Změny v ošetřovném kvůli pandemii koronaviru

25.02.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Jaké změny v ošetřovném nás čekají při pandemii koronaviru? Smí ho čerpat i OSVČ? Bude znovu pro děti nad 10 let?

Vláda rozhodla o změnách v ošetřovném, které budou zavedeny v rámci snížení dopadů pandemie koronaviru. O ošetřovné mohou žádat zaměstnanci (i OSVČ), kteří museli zůstat doma a pečovat o dítě mladší 10 let. Jak se změní pravidla čerpání ošetřovného?

Při epidemii koronaviru zůstaňte doma s rodinou

Ošetřovné a koronavirus

Zdroj: Shutterstock

Kdo má nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné mají ti, kteří pečují o:

  1. Dítě mladší 10 let (v době nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let).
  2. Nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.).
  3. Osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.
  4. Děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Avšak musí splnit další podmínky, které jsou atypické pro zaměstnance, OSVČ i lidi pracující na dohodu.

Jak dlouho budete moci být na ošetřovném?

U ošetřovného na rozdíl třeba od peněžité pomoci v mateřství není nutné splňovat určitý počet dnů účasti na pojištění. Stačí, že jako zaměstnanec odvádíte nemocenské pojištění.

Na ošetřovném nemusí být nutně rodič, ani příbuzný dítěte. Důležitý je pobyt ve společné domácnosti dítěte a člověka, který žádá o ošetřovné.

Zaměstnanec doposud mohl čerpat dávku ošetřovného maximálně 9 dní, v případě samoživitelů či samoživitelek se ošetřovné čerpá až 16 dní.

Nicméně kvůli pandemii koronaviru vláda rozhodla, že rodiny budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu, kdy bude zavřená škola nebo jiné dětské zařízení kvůli mimořádným opatřením při epidemii koronaviru.

Nárok mají také ti, kteří museli zůstat s dítětem v karanténě či izolaci.

Dávka se bude následně proplácet zpětně za každý den.

Tip: Vypočítejte si výši vašeho ošetřovného

Ošetřovné pro zaměstnance ve výši 70 % mzdy?

Po dobu uzavření základních škol je ošetřovné ve výši 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za 1 kalendářní den, tedy o 10 % více oproti normálu.

Nejmenší hodnota ošetřovného činí 400 Kč za den při plném pracovním úvazku.

Zvýšené ošetřovné ve výši 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu bude platit do konce školního roku 2020/2021, od nového školního roku pak ošetřovné bude opět sníženo na 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za 1 kalendářní den

Minulý rok si zaměstnanci na ošetřovném průměrně přišli na 477 Kč za den.

Zaměstnanci mohou žádat o ošetřovné na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Ošetřovné pro lidi pracující na DPP a DPČ

Pracovníci pracující na Dohodu o provedení práce (DPP) či na Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) mají nárok na ošetřovné, pokud bylo z dohody v měsíci nároku nebo v předcházejících 3 měsících odvedeno nemocenské pojištění.

Lidé, pracující na základě dohody, mohou žádat o ošetřovné na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Ošetřovné pro OSVČ i v roce 2021?

Doposud platilo a platí, že na ošetřovné osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nárok nemají. A to ani ti živnostníci, kteří si dobrovolně platí nemocenské pojištění.

Nicméně vláda schválila "ošetřovné" pro OSVČ, jedná se o dotaci poskytovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu a její výše je 400 Kč denně.

Žádat o tuto dotaci mají živnostníci, kteří se kvůli zavření škol, školek či jiných zařízení, musejí starat o dítě mladší 10 let. Dále mohou žádat ty osoby, které mají potomka mladšího 10 let v karanténě.

Nyní je možné žádat o dotaci za prosinec a leden a žádat o tuto dotaci mohou OSVČ, které vykonávají živnost jako svoji hlavní činnost, více o podmínkách této dotace a podání žádosti dočtete:

Žádost o ošetřovné je poměrně snadná.

Za měsíce prosinec až leden mohou OSVČ žádat do 11. března 2021.

Celkem může OSVČ žádat až o 11 600 Kč a žádost podáváte na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 18 krát

Články ze sekce: DANĚ