Porodné

Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Dříve se při poskytnutí dávky nezkoumal příjem rodiny. Od roku 2011 došlo k výrazné změně v této dávce, kdy se zkoumá příjem rodiny.  

Porodné od ledna 2015

Od ledna 2015 dochází v porodném ke změně. Nárok na porodné má rodina, které se narodilo první nebo druhé živé dítě a jejíž příjem v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte byl nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Pro stanovení životního minima se přitom započítává i narozené dítě/děti. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě, při narození druhého živého dítěte je to 10 000 Kč.

Právní úprava pro děti narozené před 1. lednem 2015

Nárok na porodné má rodina, které se narodilo první živé dítě a jejíž příjem byl nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí 19 500 Kč.

Praktický příklad porodného pro děti narozené do konce roku 2014

Pokud se dítě narodí osamělé matce, je hraniční příjem, do kterého porodné náleží 11 712 Kč, tj. 2,4 * (3 140 + 1 740). U prvního dítěte páru bude hraniční příjem pro nárok na porodné 18 504 Kč, tj. 2,4 * (3 140 + 2 830 + 1 740).

 

Stanovená hranice výše příjmu rodiny vzhledem k životnímu minimu Složení rodiny Životní minimum rodiny (v Kč/měsíc) Maximální hranice příjmu pro nárok na porodné Porodné (v Kč)
max. 2,4násobek životního minima osamělá matka, která porodila první živě narozené dítě 3 140 + 1 740 = 4 880  11 712  13 000
max. 2,4násobek životního minima osamělá matka, která porodila první živě narozené děti - dvojčata 3 140 + 2*1 740 = 6 620  15 888  19 500
max. 2,4násobek životního minima rodina (matka + otec) s prvním živě narozeným dítětem 3 140 + 2 830 + 1 740 = 7 710  18 504  13 000
max. 2,4násobek životního minima rodina (matka + otec) s prvními živě narozenými dětmi - dvojčaty 3 140 + 2 830 + 2*1 740 = 9 450  22 680  19 500
max. 2,4násobek životního minima rodina (matka + otec) s prvními živě narozenými dětmi - trojčaty 3 140 + 2 830 + 3*1 740 = 11 190  26 856  19 500

 

Porodné se vyplácí v jedné splátce, kterou obdržíte nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce ode dne rozhodnutí o přiznání dávky.

Při podání žádosti potřebujete vyplněný formulář, váš občanský průkaz a rodný list dítěte, dětí (případně jeho ověřenou kopii).

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 5 krát


Související články: