Ošetřovné pro OSVČ za leden a prosinec - žádosti podávejte do 11. března 2021

08.03.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


OSVČ žádající o ošetřovné za prosinec a leden musí žádost podat do 11. března. Jakou formou, za jakých podmínek a v jaké výši budou moci čerpat OSVČ ošetřovné? Jak vyplnit žádost?

Pandemie koronaviru už tvrdě udeřila na českou ekonomiku. Jeden z jejich základních kamenů, malí podnikatelé jsou pod velkým tlakem. Řada osob samostatně výdělečně činných musela zůstat doma se svými malými dětmi či jim byla znemožněna činnost kvůli ochranným opatřením. Jak jim stát pomůže?

Zaslouží si OSVČ peníze na ošetřovné?

Ošetřovné pro OSVČ, ano či ne?

Zdroj: Shutterstock

Co je ošetřovné?

Ošetřovné je dávka, která má zajistit příjem zaměstnanci, který nemůže pracovat, protože se stará o nemocného člena domácnosti. Nemusí jít nutně o potomka, ani přímého příbuzného

Podmínkou je to, aby zaměstnanec žil s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti.

Tato podmínka neplatí v případě péče o dítě mladší 10 let jeho rodičem.

V současné době se ošetřovné může čerpat maximálně 9 dní, 16 dní v případě samoživitelů/samoživitelek. Nicméně kvůli pandemii koronaviru byla prodloužena doba čerpání ošetřovného po celou dobu, kdy budou zavřeny školy.

Výše ošetřovného u zaměstnanců činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za 1 kalendářní den.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na tuto dávku nárok nemají. Ale kvůli dopadům epidemie koronaviru budou dostávat rovněž zvláštní sociální dávku, kterou lze nazývat "ošetřovným".

Tip: Vypočítejte si výši vašeho ošetřovného

Mají OSVČ nárok na čerpání ošetřovného?

Ne, nemají. Ale mohou žádat o dotaci, která je vlastně obdobou ošetřovného. 

Žádat mohou ty OSVČ, které musely zůstat s dítětem mladším 10 let (s kterým sdílí domácnost) doma kvůli karanténě či kvůli uzavření školy, školky či jiného zařízení, které navštěvuje.

Žádat mohou také ty OSVČ, které se starají o nezaopatřené dítě či děti mladší 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost).

Kdy mohou OSVČ ošetřovné čerpat?

Ošetřovné se čerpá zpětně - nyní mohou OSVČ žádat o ošetřovné za měsíce prosinec a leden, a to až do 11. března 2021.

Samozřejmě OSVČ musí podat žádost :

Žádost mohou OSVČ poslat pomocí pošty či datové schránky na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jak je ošetřovné pro OSVČ vysoké?

Výše ošetřovného pro OSVČ je 400 Kč za kalendářní den, čemuž odpovídá hrubý příjem přibližně 19 250 korun měsíčně.

Celkem si za prosinec a leden můžete přijít na 19 600 Kč.

Jak dlouho budou moci OSVČ ošetřovné čerpat?

OSVČ budou mít na ošetřovné nárok za všechny dny, kdy budou uzavřeny školy kvůli pandemii koronaviru.

Je pravděpodobné, že v dohledné době se vypíše i program za měsíc únor. Vy můžete sledovat naše facebookové stránky, kde zveřejňujeme aktuální zprávy.

Jak vyplnit žádost o ošetřovné?

Do žádosti o ošetřovné musíte uvést identifikační údaje OSVČ (včetně IČ), dále identifikační údaje dítěte, na které je ošetřovné čerpáno.

Nutné je rovněž vyplnit také název a adresu zařízení (školy), které dítě navštěvuje.

Musíte vyplnit rovněž to, za jaké dny žádáte o ošetřovné.

Dále vyplníte váš bankovní účet, na který vám Ministerstvo průmyslu a obchodu zašle dotaci - "ošetřovné". 

V žádosti také podepíšete čestné prohlášení o tom, že:

  • po celou dobu čerpání dotace jste na hlavní činnosti,
  • jste zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě,
  • jste malý či střední podnikatel,
  • nemáte žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně.

Jestliže jednu z těchto podmínek nesplňujete, tak nemáte nárok na ošetřovné pro OSVČ.

Tip: Kdy a jak žádat o ošetřovné při epidemii koronaviru?

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 66 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY