Kalkulačka ošetřovného 2023

Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění a vyplácí ji od prvního dne ošetřování příslušná okresní správa sociálního zabezpečení zaměstnaným rodičům po dobu nejdéle 9 kalendářních dní. Osamělým rodičům je ošetřovné vypláceno až 16 dní. Nárok na ošetřovné vzniká, pokud ošetřujete nemocné dítě nebo pečujete o zdravé dítě do 10 let věku z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení, nařízení karantény, nebo když osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla.

Od 1. ledna 2022 mohou ošetřovné čerpat také blízcí příbuzní (např. babička, dědeček) a to i v případě, kdy s dítětem nežijí ve společné domácnosti.

Ošetřovné se počítá z denního vyměřovacího základu, který se vypočte jako průměr na jeden den z vyměřovacího základu, což je průměr hrubých příjmů za rozhodné období, kterým je zpravidla 12 předcházejících kalendářních měsíců.

Redukce denního vyměřovacího základu

Denní vyměřovací základ pro výpočet ošetřovného se redukuje. Do první redukční hranice se počítá 90 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Výše ošetřovného

Ošetřovné je vypláceno od prvního dne a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Čtěte o ošetřovném

 

Kalkulačka ošetřovného vám po zadání průměrné hrubé měsíční mzdy a počtu dnů ošetřování vypočte výši ošetřovného v roce 2023


Ošetřovné náleží od prvního dne ošetřování, a to maximálně 9 kalendářních dnů a pro osamělé rodiče 16 kalendářních dnů.


 

Obecný výpočet ošetřovného

Denní vyměřovací základ = (hrubá mzda * 12 měsíců) / 365 dnů

Denní vyměřovací základ se redukuje pro ošetřovné v roce 2023 následovně:

  • z částky do 1 345 Kč se počítá 90 %,
  • z částky do 2 017 Kč se počítá 60 %,
  • z částky do 4 033 Kč se počítá 30 %,
  • k částce nad 4 033 Kč se nepřihlíží.

Ošetřovné od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Zajímá vás výpočet ošetřovného v roce 2022? Podívejte se na kalkulačku ošetřovného 2022.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 49 krát


Související články: