Deset mýtů o ošetřovném

18.06.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ošetřovné patří mezi dávky nemocenského pojištění, není však přiznáváno automaticky všem, je zapotřebí splnit zákonné podmínky. Podívejte se na deset vybraných omylů ohledně ošetřovného.

Ošetřovné jako dávka nemocenského pojištění je upraveno v zákoně o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.), konkrétně potom v § 39 a následujících.

Výše příjmu

Ošetřovné za 9 dní

Výše příjmu

Ošetřovné za 9 dní

10 000 Kč

1 602 Kč

30 000 Kč

4 608 Kč

14 000 Kč

2 241 Kč

34 000 Kč

5 031 Kč

18 000 Kč

2 880 Kč

38 000 Kč

5 454 Kč

22 000 Kč

3 519 Kč

42 000 Kč

5 751 Kč

26 000 Kč

4 158 Kč

50 000 Kč

6 174 Kč

1) U OSVČ závisí výše ošetřovného na platbách na důchodovém pojištění

Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) nemohou čerpat ošetřovné, výše plateb na povinném důchodovém pojištění nemá na tuto skutečnost vliv. Nárok na ošetřovné má pouze zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování, ať už o dítě do 10 let nebo jiného člena domácnosti, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav.

2) Ošetřovné lze pobírat i celý měsíc

Nejdéle je možné pobírat ošetřovné 9 kalendářních dní, osamělí rodiče mohou však ošetřovné pobírat až 16 kalendářních dní, jestliže mají v osobní péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

3) Osamělým rodičem je pouze svobodná matka

Pro účely výplaty ošetřovného se za osamělého rodiče s nárokem na výplatu ošetřovného po dobu 16 kalendářních dní považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství.

4) Na nemocnou maminku je možné čerpat ošetřovné

Zaměstnanci nemusí čerpat ošetřovné pouze na nemocné dítě, ošetřovné je možné čerpat i na jiného člena domácnosti – např. matku nebo otce, jestliže to vyžaduje zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu. Podmínkou je však společná domácnost, když rodič žije v jiné domácnosti, tak z důvodu péče o nemocného rodiče není možné čerpat ošetřovné.

5) Maminka je na rodičovské dovolené, ošetřovné na nemocné dítě čerpá otec dítěte

Otec dítěte nemůže čerpat ošetřovné na nemocné dítě, pokud je s dítětem doma na rodičovské dovolené matka dítěte. Stejná situace je i v případě mateřské dovolené matky dítěte. Výjimkou je situace, kdyby matka dítěte porodila nebo je sama nemocná.

6) Pracuji na dohodu, budu mít ošetřovné

Práce na dohodu o provedení práce přináší výhodu formou nižšího zdanění, nevýhodou však je skutečnost, že zaměstnanci pracující pouze na základě dohody o provedení práce nemají nárok na ošetřovné. Jiná situace je samozřejmě v případě, kdy zaměstnanec pracuje pro jednoho zaměstnavatele na standardní pracovní poměr a pro druhého na dohodu o provedení práce. V případě nemoci bude zaměstnanec čerpat ošetřovné z hlavního pracovního poměru na dobu neurčitou.

7) Ošetřovné může po celou dobu pobírat pouze jeden z rodičů

Během čerpání ošetřovného na nemocné dítě se mohou rodiče vystřídat, zákonem je stanovena pouze maximální podpůrčí doba pobírání ošetřovného. V praxi tak může např. 4 dny pobírat ošetřovné matka dítěte a zbylých 5 dní může pobírat ošetřovné otec dítěte. Vystřídat se však mohou rodiče pouze jednou.

8) Ošetřovné vyplácí zaměstnavatel

Ošetřovné vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), a to do jednoho měsíce od termínu, kdy obdrží všechny potřebné podklady. Zaměstnanec nejdříve předloží zaměstnavateli všechny tiskopisy od lékaře a zaměstnavatel dále doloží potřebné údaje pro výpočet ošetřovného a zašle všechny materiály na OSSZ.

9) Denní ošetřovné je stejně vysoké jako mateřská

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) i ošetřovné jsou dávky nemocenského pojištění a jejich výše závisí na dosahovaném příjmu v předchozím období. Výpočet je však nepatrně odlišný a denní mateřská je vyšší než denní ošetřovné. Důvodem je skutečnost, že v první redukční hranici se při výpočtu mateřské započítává částka ze 100 %, u ošetřovného z 90 %.

10) Výše ošetřovného je ve všech případech stejná

Jak vysoké ošetřovné zaměstnanec dostane závisí na výši příjmu v předchozích 12 měsících. Čím vyšší příjmy, tím vyšší ošetřovné. Pro názornost máme v přiložené tabulce uvedeno ošetřovné za maximálních 9 kalendářních dní dle výše výdělku.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY