Rodičovství

Sociální podpora je vyplácena ze státního rozpočtu a nárok na ni nemají jen osoby ve finanční tísni, ale třeba i rodiče právě narozených dětí. U naprosté většiny ale nejdříve musí dojít ke splnění zákonem stanovených podmínek. Jaké dávky se pojí s rodičovstvím? A jak je můžete získat?

Úplně první podporou je peněžitá pomoc v mateřství pro toho z rodičů, který s dítětem zůstane doma. Na mateřskou „dovolenou“ pak můžete nastoupit 6 – 8 týdnů před termínem porodu, ale to pouze za předpokladu, že došlo ke splnění zákonem stanovených podmínek. Těmi se myslí účast na nemocenském pojištění minimálně 270 kalendářních dnů za poslední 2 roky, popř. se v době žádosti nacházet alespoň v ochranné lhůtě. Ta činí 180 dnů od zániku nemocenského pojištění. Délka PPM je 28 týdnů, v případě narození dvou a vice dětí až 37 týdnů.

Během těhotenství a mateřství pak lze získat i tzv. vyrovnávací příspěvek. Ten náleží těm matkám, které museli být na základě jiného stavu převeleny na jinou pracovní pozici s nižším finančním ohodnocením. Pouze ale za předpokladu, že původní pozice mohla na základě lékařského posudku ohrozit zdraví plodu nebo kojení. Příspěvek pak slouží k dorovnání mzdy.

Zatímco na mateřskou měla nárok žena či muž, kteří splnili potřebnou dobu pojištění, na porodné, jakožto na další dávku, dosáhnou pouze rodiče s nízkými příjmy. Hlavním pravidlem zde je, že příjem rodiny za posledním kalendářní čtvrtletí před porodem nepřesáhl 2,7násobek životního minima. Pokud tomu tak bylo i ve vašem případě, máte nárok získat jednorázovou částku od státu ve výši 13 000 Kč u prvního dítěte a 10 000 Kč u druhého.

Na PPM pak rovnou navazuje rodičovský příspěvek. Ty osoby, které neměly na mateřskou nárok, mohou namísto ní automaticky nastoupit na rodičovskou dovolenou. Finanční objem příspěvku je zde pro každého stejný a pobírat jej lze až 3 roky od roku 2024 (dříve 4 roky). U jednoho dítěte může rodina vyčerpat u dětí narozených od ledna 2024 částku 350 000 Kč, u vícerčat 525 000 Kč. Výši měsíční dávky si pak rodiče mohou nastavit na základě toho, jak dlouho chtějí být s dítětem doma.

V roce 2018 pak u nás začala platit i otcovská poporodní péče, díky které mají tatínci nárok od ledna 2022 na 14 dní (dříve 7 dní) otcovské dovolené. Během těchto dnů pak budou pobírat 70 % z denního vyměřovacího základu.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát


Související články: