Ošetřovné 2024

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění.  Počítá se z denního vyměřovacího základu. Základem pro výpočet denního vyměřovacího základu jsou hrubé příjmy ve 12 předcházejících kalendářních měsících. Denní vyměřovací základ je následně průměr na jeden den. Denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenské i ošetřovného se redukuje.

Redukční hranice 1345 Kč, 2017 Kč a 4033 Kč byly platné pro rok 2023 a pro rok 2024 se zvyšují na 1466 Kč, 2199 Kč a 4397 Kč.

Vývoj redukčních hranic pro nemocenskou
Rok Redukční hranice pro nemocenskou
  první druhá třetí
2024 1466 Kč 2199 Kč 4397 Kč
2023 1345 Kč 2017 Kč 4033 Kč
2022 1298 Kč 1946 Kč 3892 Kč
2021 1182 Kč 1773 Kč 3545 Kč
2020 1162 Kč 1742 Kč 3484 Kč
2019 1090 Kč 1635 Kč 3270 Kč
2018 1000 Kč 1499 Kč 2998 Kč
2017 942 Kč 1412 Kč 2824 Kč
2016 901 Kč 1351 Kč 2701 Kč
2015 888 Kč 1331 Kč 2662 Kč
2014 865 Kč 1298 Kč 2595 Kč
2013 863 Kč 1295 Kč  2589 Kč
2012 838 Kč 1257 Kč 2514 Kč

Do první redukční hranice se počítá 90 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Ošetřovné je vypláceno od prvního dne. Ošetřovné lze maximálně pobírat 9 kalendářních dní, osamělí rodiče 16 dní.

Výše ošetřovného

Ošetřovné od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Nárok na ošetřovné vzniká, pokud ošetřujete nemocné dítě nebo pečujete o zdravé dítě do 10 let věku z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení, nařízení karantény. Nebo když osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla.

Rodiče se mohou jednou v průběhu ošetřování vystřídat. Ošetřovné je možné pobírat i na jiného nemocného člena domácnosti, pokud jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytné ošetřování jinou osobou. Tiskopis k čerpání ošetřovného vystavuje ošetřující lékař, zaměstnanec ho přitom musí neprodleně doručit svému zaměstnavateli.

Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu mateřské, nebo má nárok na rodičovský příspěvek. Nárok dále nemají, také např. zaměstnanci zaměstnaní na práci malého rozsahu, zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či domáčtí zaměstnanci.

Výpočet ošetřovného v roce 2024:

Denní vyměřovací základ: (25 000 hrubé mzdy x 12 měsíců) : 365 = 822 Kč. 

Tento denní vyměřovací základ se redukuje následovně:

  • Z částky do 1 345 Kč se počítá 90 %
  • Z částky do 2 017 Kč se počítá 60 %
  • Z částky do 4 033 Kč se počítá 30 %
  • K částce nad 4 033 Kč se nepřihlíží

Redukovaný DVZ z částky do 1 182 Kč se počítá 90 % z 822 Kč = 740 Kč

Denní ošetřovné tedy činí 60 % ze 740 Kč = 444 Kč

Výše ošetřovného 444 Kč x 9 dní = 3 996 Kč

Spočítejte si výši dávky v naší kalkulačce ošetřovného!

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 11 krát


Související články: