Koronavirus a ošetřovné: jak si zařídit ošetřovné na dítě?

17.03.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Onemocnělo vám dítě anebo jiný člen rodiny? Potřebujete s ním zůstat doma a starat se o něj v době nemoci? A máte nárok na ošetřovné? Přečtěte si, komu musí být přiznáno.

Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění podobně jako mateřská, otcovská anebo vyrovnávací příspěvek. Aby dané osobě vznikl nárok na ošetřovné, musí být nemocensky pojištěna.

Podmínky nároku na ošetřovné

Účast na nemocenském pojištění vzniká dnem, kdy zaměstnanec nastoupil do práce a zaniká dnem, kdy zaměstnání skončilo. Za zaměstnance je odvádí zaměstnavatel. U osob samostatně výdělečně činných, i když jsou dobrovolnými plátci nemocenského, nárok na ošetřovné nevzniká.

OSVČ mohou žádat o dotaci "Ošetřovné pro OSVČ" vypsanou Ministerstvem práce a obchodu, podívejte se, zdali je na dané období tato dotace vypsaná.

U ošetřovného na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství není nutné splňovat počet dnů účasti na pojištění. To, že daná osoba v době nemoci potřebuje ošetřovat, rozhodne lékař.

Nárok na ošetřovné – jak a kde zařídit, výše, náležitosti

Zdroj: Shutterstock

Koho lze ošetřovat při pobírání dávky?

Ošetřovat nemusíte jen své dítě anebo jiného příbuzného. Podle ČSSZ není příbuzenský vztah podmínkou. Dávku ošetřovného však lze uplatnit pouze na osobu, která s vámi prokazatelně žije ve společné domácnosti, vyjma dětí do 10 let.

Na péči o dítě do 10 let lze využít dávku ošetřovného i v případě, kdy byla nařízena karanténa anebo kdy došlo k uzavření dětského nebo školského zařízení, a to např. z důvodu epidemie, havárie anebo jiné nenadálé události. Dále vám jej lékař může schválit, pokud onemocněla osoba, která se o nemocného starala původně.

Jak a kde zažádat o ošetřovné?

Žadatel bude potřebovat Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část.

Formulář se podává vždy za kalendářní měsíc, pokud v něm trvalo uzavření školského / dětského zařízení.

Žádost zaměstnanec doručí zaměstnavateli, ten ji předá příslušné OSSZ.

V případě, že je vaše dítě nemocné či zraněné je nutné doložit ještě druhý díl tohoto tiskopisu. Tím je Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče). Ošetřující lékař může rozhodnout o ukončení ošetřování max. 3 dny dopředu ode dne, kdy zjistil, že péče o nemocného již není nutná.

Pokud by ošetřování mělo trvat delší dobu, vystaví lékař Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče). Tiskopis se využívá i v situaci, kdy se ošetřující osoby střídají. Oba dokumenty předává zaměstnanec zaměstnavateli.

Jak dlouho se pobírá ošetřovné?

Zaměstnanec může dávku ošetřovného čerpat maximálně 9 dní. Toto pravidlo se netýká rodičů samoživitelů, ty mohou dávku čerpat až 16 dní. To ale za předpokladu, že je dítě mladší 10 let.

Doba výplaty ošetřovného může být prodloužena v mimořádných situacích jako je epidemie koronaviru, tudíž se ošetřovné může pobírat po celou dobu karantény či zavřené školy.

 

Jak vysoké je ošetřovné?

V době pandemie činí ošetřovné 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu za 1 kalendářní den, předtím bylo ošetřovné ve výši 60 % a na tuto hranici se má od 1. září 2021 vrátit. Pro výpočet výše dávky je zjišťován denní vyměřovací základ, který se určuje z průměrného denního příjmu za 12 kalendářních měsíců, které předcházely měsíci, ve kterém vznikla pojistná událost. Denní vyměřovací základ ještě bude podléhat 3 redukčním hranicím.

Výpočet ošetřovného v roce 2021:

Denní vyměřovací základ: (25 000 hrubé mzdy x 12 měsíců) : 365 = 822 Kč.

Tento denní vyměřovací základ se redukuje následovně:

  • Z částky do 1 182 Kč se počítá 90 %
  • Z částky od 1 183 Kč do 1 773 Kč se počítá 60 %
  • Z částky od 1 774 Kč do 3 545 Kč se počítá 30 %
  • K částce nad 3 545 Kč se nepřihlíží

Redukovaný DVZ z částky do 1 182 Kč se počítá 90 % z 822 Kč = 740 Kč

Denní ošetřovné tedy činí 70 % ze 740 Kč = 518 Kč

Výše ošetřovného 518 Kč x 9 dní = 4 662 Kč.

Přesnou částku si můžete vypočítat na naší kalkulačce ošetřovného.

U zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru činí minimální výše ošetřovného 400 Kč při plném úvazku, pokud potřeba ošetřování vznikla z důvodu mimořádného opatření. Při kratším úvazku se částka 400 Kč úměrně snižuje.

Ošetřovné bude vyplaceno nejpozději do 1 měsíce po dni, ve kterém byly na příslušnou OSSZ doručeny všechny potřebné tiskopisy a podklady k žádosti o dávku. Sám příjemce si může určit, jakým způsobem chce, aby mu dávka byla vyplacena. Peníze je možné zaslat poštou nebo přímo na účet příjemce dávky.


Čtěte také:

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY