Koronavirus a ošetřovné: jak si zařídit ošetřovné na dítě?

10.03.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Onemocnělo vám dítě anebo jiný člen rodiny? Potřebujete s ním zůstat doma a starat se o něj v době nemoci? A máte nárok na ošetřovné? Přečtěte si, komu musí být přiznáno.

Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění podobně jako mateřská, otcovská anebo vyrovnávací příspěvek. Aby dané osobě vznikl nárok na ošetřovné, musí být nemocensky pojištěna.

Podmínky nároku na ošetřovné

Účast na nemocenském pojištění vzniká dnem, kdy zaměstnanec nastoupil do práce a zaniká dnem, kdy zaměstnání skončilo. Za zaměstnance je odvádí zaměstnavatel. U osob samostatně výdělečně činných, i když jsou dobrovolnými plátci nemocenského, nárok na ošetřovné nevzniká.

U ošetřovného na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství není nutné splňovat počet dnů účasti na pojištění. To, že daná osoba v době nemoci potřebuje ošetřovat, rozhodne lékař.

Nárok na ošetřovné – jak a kde zařídit, výše, náležitosti

Zdroj: Shutterstock

Koho lze ošetřovat při pobírání dávky?

Ošetřovat nemusíte jen své dítě anebo jiného příbuzného. Podle ČSSZ není příbuzenský vztah podmínkou. Dávku ošetřovného však lze uplatnit pouze na osobu, která s vámi prokazatelně žije ve společné domácnosti, vyjma dětí do 10 let.

Na péči o dítě do 10 let lze využít dávku ošetřovného i v případě, kdy byla nařízena karanténa anebo kdy došlo k uzavření dětského nebo školského zařízení, a to např. z důvodu epidemie, havárie anebo jiné nenadálé události. Dále vám jej lékař může schválit, pokud onemocněla osoba, která se o nemocného starala původně.

Jak a kde zažádat o ošetřovné?

Žadatel bude potřebovat tiskopis Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), který mu předá ošetřující lékař dané osoby nebo dítěte.

V případě karantény vystaví Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) škola dítěte.

Žádost zaměstnanec doručí zaměstnavateli, ten ji předá příslušné OSSZ.

Aby došlo k výplatě dávky, musí se doložit ještě druhý díl tohoto tiskopisu. Tím je Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče). Ošetřující lékař může rozhodnout o ukončení ošetřování max. 3 dny dopředu ode dne, kdy zjistil, že péče o nemocného již není nutná.

Pokud by ošetřování mělo trvat delší dobu, vystaví lékař Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče). Tiskopis se využívá i v situaci, kdy se ošetřující osoby střídají. Oba dokumenty předává zaměstnanec zaměstnavateli.

Jak dlouho se pobírá ošetřovné?

Zaměstnanec může dávku ošetřovného čerpat maximálně 9 dní. Toto pravidlo se netýká rodičů samoživitelů, ty mohou dávku čerpat až 16 dní. To ale za předpokladu, že je dítě mladší 16 let a ještě nedokončilo povinnou školní docházku.

Ošetřovné může být prodlouženo v mimořádných situacích jako je epidemie koronaviru, ale je nutné změnit legislativu, k čemuž se vláda teprve bude vyjadřovat. Ale tato možnost připadá v úvahu.

 

Jak vysoké je ošetřovné?

Ošetřovné činí 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu za 1 kalendářní den. Pro výpočet výše dávky je zjišťován denní vyměřovací základ, který se určuje z průměrného denního příjmu za 12 kalendářních měsíců, které předcházely měsíci, ve kterém vznikla pojistná událost. Denní vyměřovací základ ještě bude podléhat 3 redukčním hranicím.

Výpočet ošetřovného v roce 2020:

Denní vyměřovací základ: (25 000 hrubé mzdy x 12 měsíců) : 365 = 822 Kč.

Tento denní vyměřovací základ se redukuje následovně:

  • Z částky do 1 162 Kč se počítá 90 %
  • Z částky do 1 743 Kč se počítá 60 %
  • Z částky do 3 486 Kč se počítá 30 %
  • K částce nad 3 486 Kč se nepřihlíží

Redukovaný DVZ z částky do 1 162 Kč se počítá 90 % z 822 Kč = 740 Kč

Denní ošetřovné tedy činí 60 % ze 740 Kč = 444 Kč

Výše ošetřovného 444 Kč x 9 dní = 3 996 Kč

Přesnou částku si můžete vypočítat na naší kalkulačce ošetřovného.

Ošetřovné bude vyplaceno nejpozději do 1 měsíce po dni, ve kterém byly na příslušnou OSSZ doručeny všechny potřebné tiskopisy a podklady k žádosti o dávku. Sám příjemce si může určit, jakým způsobem chce, aby mu dávka byla vyplacena. Peníze je možné zaslat poštou nebo přímo na účet příjemce dávky.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY