou, kterou je nutno zmínit, jsou lidé, za které platí zdravotní pojištění stát. Tyto osoby určuje § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona platí stát zdravotní pojištění například za tyto osoby:

 • nezaopatřené děti, tedy do ukončení povinné školní docházky a poté do 26 let, pokud se připravují na budoucí povolání ( = chodí do školy),
 • osoby nad 26 let, studující v prvním doktorském studijním programu, ve standardní době a prezenčním studiu,
 • příjemce důchodů z důchodového pojištění, tedy osoby ve starobním, invalidním, vdovském a sirotčím důchodu,
 • osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek,
 • osoby pečující celodenně o dítě do 7 let, nebo o dvě děti do 15 let,
 • nezaměstnaní v evidenci na úřadu práce
 • a další.
 • Za koho ještě platí zdravotní pojištění stát?

Výhodou těchto osob je fakt, že i bez práce mají placené zdravotní pojištění. Pokud pracují na částečný úvazek nebo na DPP či DPČ, tak nemusí doplácet zdravotní pojištění do minimální částky. Státní odvody zdravotního pojištění byly v roce 2018 ve výši 969 Kč, v roce 2019 porostly na 1 018 Kč. V roce 2020 byly do konce května 1 067 Kč a od 1. června jsou ve výši 1 567 Kč měsíčně.. Tuto částku pak platí stát zdravotním pojišťovnám za každého státního pojištěnce.

Jak platí zdravotní pojištění zaměstnanci?

Zaměstnanci mají placení zdravotního pojištění jednoduché, je jim každý měsíc strháváno z platu. Celková sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z hrubé mzdy. Tuto částku ovšem neplatí pouze ten, kdo mzdu dostává, ale i jeho zaměstnavatel. Zaměstnanec odvádí 4,5 % na zdravotní pojištění, tato částka je mu strhávána z hrubé mzdy a vidí ji na výplatní pásce. Zaměstnavatel pak odvádí státu dalších 9 %. O tuto částku se vyplácená mzda nesnižuje. Ale můžete ji vidět při výpočtu tzv. superhrubé mzdy.

Jak a kam platit zdravotní pojištění: zaměstnanec, OSVČ, OBZP

Zdroj: Shutterstock

 

Jaká je minimální částka zdravotního pojištění?

Oproti státním pojištěncům patří například nezaměstnaní neevidovaní na úřadu práce nebo ženy v domácnosti mezi tzv. OBZP, neboli osoby bez zdanitelných příjmů. Tyto osoby jsou povinné si platit zdravotní pojištění přímo své pojišťovně a to v minimální zákonné výši. Pro rok 2018 to bylo 1 647 Kč, pro rok 2019 zase 1 803 Kč. V roce 2020 je to 1 971 Kč. Zdravotní pojištění je splatné na účet příslušné zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého dne měsíce následujícího po měsíci, za který se zdravotní pojištění platí.

Pro tuto minimální částku platí dále i pravidlo, že osoby, které pracují pouze na částečný úvazek a na některou z pracovních dohod (DPP a DPČ), musí zaplatit minimálně takto velikou platbu na zdravotní pojištění. Z platu je strháváno sociální a zdravotní pojištění, další zálohy platí povinně zaměstnavatel. Pokud je součet zdravotního pojištění strženého z platu odvedený zaměstnavatelem nižší než 1 971 Kč pro rok 2020, musí OBZP chybějící částku doplatit.

Minimální zálohy podnikatelů

Pokud si peníze vyděláváte na živnostenský list, tak ze svých příjmů jste povinni platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, a to do osmého následující měsíce (stejně jako OBZP). Začínající podnikatelé si v prvním roce samostatné činnosti platí tzv. minimální zálohy. V dalších letech se pak platí zálohy, které vychází z přehledu o příjmech a výdajích za minulý rok. Často ale tato částka vyjde nižší, než jsou povinné minimální zálohy, OSVČ pak na zdravotním pojištění platí tyto minimální zálohy. Pro rok 2019 byly minimální zálohy za zdravotní pojištění na částce 2 024 Kč, v roce 2020 se zvyšují na 2 352 Kč.

Pokud si přivyděláváte samostatnou činností jako OSVČ na vedlejší činnost, tak povinné zálohy neplatíte, budou vám spočteny až při odevzdání přehledu na zdravotní pojišťovnu a poté je platíte po odevzdání přehledu.

Kam se platí zdravotní pojištění (OSVČ a OBZP) - čísla účtů zdravotních pojišťoven

Od novely zákona 2018/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, která platí od začátku roku 2017, musely zdravotní pojišťovny změnit své účty. Nově nemůžou mít bankovní účty vedené u komerčních bank, ale musí používat účty vedené Českou národní bankou. Všeobecná zdravotní pojišťovna má vedené různé účty pro různé kraje, jiné pojišťovny mají jeden účet, na který posílají platby OSVČ i OBZP, jsou i pojišťovny, které mají rozdílné bankovní účty pro různé pojištěnce.

Základní přehled najdete v následující tabulce. Ta platí pro OBZP a OSVČ.

Zdravotní pojišťovna

Číslo účtu OSVČ

Číslo účtu OBZP

Číslo účtu pro penále a pokuty

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

(čísla účtů si ověřte přímo u VZP)

Jihomoravský kraj a Vysočina 1112001651/0710,

Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský 1112003761/0710,

Královéhradecký a Pardubický 1112005521/0710,

Ústecký a Liberecký 1112003411/0710,

Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský 1112009311/0710,

Praha a Středočeský 1112001221/0710

Jihomoravský kraj a Vysočina 1112001651/0710,

Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský 1112003761/0710,

Královéhradecký a Pardubický 1112005521/0710,

Ústecký a Liberecký 1112003411/0710,

Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský 1112009311/0710,

Praha a Středočeský 1112001221/0710

Jihomoravský kraj a Vysočina 1113004651/0710,

Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský 1113006761/0710,

Královéhradecký a Pardubický 1113008521/0710,

Ústecký a Liberecký 1113006411/0710,

Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský 1113001311/0710,

Praha a Středočeský 1113004221/0710

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

2010201091/0710

2010201091/0710

2010500091/0710

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

2050203761/0710

2050406761/0710

2050502761/0710

2055004761/0710

2050705761/0710

2055207761/0710

207 Oborová zdravotní pojišťovna

2070101041/0710

2070101041/0710

2070101041/0710

207 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

2092101181/0710

2092101181/0710

2091504181/0710

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

2110102031/0710

2110102031/0710

2117101031/0710

213 Revírní bratrská pojišťovna

2130203761/0710

2130502761/0710

2131409761/0710

2130801761/0710

 • Variabilní symbol pro všech zdravotní pojišťovny: obvykle rodné číslo bez lomítka, případně číslo přidělené pojišťovnou
 • Konstantní symbol Všeobecná zdravotní pojišťovna: 558 (platba převodním příkazem), 379 (platba složenkou)
 • Konstantní symbol Vojenská zdravotní pojišťovna ČR: 3558 (platba převodním příkazem), 3559 (platba složenkou)
 • Konstantní symbol Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 0558 nebo 3558
 • Konstantní symbol Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 0858 (platba převodním příkazem), 0859 (platba složenkou)
 • Konstantní symbol Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 558
 • Konstantní symbol Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR: při bezhotovostní platbě je 3558, při platbě složenkou 3559
 • Konstantní symbol Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: není povinný
 • K čemu jsou konstantní symboly?

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 24 krát

Články ze sekce: DANĚ