Dosáhne na ošetřovné více lidí? Budete moci pohlídat babičku, neteř či bratra?

06.08.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ošetřovné se pravděpodobně rozšíří na širší okruh lidí z vaší rodiny. Kdo na něj nově bude mít nárok? A byla již novela schválena?

Jedna z podmínek, která značně omezovala nárok na ošetřovné pravděpodobně zmizí. Dále se mění podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné. Dále se dočtete:

Zdroj: Shutterstock

Změny v ošetřovném 2022: můžete se postarat o členy rodiny, s kterými nesdílíte společnou domácnost

Poslanci napříč stranami schválili ve sněmovně novelu zákona, která ruší podmínku nároku na ošetřovné pouze při péči o příbuzného ve společné domácnosti.

Nyní platí výjimka pouze pro rodiče dětí mladších 10 let, kteří se o svého potomka mohou starat a pobírat ošetřovné i v případě, že s ním nesdílí společnou domácnost. Jedná se většinou o případy, kdy rodiče nemocného potomka bydlí jinde po rozvodu, rozchodu atp.

Změna má pomoci i při péči o blízké příbuzné, s kterými domácnost žadatel o ošetřovné nesdílí.

Jedná se konkrétně o dětí starší 10 let, vnoučata, rodiče, prarodiče, sourozence či manžela.

O ošetřovné tedy můžete žádat, v případě, že se budete starat o nemocně či zraněné členy rodiny a to konkrétně o:

  • příbuzné v přímé linii - děti, vnoučata, rodiče, prarodiče
  • sourozence (vlastního i nevlastního s jedním společným rodičem)
  • manželku či manžela, registrovanou partnerku či partnera
  • rodiče manželky (manžela) či rodiče registrované partnerky (registrovaného partnera)

Při žádosti se tedy již nebude posuzovat sdílená domácnost, pouze váš vztah k nemocnému či zraněnému.

To umožní hlídat vnoučata babičkám či dědečkům, kteří například pracují pouze na zkrácený úvazek či při péči o rodiče či sourozence atp.

V minulosti jste si při péči o své rodiče, děti starší 10 let či vnoučata, jenž s vámi nejsou ve společné domácnosti, museli brát dovolenou.

Ošetřovné mohou čerpat pouze zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nikoliv. A to ani v případě, že odvádí dobrovolné nemocenské pojištění.

Pro uznání nároku na tuto dávku je nutné mít Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) od ošetřujícího lékaře osoby, která onemocněla. Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) následně předáte svému zaměstnavateli. Tím je pro vás ošetřovné vyřešeno, protože samotnou žádost na OSSZ podává zaměstnavatel. Žádost posléze posuzuje OSSZ.

Ošetřovné má výši 60 % vyměřovacího základu (základem pro výpočet denního vyměřovacího základu jsou hrubé příjmy ve 12 předcházejících kalendářních měsících. Denní vyměřovací základ je následně průměr na jeden den, nicméně základ se krátí redukčními hranicemi).

Tip: Spočítejte si výši ošetřovného v naší kalkulačce ošetřovného

Ošetřovné můžete pobírat nejvýše 9 kalendářních dnů, u samoživitelů až 16 dní. Na ošetřovném se mohou žadatelé střídat, nicméně pouze jednou.

Rozšíření nároku o ošetřovné rozšíří čerpání této dávky zhruba o 120 tisíc dávek ročně. Dopad na výdaje a příjmy státního rozpočtu jsou odhadovány na přibližně 1 miliardu korun ročně, protože rozšíření ošetřovného bude mít dopad i na odvody zdravotního a sociálního pojištění a také na daň z příjmu.

 

Mění se i podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné

Novela zákona o ošetřovném rovněž mění podmínky pro dlouhodobé ošetřovné, které může trvat až 3 měsíce.

Na dlouhodobé ošetřovné mají nárok i podnikatelé, kteří odvádí dobrovolné nemocenské pojištění.

Na dlouhodobé ošetřovné mají nárok ti, kteří se starají o těžce nemocného či zraněného příbuzného.

Od 1. ledna 2022 se zkrátí podmínka hospitalizace ze 7 dnů na dny 4, u nevyléčitelně nemocných se tato podmínka ruší úplně.

Druhá podmínka zůstává stejná, a tou je předpoklad, že i po propuštění z nemocnice bude potřebovat náležitou ošetřovatelskou péči na předpokládanou dobu minimálně 1 měsíc.

Navíc se zvyšuje lhůta na podání žádosti o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče, která bude nově činit 8 dnů po skončení hospitalizace.

Dle platných pravidel platí, že o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče rozhoduje lékař v den propuštění nemocné či zraněné osoby.

Kdo má nárok na dlouhodobé ošetřovné?

Okruh osob, kterým může za splnění podmínek vzniknout nárok na dlouhodobé ošetřovné z důvodu poskytování dlouhodobé péče je poměrně široký:

  • Příbuzní v přímé linii - děti, rodiče, prarodiče, vnouče
  • Manželka či manžel, registrovaná partnerka či partnera
  • Rodiče manželky (manžela) či rodiče registrované partnerky (registrovaného partnera), druh či družka ošetřované osoby
  • Příbuzní v nepřímé linii - sourozenci, švagr/švagrová, neteř, synovec, snacha atp.
  • Osoby žijící s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti

U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu s osobou, které je poskytována celodenní péče. U příbuzných osob nikoliv.

Kdy bude novela zákona schválena a kdy vejde v platnost?

Novela zákona vejde v platnost pravděpodobně od 1. ledna 2022.

Novelu musí schválit rovněž Senát České republiky a musí ji podepsat prezident Miloš Zeman.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY