Kdy máte v práci nárok na placené volno?

25.09.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Placené volno je snem každého zaměstnance. Situace, kdy jej lze uplatnit, jsou spíše výjimečné, ale i tak mohou nastat. Kdy na něj tedy máte právo?

Náhrada mzdy se v rámci placeného volna vypočítává stejně jako náhrada platu za dovolenou. Ze zákona pak máte nárok na 4 týdny dovolené za rok, v některých firmách i více. Kvůli svatbě dcery nebo pohřbu manžela si ji ale zbytečně čerpat nemusíte. Pojďme si zrekapitulovat, kdy a v jakých životních situacích máte podle zákona nárok na placení volno.

kdy je nárok na placené volno

(zdroj: pixabay)

 

Na svatbu volno i náhradu mzdy

Ženich i nevěsta mají nárok na dva dny volna, z toho jim jeden bude proplacen. Rodiče nevěsty a ženicha pak mají právo na 1 den placeného volna. Omluveny z práce pak mohou být i případné děti budoucích manželů. Těm se ale nic neproplatí.

Dovolenou si pak musejí vzít všichni ostatní účastnící a to i včetně sourozenců budoucích manželů a svědků.

Na pohřeb dva dny placeného volna

Na to máte nárok, umře-li vám manžel, životní partner anebo dítě. 1 den pracovního volna s náhradou mzdy využijete také:

 

  • pokud vám umře rodič, sourozenec nebo tchán/tchýně.
  • pokud se budete účastnit pohřbu vnuka, prarodiče, kolegy z práce, šéfa nebo spolubydlícího.

 

Pozor: Placené volno se vám navíc o den prodlouží, pokud pohřeb zařizujete.

Při narození dítěte se platí jen za transport

Volno s náhradní mzdou dostanete, jen pokud rodící manželku nebo partnerku odvážíte do porodnice. To samozřejmě platí, i když ji poté společně s novorozeným potomkem dopravujete domů. Na volno kvůli účasti u porodu právo máte, ale už vám nebude proplaceno.

Stěhování vám jen tak nezaplatí

Pokud se stěhujete, máte nárok na maximálně 2 dny neplaceného volna. Jiná situace by nastala, kdyby se zaměstnanec stěhoval na popud zaměstnavatele. V takovém případě by měl ke stěhování i náhradní plat.

Pracovnělékařská prohlídka a vyšetření u doktora

Volno dostanete pouze na dobu nezbytně nutnou (max. 1 den). Lékař bude i proplacen. Ideální však je, aby byl co nejblíže vašemu bydlišti či zaměstnání. Doba strávená cestováním nad rámec hrazená zaměstnavatelem nebude.

 

 

Placené volno na dobu nezbytně nutnou navíc můžete dostat i v případě, pokud budete vy někoho doprovázet k lékaři. Jestliže jdete s partnerem/kou, manželem/kou, dítětem, rodičem nebo prarodičem, máte nárok i na náhradní mzdu, jestliže nepobíráte ošetřovné z nemocenského pojištění. Pokud doprovázíte kohokoliv dalšího, volno sice dostanete, ale peníze už ne.

Dostanu volno, když doprovázím dítě?

Ano, po nezbytně potřebnou dobu a pouze v případě, jestliže dítě doprovázíte do pedagogicko-psychologické poradny anebo jiného poradenského zařízení, které má posoudit nutnost speciálních potřeb dítěte pro výuku.

Placené volno pak dostanete, pokud doprovázíte postižené dítě do školy nebo do instituce sociálních služeb. Této možnosti lze využívat ale jen 6x do roka.

A co problémy s dopravou?

Volno po dobu výhradně nutnou mohou dostat ti, kterým selhala doprava, objevili se v zácpě, kalamitě anebo kvůli zhoršené dopravní situaci nemají možnost dostat se do práce včas.

 

Náhradní mzdu dostanou pouze zdravotně postižení, kterým cestu do práce znemožní povětrnostní podmínky.

 

Jak je to s časem při hledání nové práce?

Pokud z práce odcházíte, máte právo na volno určené k hledání nového zaměstnání během pracovní doby. Maximálně ale na půl dne a k tomu jen 1x týdně.

 

  • Placené volno – pokud jste byli zaměstnavatelem vyhozeni, jde o odchod z organizačních důvodů anebo odchod ze zdravotních důvodů.

 

  • Neplacené volno – pokud jste sami dali výpověď.

Kdy se kvůli neplacenému volnu doplácí zdravotní pojištění?

Pokud zaměstnanec na neplaceném volnu není státním pojištěncem a jeho výdělek za měsíc, během kterého neplacené volno čerpal, nedosahuje ani na minimální mzdu:

 

  • Pro rok 2017 – 11 000 Kč hrubého
  • Pro rok 2018 – 12 200 Kč hrubého

 


Čtěte také:

 

 

 

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ