Devět případů, kdy ošetřovné nedostanete

26.06.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Zaměstnanci mají v případě nemoci dítěte nebo jiného člena domácnosti, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, nárok na ošetřovné, které je dávkou nemocenského pojištění. Kdy však nárok na ošetřovné nevzniká?

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění. Výše ošetřovného závisí na předchozím dosahovaném příjmu. Maximální výše ošetřovného za 7 dní péče o nemocné dítě nebo jiného člena domácnosti, pokud to vyžaduje jeho zdravotní stav, činí v roce 2015 celkem 6 152 Kč. Podívejme se na 9 vybraných případů, kdy nevzniká nárok na ošetřovné.

1) OSVČ

Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) nemohou pobírat ošetřovné. I když si OSVČ platí dobrovolné nemocenské pojištění, tak nárok na ošetřovné nevzniká. Když jsou oba manželé OSVČ, tak při péči o dítě bude jeden z manželů po dobu péče o nemocné dítě bez finančního zajištění. Pokud je druhý z manželů zaměstnancem, tak musí čerpat ošetřovné při všech nemocích dítěte.

2) Lidé s příjmy z pronájmu

Někteří občané mají příjmy pouze z pronájmu. Přestože si tito lidé sami platí povinné zdravotní pojištění, neboť v registru své zdravotní pojišťovny jsou vedeni jako OBZP, a platí si i dobrovolné důchodové pojištění, tak ošetřovné čerpat nemohou. Lidé s příjmy pouze z pronájmu nejsou zaměstnanci a nevzniká jim nárok na nemocenské dávky.

3) Nezaměstnaní

Evidence na úřadu práce nezakládá účast na nemocenském pojištění. Občané v evidenci na úřadu práce tedy nemohou čerpat ošetřovné.

4) Příjemci důchodu

Penzisté nemohou čerpat ošetřovné, neboť nejsou účastni na nemocenském pojištění. V praxi bývá doma s dítětem často babička nebo děda na důchodu a rodiče chodí do práce. A to ze dvou důvodů. Za prvé, že ošetřovné je značně nižší než standardní mzda a za druhé, že je někdy problematické v práci čerpat ošetřovné, neboť např. finišuje důležitý pracovní úkol. Babička ani děda v důchodu však nemají nárok na ošetřovné při péči o nemocného vnuka nebo vnučku.

5) Dohoda o provedení práce

Měsíční odměna z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a méně nezakládá účast na nemocenském pojištění. Z takové odměny se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Zaměstnanec mající příjmy pouze formou odměny z dohody o provedení práce do limitu, např. i pro více zaměstnavatelů současně, nemůže čerpat ošetřovné. Pro jednoho zaměstnavatele je možné pracovat na základě dohody o provedení práce maximálně 300 hodin za rok.

6) Manželka (manžel) na rodičovské dovolené

Jestliže je jeden z rodičů na rodičovské dovolené s dítětem a toto dítě je nemocné, tak nemůže druhý z rodičů čerpat již ošetřovné na nemocné dítě. Rodič pobírající o dítě pobírá rodičovský příspěvek, který se pobírá i během nemoci dítěte. Rodina je tedy finančně zajištěna.

7) Studenti

Studium již nezakládá účast na nemocenském pojištění. Student starající se o nemocné dítě tedy nemůže pobírat ošetřovné. Jiná situace by samozřejmě byla v případě, že by student standardně pracoval a současně studoval. V případě, že by byl student současně zaměstnancem, tak by mu nárok na ošetřovné vznikl.

8) Ošetřovné pobírá druhý z rodičů

Ošetřovné může pobírat pouze jeden z rodičů. Když jeden z rodičů ošetřovné pobírá, tak druhý z rodičů již ošetřovné pobírat nemůže. Během péče o nemocné dítě se však mohou rodiče vystřídat. Např. jeden z rodičů může pobírat ošetřovné 4 dny a druhý z rodičů bude pobírat ošetřovné 5 dní.

9) Nemoc po 10 kalendářních dnech

Ze zákona je možné pobírat ošetřovné nejdéle 9 kalendářních dní. Osamělí rodiče mohou pobírat ošetřovné 16 kalendářních dní. Za osamělého rodiče se považuje svobodný, ovdovělý nebo rozvedený zaměstnanec.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY