Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská)

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) je dávkou nahrazující příjem, která se vyplácí v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím a péčí o novorozence. Vyplácí se od prvního dne nástupu na mateřskou dovolenou, tedy šest až osm týdnů před plánovaným porodem. Kdy přesně v tomto rozmezí na mateřskou dovolenou nastoupí, si každá maminka určuje sama, nejpozději však šest týdnů před porodem. Pokud by nastoupila později, došlo by ke krácení dávky. Když si žena nemocenské pojištění neplatí, nemá na mateřskou nárok. Sociální systém ji však bez prostředků nenechá. Jestliže žena nesplní zákonné podmínky pro přiznání mateřské, tak dostává ihned po narození dítěte rodičovský příspěvek, který je nižší než mateřská.

Nárok na mateřskou

Aby vznikl mamince nárok na mateřskou, tak musí splnit zákonné podmínky. Podmínky se liší pro maminky samostatně výdělečně činné a zaměstnané maminky.

  • Zaměstnankyně bude pobírat mateřskou, jestliže v den nástupu na mateřskou dovolenou je účastna na nemocenském pojištění. Zjednodušeně řečeno musí být v klasickém zaměstnaneckém poměru. Tuto podmínku nesplňuje tedy dohoda o provedení práce. Když skončí pracující ženě smlouva na dobu určitou a je těhotná, tak při nástupu na mateřskou v ochranné lhůtě, která v tomto případě činí 180 dní, bude mít rovněž nárok na mateřskou. Ve všech případech však musí zaměstnankyně být účastna na pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Do této lhůty se přitom nezapočítává např. doba v evidenci na úřadu práce. Byla-li jí mateřská v zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci. Žádanku o tuto dávku odevzdá svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel k žádosti o mateřskou přiloží vyplněný tiskopis „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ a předá je neprodleně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Zaměstnavatel vám bude povinen držet pracovní místo do 3 let dítěte.
  • Aby měla podnikatelka v budoucnu nárok na mateřskou, tak je nutné, aby si platila dobrovolné nemocenské pojištění. Samotná výše mateřské následně závisí na měsíční platbě dobrovolného nemocenského pojištění. Samozřejmě nestačí platit dobrovolné nemocenské pojištění měsíc před očekávaným porodem, podnikatelka musí být účastna na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň 180 dní v období jednoho roku před porodem. I podnikatelka musí být účastna na dobrovolném nemocenském pojištění v posledních dvou letech před dnem nástupu na mateřskou alespoň po dobu 270 kalendářních dní.
Pokud je žena vedena na úřadu práce, tak nemá na mateřskou nárok. Jako nezaměstnaná totiž nejste již účastna na nemocenském pojištění. Pokud se „nevlezete“ do tzv. ochranné lhůty budete po porodu pobírat rovnou rodičovský příspěvek. To samé platí i u studentek, doba studia se totiž nově nezapočítává jako doba účasti na nemocenském pojištění. V tomto případě se bude ihned po narození dítěte čerpat rodičovský příspěvek. Oproti roku 2011 klesne v roce 2012 počet rodin, které budou čerpat čtyřletou variantu pobírání rodičovského příspěvku. V roce 2011 byla totiž čtyřletá varianta povinná např. pro nezaměstnané maminky nebo maminky podnikatelky, které si neplatily nemocenské pojištění. V roce 2012 bude stačit, když podmínku pojištění splní i otec dítěte a rodiče budou mít možnost volby délky a výše rodičovského příspěvku.

Podpůrčí doba

Podpůrčí doba (doba poskytování dávky) začíná nástupem na mateřskou.  Podpůrčí doba činí 28 týdnů, u ženy, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů.
U osoby, která převzala dítě do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky) činí podpůrčí doba 22 týdnů. Pokud tento pojištěnec pečuje zároveň o dvě nebo více dětí, činí podpůrčí doba 31 týdnů.

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta má zajistit, aby ženy nezůstaly bez prostředků v době těhotenství, kdy jedno zaměstnání skončily a do nového ještě nenastoupily. Pro vznik nároku na mateřskou činí tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů. V praxi to znamená, že jestliže bývalý pojištěnec v této době nastoupí na mateřskou dovolenou, dostává dávky z nemocenského pojištění z již ukončeného zaměstnaneckého poměru. V případě, že je zaměstnankyně prokazatelně těhotná v době zaměstnání, které je skončeno, protože byla např. smlouva uzavřena na dobu určitou, potom nemusí být žena zaměstnáná a vznikne ji nárok na mateřskou. Na mateřskou je však potřeba nastoupit v uvedené lhůtě 180 kalendářních dní. Když je ochranná lhůtě ještě počátkem šestého týdne před očekávaným porodem, tak má žena nárok na mateřskou. Stačí, aby požádala svého gynekologa o potvrzení „Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství“, kterou doručí svému poslednímu zaměstnavateli, který tuto žádost s doplněnými údaji předá OSSZ, která bude mateřskou následně vyplácet.

Výpočet mateřské v roce 2016

Od ledna 2016, stejně jako každý rok, dochází ke změně ve výpočtu mateřské. Mění se totiž redukční hranice. Mateřská závisí na průměrném příjmu za 12 předcházejících měsíců, ze kterého se vypočítá denní vyměřovací základ. Při výpočtu mateřské se denní vyměřovací základ redukuje. Redukční hranice od 1. ledna 2016 jsou 901 Kč, 1351 Kč, 2701 Kč (2015: 888 Kč, 1331 Kč a 2662 Kč; 2014: 865 Kč, 1 298 Kč a 2 595 Kč; 2013: 863 Kč, 1 295 Kč a 2 589 Kč; pro 2012: 838 Kč, 1 257 Kč a 2 514 Kč). Do první redukční hranice se počítá 100 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Mateřská potom činí 70 % z denního vyměřovacího základu.

  • Praktický výpočet u zaměstnankyně: Zaměstnankyně paní Modrá má průměrnou měsíční mzdu 21 500 Kč. Jak vysokou bude mít měsíční mateřskou?
Tabulka: Výpočet mateřské při příjmu 21 500 Kč

 
Text Částka
Průměrná hrubá měsíční mzda  21 500 Kč
Neredukovaný denní vyměřovací základ
(12 x 21 500 Kč: 365) 
706,85 Kč
První redukční hranice
(do 901 Kč, ze 100 %) 
706,85 Kč
Druhá redukční hranice
(od 901 Kč do 1 351 Kč, z 60 %)
0 Kč
Třetí redukční hranice
(od 1 351 Kč do 2 701 Kč, z 30 %) 
0 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ   707 Kč
Denní mateřská
(70 % ze 707 Kč) 
495 Kč
Měsíční mateřská
(30 dní x 495 Kč)  
14 850 Kč

Měsíční mateřská přiznaná v roce 2016 bude u paní Modré činit 14 850 Kč.
 

  • Praktický výpočet u podnikatelky: Podnikatelka paní Černá splnila zákonné podmínky pro přiznání mateřské a v posledních 12 měsících platila zálohy na dobrovolném nemocenském pojištění 400 Kč měsíčně. Jak vysokou bude mít mateřskou?
Tabulka: Výpočet mateřské při podnikání

 
Text Částka
Osobní vyměřovací základ
(400 Kč: 2,3 x 100)
17 392 Kč
Denní vyměřovací základ
(17 392 Kč x 12: 365 dní)
571,79 Kč
Redukce do 901 Kč
(ze 100 %)
571,79 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ  572 Kč
Denní mateřská
(572 Kč x 70 %)
401 Kč
Měsíční mateřská
(401 Kč x 30 dní) 
12 030 Kč

Měsíční mateřská přiznaná v roce 2016 bude u paní Černé 12 030 Kč.

Spočítejte si výši dávky v naší kalkulačce mateřské!

 

Související aktuality

Podporu z pracáku nedostanete vždy a její součástí mohou…

19.10.2018  |  Martin Ježek

Jak se vyplácí podpora v nezaměstnanosti? Někdy i prostřednictvím poukázek. Přečtěte si pokračování rozhovoru…

Fungující rodina je jedním z předpokladů pro úspěšné…

31.05.2017  |  Redakce

Podnikání a rodina. Pro byznysmena často dvě základní věci, kolem kterých se točí jeho život. Ovšem zatímco život firmy si pro sebe krade celý…

Interim manažer pomůže předat podnik, najde nové trhy i…

22.02.2017  |  Redakce

Přijde, splní konkrétní zadání, a zase odejde. Tak se dá jednou větou shrnout poslání takzvaného interim manažera. Tyto profesionály, zpravidla s…
Zobrazit další související aktuality
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků