Zdravotní pojištění OSVČ - vyměřovací základ

Vyměřovacím základem pro odvod pojistného na zdravotní pojištění je 50 % příjmů z podnikání a z jiné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení.
Je-li vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, pak se rovná tomuto minimu.

TIP: Zdravotní pojištění studentů

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu (13,5 %).

Minimální vyměřovací základ

Minimální měsíční záloha pro OSVČ se každoročně zvýšuje, mezi lety 2010 až 2021 se zvýšila z 1 601 Kč na 2 627 Kč. 

Rok Min. měsíční vyměřovací základ Minimální měsíční záloha
2022 19 456 Kč 2 627 Kč
2021 17 721 Kč 2 393 Kč
2020 17 418 Kč 2 352 Kč
2019 16 350 Kč 2 208 Kč
2018 14 990 Kč 2 024 Kč
2017 14 116 Kč 1 906 Kč
2016 13 503 Kč 1 823 Kč
2015 13 306 Kč 1 797 Kč
2014 12 971 Kč 1 752 Kč
2013 12 942 Kč 1 748 Kč
2012 12 568,50 Kč  1 697 Kč
2011  12 370 Kč  1 670 Kč
2010 11 854,50 Kč 1 601 Kč

Minimální vyměřovací základ nemusí být u OSVČ dodržen, pokud byla OSVČ

  • osobou, za kterou platí pojistné také stát (jejich výčet najdete na stránkách VZP);
  • osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením;
  • osobou, která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání;
  • osobou, která celodenně, osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.
  • osobou, která byla současně vedle samostatné výdělečné činnosti zaměstnancem a odváděla pojistné z tohoto zaměstnání, vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu, stanoveného pro zaměstnance (tj. z minimální mzdy).

Tyto skutečnosti musí trvat po celý rok.

Pokud trvají po část roku, sníží se minimální vyměřovací základ o poměrnou část. Minimální vyměřovací základ se ještě může snížit na poměrnou část, která odpovídá počtu kalendářních měsíců, po které osoba samostatně výdělečně činná nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost ani jeden den a nebo pokud byla uznána práce neschopnou a měla nárok na nemocenské po celý měsíc.

Maximální vyměřovací základ

Maximální vyměřovací základ se v posledních letech každoročně zvyšoval. Pro roky 2013 - 2015 je dokonce maximální vyměřovací základ zrušen. Zatímco tedy v 2012 zaplatila OSVČ s ročním ziskem 4 000 000 Kč na zdravotním pojištění 244 332 Kč (maximální částka), tak v roce 2013 či 2014 zaplatí 270 000 Kč (4 000 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

Novelizací zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a dalších souvisejících zákonů platných od 1. ledna 2015 došlo ke zrušení ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu, tzn., že od 1. ledna 2015 neplatí ve zdravotním pojištění pojem maximální vyměřovací základ.

Rok Maximální roční
 vyměřovací základ 
Maximální roční
zdravotní pojištění
od 2015 zrušen -
2013 - 2014 zrušen -
2012 1 809 864 Kč  244 332 Kč
2011  1 781 280 Kč  240 473 Kč
2010 1 707 048 Kč  230 452 Kč


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 6 krát


Související články: