Má pracující důchodce nárok na nemocenskou?

09.02.2017 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnozí penzisté po dosažení řádného důchodového věku stále pracují. V řádném důchodovém věku je možné pracovat bez omezení a mít libovolně vysoký příjem ze zaměstnání k důchodu. Jak je to však s nemocenskou v případě nemoci?

V případě pracovní neschopnosti mají pracující starobní důchodci nárok na nemocenskou, která náleží od 15. dne pracovní neschopnosti. Výpočet nemocenské je stejný jako u ostatních zaměstnanců. Starobní důchodci nejsou nijak znevýhodněni.


Předčasný důchod v roce 2017: Kdy nevzniká nárok?
Kdy může být důchod nižší než 5 tisíc?

Praktický příklad

Pan Procházka je ve starobním důchodu a stále pracuje na standardní pracovní smlouvu. Hrubá měsíční mzda pana Procházky činí 21 500 Kč. Pan Procházka onemocní. Jak vysokou bude mít pan Procházka nemocenskou za 30 dní pracovní neschopnosti?

Nemocenská náleží až od 15. dne pracovní neschopnosti, proto vznikne panu Procházkovi nárok na nemocenskou za 16 dní. V prvních 14 dnech náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. V přiložené tabulce máme proveden výpočet dle legislativy roku 2017.

Text Částka

Průměrná hrubá mzda pro výpočet nemocenské

21 500 Kč

Doba nároku na nemocenskou

16 dní

Denní vyměřovací základ před redukcí

(12 měsíců x 21 500 Kč: 365 dní)

706,85 Kč

První redukční hranice

 (do 942 Kč, ze 90 %)

636,16 Kč

Druhá redukční hranice

(od 942 Kč do 1 412 Kč, z 60 %)

0,00 Kč

Třetí redukční hranice

 (od 1 412 Kč do 2 824 Kč, z 30 %)

0,00 Kč

Denní vyměřovací základ po redukci

(zaokrouhlen na koruny nahoru)

637,00 Kč

Vypočtená denní nemocenská 

(637 Kč x 60 %, na koruny nahoru)

383 Kč

Nemocenská pana Procházky za 16 dní

(383 Kč x 30 dní)

6 128 Kč

Předčasní důchodci nemocenskou dostat nemohou

Aby bylo možné čerpat nemocenskou, tak musí být pracující důchodce účasten na nemocenském pojištění. Tuto podmínku však nemůže splnit předčasný důchodce. Při odchodu do předčasného důchodu je možné současně pobírat předčasný starobní důchod a mít příjem ze zaměstnání pouze, když tato pracovní činnost nezakládá účast na nemocenském pojištění. Předčasný důchodce tak do dosažení řádného důchodového věku může pracovat pouze na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně nebo na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou 2 499 Kč a méně.

Praktický příklad

Paní Nováková je v předčasném důchodu a ještě nedosáhla řádného důchodového věku. Paní Nováková si přivydělává na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. V případě nemoci paní Nováková nebude mít nárok na nemocenskou.

Nemocenská náleží pouze za dobu trvání práce

Pracující starobní důchodci však mají nárok na nemocenskou nejvýše po dobu 70 kalendářních dní, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání. Pro pracující starobní důchodce tedy neplatí nástup na nemocenskou v ochranné lhůtě jako pro ostatní zaměstnance. Současně platí, že byla-li podpůrčí doba vyčerpána v jednom kalendářním roce, nevzniká nárok na výplatu nemocenské od 1. ledna následujícího roku, pokračuje-li dočasná pracovní neschopnost.

Praktický příklad

Paní Novosadová je ve starobním důchodu a ukončila k 15. únoru 2017 pracovní poměr vzájemnou dohodou. Přestože paní Novosadová onemocní 20. února 2017, tedy ve standardní 7denní ochranné lhůtě, tak ji nevznikne nárok na nemocenskou, neboť pracující starobní důchodci mají nárok na nemocenskou pouze za dobu trvání pracovního poměru.

Praktický příklad

Penzista Marek vyčerpal během pracovní neschopnosti v roce 2016 podpůrčí dobu v rozsahu 70 dní, přičemž pracovní neschopnost pokračuje od 1. ledna 2017. Po vyčerpání podpůrčí doby již penzista Marek nemá nárok na nemocenskou, neboť pracující starobní důchodci mají nárok na nemocenskou maximálně v rozsahu 70 kalendářních dní.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY