Dlouhodobé ošetřovné v roce 2021

04.10.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Máte doma nemocného člena rodiny, který potřebuje dlouhodobou a celodenní péči po pobytu v nemocnici? Zažádejte si o dlouhodobé ošetřovné.

Stejně jako v případě klasického ošetřovného se jedná o dávku, která náleží při účasti na nemocenském pojištění. Nárok na ni pak mají zaměstnanci, ale i OSVČ. Co o dlouhodobém ošetřovném potřebujete vědět?

Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné

zdroj: shutterstock.com

Kdo má nárok na nové dlouhodobé ošetřovné?

Nárok má ten, kdo dlouhodobě pečuje o nemocnou a především blízkou osobu v jedné domácnosti, což mu zabraňuje chodit do zaměstnání anebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Vždy však, pokud ošetřující lékař z nemocnice rozhodl, že pacient po propuštění potřebuje celodenní péči.

Ošetřovné mohou v tomto případě čerpat příbuzní, ale i druh nebo družka žijící s nemocnou osobou ve společné domácnosti. U osob bez přímého příbuzeneckého vztahu je pak nutné splnit podmínku místa trvalého pobytu s osobou, které je péče poskytována.

Na rozdíl od krátkodobých nemocenských dávek ty dlouhodobé podporují i OSVČ. V každém případě je ale třeba mít splněnou požadovanou účast na nemocenském pojištění, která činí:

 • Zaměstnanci – min. 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících,
 • OSVČ – účast na pojištění minimálně 3 měsíce.

Podmínky jsou zde navíc i u ošetřovaných osob. Taková osoba musí být hospitalizovaná nejméně 7 dní v nemocnici s tím, aby se dalo předpokládat, že i po propuštění z nemocnice bude potřebovat náležitou ošetřovatelskou péči na předpokládanou dobu minimálně 1 měsíc.

Kolik je ošetřovné?

Dlouhodobé ošetřovné činí 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. Vypláceno může být až 90 kalendářních dnů.

Na koho si můžete vzít dlouhodobé ošetřovné?

Pravidlem je, že novou nemocenskou dávku můžete uplatnit pouze na osobu blízkou. Tou je myšleno:

 • Manžel/manželka, druh/družka anebo registrovaný partner/partnerka,
 • Příbuzní v přímé linii – rodiče, děti, prarodiče, vnoučata,
 • Příbuzní v pobočné linii – sourozenci, tchýně, tchán, snacha, zeď, neteř, synovec, teta či strýc,
 • Příbuzní v přímé i pobočné linii manžela/manželky, druha/družky, registrovaného partnera/partnerky, jestliže spolu žijí v jedné domácnosti,
 • Jiná fyzická osoba žijící s vámi v domácnosti

Čtěte také:


Lze se v ošetřování i s někým střídat?

Ano, při dlouhodobém ošetřování a při péči o sobu blízkou se půjde střídat, ale vždy jen po celých dnech, nikoliv např. po hodinách anebo po určitém denním časovém úseku. Dále je také samozřejmé, že ošetřovné bude náležet pouze za dobu, kdy bylo o blízkou osobu skutečně pečováno – během jednoho dne tedy nikoliv oběma pečujícím osobám, nýbrž pouze té, která byla ,,s péčí na řadě“.

Čtěte také: Kolik je v roce 2021 příspěvek na péči?

Jak zažádat o dlouhodobé ošetřovné?

Bude třeba doložit vyplněnou žádost v podobě tiskopisu, který dostanete od lékaře lůžkového zařízení, který ošetřuje nemocnou osobu. Právě ten žádost potvrdí a podepíše. Žádost o dlouhodobé ošetřovné pak vyplní žadatel o dávku společně s osobou, o kterou bude pečovat. Tiskopis musí obsahovat i podpis ošetřované osoby, která dá právě podpisem jasně najevo, že s ošetřováním souhlasí. Zaměstnanec dodá doklady zaměstnavateli, OSVČ je předá OSSZ.

Kdo nemá nárok na pobírání ošetřovného?

 • Osoba, která nesplňuje potřebnou dobu nemocenského pojištění,
 • Osoba pracující na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ) do limitu,
 • Osoba ve výkonu trestu,
 • Osoba ve výkonu zabezpečovací detence,
 • Vojáci v záloze ve výkonu vojenské služby.

Dlouhodové ošetřovné 2022

V roce 2022 nastanou u dlouhodobého ošetřovného změny. Jednou z nich bude, že žádost bude možné podat až do 8 dnů od skončení hospitalizace, přičemž v roce 2021 musí být žádost podána již v den, kdy je hospitalizace ukončena. Dále také nárok vznikne i tehdy, pokud byla daná osoba v nemocnici pouze 4 dny kalendářní dny, nikoliv 7, jako je tomu teď. U osob v inkurabilním stavu není nutná podmínka pobytu ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 20 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY