Od roku 2018 budou mít nárok na ošetřovné i OSVČ. Kolik dostanou?

11.10.2017 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Senát v srpnu schválil návrh na dlouhodobé ošetřovné. Zákon nabude platnosti 9 měsíců od podepsání prezidentem. Budeme mít nárok na placené volno? Jak dlouhé? A kolik vlastně dostaneme?

Na krátkodobé ošetřovné měli doposud nárok nemocensky pojištění zaměstnanci. Samotná peněžní dávka ošetřovného pak zaměstnanci náležela pouze prvních 9 dnů. Výjimku v krátkodobém ošetřovném tvoří pouze samoživitelé, kteří pečují o dítě do 16 let věku. Zůstat doma na nemocenských dávkách mají právo i zaměstnanci s dítětem mladším deseti let, a to z důvodu uzavřeného dětského nebo školského zařízení.

zdroj: shutterstock.com

Kdo má nárok na nové dlouhodobé ošetřovné?

Nárok má ten, kdo dlouhodobě pečuje o nemocnou a především blízkou osobu v jedné domácnosti, což mu zabraňuje chodit do zaměstnání anebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Na rozdíl od krátkodobých nemocenských dávek ty dlouhodobé podporují i OSVČ. V každém případě je ale třeba mít splněnou požadovanou účast na nemocenském pojištění, která činí:

 • Zaměstnanci – min. 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících
 • OSVČ – účast na pojištění minimálně 3 měsíce

Podmínky jsou zde navíc i u ošetřovaných osob. Taková osoba musí být hospitalizovaná nejméně 7 dní v nemocnici s tím, aby se dalo předpokládat, že i po propuštění z nemocnice bude potřebovat náležitou ošetřovatelskou péči na předpokládanou dobu minimálně 1 měsíc.

Kolik bude ošetřovné?

Dlouhodobé ošetřovné bude činit 60 % z denního vyměřovacího základu. Vypláceno může být až 90 kalendářních dnů.

Na koho si můžete vzít dlouhodobé ošetřovné?

Pravidlem je, že novou nemocenskou dávku můžete uplatnit pouze na osobu blízkou. Tou je myšleno:

 • Manžel/manželka, druh/družka anebo registrovaný partner/partnerka
 • Příbuzní v přímé linii – rodiče, děti, prarodiče, vnoučata
 • Příbuzní v pobočné linii – sourozenci, tchýně, tchán, snacha, zeď, neteř, synovec, teta či strýc
 • Příbuzní v přímé i pobočné linii manžela/manželky, druha/družky, registrovaného partnera/partnerky, jestliže spolu žijí v jedné domácnosti.
 • Jiná fyzická osoba žijící s vámi v domácnosti

Může zaměstnavatel placené volno zakázat?

Zaměstnavatel vám může takové tříměsíční placené volno zamítnout pouze ze závažných provozních důvodů. O ty se lze – mimochodem – se zaměstnavatelem i soudit. Zaměstnavatel si za vás navíc po dobu vaší nepřítomnosti musí sám zajistit náhradu.


Čtěte také:


Lze se v ošetřování i s někým střídat?

Ano, při dlouhodobém ošetřování a při péči o sobu blízkou se půjde střídat, ale vždy jen po celých dnech, nikoliv např. po hodinách anebo po určitém denním časovém úseku. Dále je také samozřejmé, že ošetřovné bude náležet pouze za dobu, kdy bylo o blízkou osobu skutečně pečováno – během jednoho dne tedy nikoliv oběma pečujícím osobám, nýbrž pouze té, která byla ,,s péčí na řadě“.

Jak zažádat o dlouhodobé ošetřovné?

Bude třeba doložit vyplněnou žádost v podobě tiskopisu, který dostanete od lékaře lůžkového zařízení, který ošetřuje nemocnou osobu. Právě ten žádost potvrdí a podepíše. Tiskopis musí obsahovat i podpis ošetřované osoby, která dá právě podpisem jasně najevo, že s ošetřováním souhlasí. Vše poté bude odesláno na OSSZ dle místa trvalého bydliště.

Kdo nemá nárok na pobírání ošetřovného?

 • Osoba, která nesplňuje potřebnou dobu nemocenského pojištění
 • Osoba pracující na dohodu o provedení práce (DPP)
 • Osoba ve výkonu trestu
 • Osoba ve výkonu zabezpečovací detence
 • Vojáci v záloze ve výkonu vojenské služby


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY