Kdy neplatíte zdravotní pojištění?

03.04.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci ani osoby samostatně výdělečně činné se měsíčnímu placení zdravotního pojištění nevyhnou. Jak je to s placením zdravotního pojištění v ostatních případech?

V počítačovém systému mají zdravotní pojišťovny všechny své občany zařazeny v některé zákonné kategorii, přičemž je možný i souběh těchto kategorií. Čtyři základní kategorie jsou: zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů a státní pojištěnci. Pouze státní pojištěnci, kteří nemají žádné jiné příjmy, neplatí zdravotní pojištění, protože zdravotní pojištění za ně platí stát. Státní pojištěnci si vždy musí splnit oznamovací povinnost u své zdravotní pojišťovny, aby byli v registru pojištěnců správně zařazeni. Pokud se rozhodnou změnit státní pojištěnci zdravotní pojišťovnu, tak to mohou učinit stejně jako všichni ostatní občané.

Kdo je státním pojištěncem?

Státní pojištěnci jsou uvedeni v § 7 zákona o zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. Jedná se např. o nezaopatřené děti, poživatele důchodů, příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, uchazeče o zaměstnání, osoby závislé na péči jiné osoby ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni a osoby pečující o tyto osoby, pečující osoby o děti do 10 let v prvním stupni závislosti, osoby celodenně osobně a řádně pečující o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let, příjemce předdůchodu. Za státní pojištěnce platí stát prostřednictvím státního rozpočtu měsíčně částku 920 Kč (v roce 2016 to bylo 870 Kč).

Praktický příklad 1)

Pan Branek je již druhým rokem v evidenci na úřadu práce. Zdravotní pojištění za pana Branka jeho zdravotní pojišťovně platí stát, přestože již pan Branek nepobírá podporu v nezaměstnanosti. Pan Kučera byl sankčně z evidence na úřadu práce vyřazen. Protože pan Kučera nesplňuje žádnou ze zákonných podmínek, aby byl v registru zdravotní pojišťovny zařazen jako státní pojištěnec, tak je automaticky veden jako osoba bez zdanitelných příjmů s povinností platit v roce 2017 měsíční zdravotní pojištění ve výši 1 485 Kč.

Praktický příklad 2)

Paní Veselá pečuje o dvě děti ve věku 8 a 10 let. Zdravotní pojištění si nemusí paní Veselá platit, neboť zdravotní pojištění za ni platí stát. Paní Veselé se však uvedené období nehodnotí pro důchodové účely, proto si paní Veselá podala na místně příslušné OSSZ přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění a měsíčně si sama platí důchodového pojištění ve výši 1 977 Kč.


Zdravotní pojištění v roce 2017

Příjem státního pojištěnce

Mají-li státní pojištěnci příjem, tak z dosahovaného příjmu ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti odvádí zdravotní pojištění. Ze závislé činnosti však nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění se vždy vypočítá ze skutečného vyměřovacího základ. Výkon samostatné výdělečné činnosti je pro účely placení zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší činnosti, zdravotní pojištění se tak vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Praktický příklad 3)

Penzistka Šťastná si přivydělává na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 9 000 Kč. Z měsíční odměny z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a méně se neplatí zdravotní pojištění. Paní Šťastná ze svého příjmu neplatí zdravotní pojištění. Protože za paní Šťastnou platí zdravotní pojištění stát, tak má paní Šťastná vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny a nemusí si zdravotní pojištění platit jako OBZP.

Praktický příklad 4)

Studentka Králová (23 let) si přivydělává na zkrácený úvazek s měsíční mzdou 9 000 Kč. Paní Králové je z hrubé mzdy zaměstnavatelem sraženo zdravotní pojištění ve výši 405 Kč (9 000 Kč x 4,5 %). Kdyby slečna Králová nebyla studentkou a nebyla státním pojištěncem, potom by ji bylo sraženo zdravotní pojištění ve výši 675 Kč (1 485 Kč - (9 000 Kč x 9 %), neboť by musel být při výpočtu zdravotního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ.

Praktický příklad 5)

Paní Zelíčko je na rodičovské dovolené a od 1. 3. 2017 zahájila samostatnou výdělečnou činnost. Samostatná výdělečná činnost bude považována za vedlejší zdroj příjmů. Zdravotní pojištění za rok 2017 se vypočítá ze skutečného hrubého zisku (příjem - výdaj) 94 000 Kč. Zdravotní pojištění za rok 2017 bude 6 345 Kč (94 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti by muselo být zaplaceno zdravotní pojištění ve výši 19 057 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 29 krát

Články ze sekce: DANĚ