Jakým způsobem budou OSVČ prominuty zálohy na důchodovém a zdravotním pojištění?

25.03.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Poslanecká sněmovna schválila prominutí minimálních záloh důchodového a zdravotního pojištění pro OSVČ na půl roku. Jak bude prominutí probíhat? Kdy nebudete muset zálohy platit vůbec?  Kdy budete muset odvést zálohy na zdravotním a důchodovém pojištění?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zažívají kvůli pandemii koronaviru krušné časy, a tak se jim vláda snaží vyjít vstříc.

Poslanecká sněmovna, Senát i prezident Miloš Zeman schválili zavedení ošetřovného pro širší skupinu rodičů a také pro OSVČ. Dalším krokem vládních stran bylo prominutí záloh na pojistném pro OSVČ.

Podá vláda pomocnou ruku podnikatelům?

Poslanecká sněmovna schválila prominutí záloh za březen až srpen 2020

Zdroj: Shutterstock

Zálohy na zdravotním a důchodovém pojištění za březen až srpen platit OSVČ nemusí

Bylo schváleno prominutí záloh na důchodovém i zdravotním pojištění pro všechny OSVČ ve výši minimálních záloh.

Prominuté zálohy na důchodovém a zdravotním pojištění budou za měsíce březen až srpen.

Jestliže již OSVČ odvedla zálohy za měsíc březen, tak se jí tato záloha bude počítat jako odvedená záloha za měsíc září.

OSVČ se toto období v nároku na důchod započítá jako vyloučená doba, tedy stejně jako například v případě nemoci.

Jak vysoké jsou minimální zálohy na důchodovém a zdravotním pojištění pro OSVČ?

Minimální měsíční záloha na důchodovém pojištění pro OSVČ (hlavní činnost) v roce 2020 činí 2 544 Kč.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost jsou minimální měsíční zálohy na důchodovém pojištění ve výší 1 018 Kč.

Minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění pro OSVČ v roce 2020 činí 2 352 Kč.

Stát vyjde prominutí záloh na důchodovém pojištění přibližně na 15 miliard korun (2,5 miliardy měsíčně).

Zdravotním pojišťovnám vypadnou příjmy v hodnotě cca 10 miliard korun a opoziční strany navrhují tento výpadek pokrýt ze státního rozpočtu. Nicméně vláda má pro rok schválený rekordní schodek ve výši 200 miliard korun.

Jak funguje prominutí záloh na zdravotní a důchodové pojištění v praxi?

OSVČ, které odvádí měsíčně minimální zálohy na důchodovém a zdravotním pojištění nemusí nic odvádět, ani doplácet zpětně. Zálohy budou prominuty v plné výši.

Jestliže OSVČ platí vyšší měsíční zálohy na důchodovém pojištění, než jsou minimální zálohy na důchodovém pojištění, tak v nadcházejících měsících rovněž nic platit nemusí.

Při podání Přehledů o příjmech a výdajích za rok 2020 na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), tedy někdy na začátku či na jaře roku 2021 (musí být podán do 1 měsíce po podání daňového přiznání), si OSVČ budou moci částku ve výši minimálního pojistného za březen až srpen odečíst (jako by zálohy zaplatily) a na základě toho jim bude vrácen přeplatek, či budou doplácet na pojistném.

Pro zdůraznění ještě jednou uvádíme, že částka, kterou OSVČ odvádí nad minimální měsíční pojistné na důchodovém pojištění není prominuta, ale pouze její platba bude odložena, ale kvůli nižštím příjmům v roce 2020 budou mít OSVČ pravděpodobně přeplatek na pojistném a peníze jim budou vráceny v podobě přeplatku na pojistném.

Příklad OSVČ s vyšší zálohou na důchodovém pojištění

Pan Karel podniká jako OSVČ a platí minimální zálohy. V roce 2020 nemusí odvést zálohu za březen až srpen. Zálohu za září až prosinec již bude platit v jeho obvyklé plné výši.

V roce 2021 podá Přehled o příjmech a výdajích na ČSSZ a na základě jeho zisku mu vyjde průměrná měsíční záloha na důchodovém pojištění ve výši 3 544 Kč.

Minimální měsíční záloha na důchodovém pojištění pro OSVČ činí 2 544 Kč v roce 2020, tedy o 1 000 Kč méně než je záloha na důchodovém pojištění pana Karla.

Za měsíce březen až srpen tedy doplatí 6 000 Kč (6 x 1 000 Kč), stejnou částku musí odvést i za dalších 6 měsíců. Celkem bude mít doplatek na důchodovém pojištění ve výši 12 000 Kč.

Příklad OSVČ a přeplatek na pojistném

Paní Jana platí v roce 2020 zálohy na důchodovém pojištění ve výši 4 000 Kč měsíčně. Za březen až srpen 2020 nemusí odvádět zálohy. Zálohy za září až prosinec již bude platit v obvyklé výši 4 000 Kč měsíčně.

Nicméně kvůli propadu příjmu kvůli pandemii koronaviru ji činí pojistné 36 000 Kč (3 000 měsíčně). Paní Jana reálně odvedla na pojistném 24 000 Kč (6 x 4 000 Kč). Prominuté pojistné činí 15 264 Kč (6 x 2 544 Kč) a toto pojistné se počítá jako kdyby normálně odvedeno.

Dohromady paní Jana "odvedla" na pojistném 39 264 Kč. Bude ji tedy vrácen přeplatek na pojistném 3 264 Kč.

 

Co bude dál s prominutím záloh na pojistném?

Vládní návrh musí ještě projít Senátem ČR a musí ho posvětit ještě prezident Miloš Zeman.

Senát zasedá 25. března 2020 a bude projednávat tento návrh.

Na konečné posvěcení vládního návrhu si tedy ještě pár dní počkáme, proto sledujte naše stránky na Facebooku.

 

Kdy podat tento rok přehledy o příjmech a výdajích?

Přehledy o příjmech a výdajích musí OSVČ podat své zdravotní pojišťovně a na Českou správu sociálního zabezpečení 1 měsíc po odevzdání daňového přiznání.

Letos mají fyzické osoby na podání daňového přiznání k dani z příjmů více času, a to do 1. července 2020.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 246 krát

Články ze sekce: DANĚ