Sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění je povinnou daní, kterou platí zaměstnanci automaticky z platu a mzdy, osoby samostatně výdělečně činné platí sociální a zdravotní pojištění v rámci povinných odvodů. Zaměstnancům se tyto odvody automaticky strhávají z platu a část za ně platí i zaměstnavatel.

Jak vysoké je sociální a zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění je cekem 13,5 % ze mzdy, z toho jednu třetinu platí zaměstnanec a zbytek zaměstnavatel. Sociální pojištění je celkem 31,5 % ze mzdy, z toho 6,5 % platí zaměstnanec, zbytek zaměstnavatel.

 

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

Zdravotní pojištění

4,5 %

9 %

Sociální pojištění

6,5 %

25 %

Konkrétní platbu sociálního a zdravotního pojištění u vašeho platu můžete zjistit ve mzdové kalkulačce v rozšířeném výpočtu.

Platba sociálního a zdravotního pojištění je celkem významná částka, tyto daně platí nejen zaměstnanec, ale i zaměstnavatel, který odvádí celkem 34 % z vyplácené mzdy navíc státu za každého zaměstnance. Hrubá mzda a tyto odvody tvoří dohromady tzv. superhrubou mzdu, ze které se počítá daň z příjmu.

Proč je nutné platit zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění je daň odváděná za lékařskou péči. Zdravotní pojištění platí zaměstnanci a OSVČ své zdravotní pojišťovně, která také sleduje různé nedoplatky či přeplatky na pojištění. Základní zdravotní péče je pak zdarma.

Za některé osoby platí zdravotní pojištění stát. Jde například o studenty, o maminky na mateřské, rodiče pobírajícího rodičovský příspěvek, osoby pobírající starobní důchod. Zdravotní pojištění stát platí i za nezaměstnané, kteří jsou registrovaní na úřadu práce. Pokud nepracujete, nepodnikáte a nejste ani státní pojištěnci, je vždy třeba zdravotní pojištění platit v minimální sazbě, v tomto případě jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Proč je nutné platit sociální pojištění?

V rámci sociálního pojištění je placeno tzv. důchodové pojištění, nemocenské pojištění a také příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Na základě platby těchto daní se poté odvozuje výše některých sociálních dávek. Na základě zaplaceného důchodového pojištění jsou vypláceny starobní důchody, na základě nemocenského pojištění se vyplácí například nemocenská, mateřská nebo otcovská.

Sociální pojištění se platí pouze z přesně daných příjmů, při podnikatelské činnosti, ze mzdy, z platu. Pokud jste nezaměstnaní a nemáte zdanitelné příjmy, tak důchodové pojištění není třeba platit. Tato doba se vám ovšem nebude počítat do důchodu.

OSVČ povinně odvádí pouze důchodové pojištění, účast na nemocenském pojištění je pro ně dobrovolná. Pokud si ale nemocenské dobrovolně neplatí, tak podnikající osoby nemají nárok například na mateřskou nebo nemocenskou.

Časté otázky

Odvod na zdravotní pojištění je ve výši 13,5 % z hrubé mzdy. Z této částky platí zaměstnanec 4,5 % a zaměstnavatel 9,0 %. Zdravotní pojištění je v podstatě daň za lékařskou péči, která se platí zdravotní pojišťovně. Následně je potom základní zdravotní péče zdarma.

Odvod na sociální pojištění je stanoven ve výši 31,5 % z hrubé mzdy. Z této částky platí zaměstnanec 6,5 % a zaměstnavatel 25,0 %. Odvádí se na tzv. důchodové pojištění, nemocenské pojištění a také příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Díky platbám na sociální pojištění je následně nárok na sociální dávky, a také důchody.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 138 krát


Související články: