OSVČ mohou žádat o ošetřovné za leden a prosinec

12.02.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Živnostníci starající se o dítě mladší 10 let mohou žádat o ošetřovné ve výši 400 Kč denně za prosinec a leden. Co musí splnit? Jak a kde o tuto dotaci žádat? O kolik celkem mohou žádat?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou od 10. února žádat o dotaci "ošetřovné pro OSVČ" za leden a prosinec, která má zabezpečit příjem pro živnostníky, kteří museli s dítětem mladším 10 let zůstat doma. Mohou žádat o 400 Kč denně (celkem o 11 600 Kč).

Ošetřovné pro OSVČ ve výši 11 600 Kč za leden a prosinec - mnoho či málo?

Ošetřovné a koronavirus

Zdroj: Shutterstock

Kteří živnostníci mohou žádat o ošetřovné za prosinec a leden?

Prvním důležitým ukazatelem je nutnost starání se o dítě ve společné domácnosti, kterému bylo v důsledku koronaviru (uzavření školy, školky či karanténa) zabráněno navštěvovat školku, školu či jiné zařízení.

OSVČ musí pečovat o děti do 10 let nebo o osoby závislé na péči jiné osoby dle zákona o sociálních službách.

Jestliže dítko necháte dobrovolně doma (například kvůli obavám z nákazy), tak o ošetřovné žádat nemůžete.

OSVČ čerpající či žádající o kompenzační bonus (vyplácený Ministerstvem financí) o ošetřovné pro OSVČ žádat může.

O kolik mohou OSVČ žádat?

Za prosinec můžete žádat pouze za období 21. až 22. prosince 2020 (bylo zavedeno uzavření škol na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření).

Za prosinec si tedy přijdete maximálně na 800 Kč.

Za leden je možné žádat za

 • období od 4. ledna 2021 do 28. ledna 2021,
 • za období od 30. ledna 2021 do 31. ledna 2021.

Za leden můžete maximálně žádat o 10 800 Kč. Celkem tedy o 11 600 Kč.

Za 1. až 3. ledna 2021, ani za 29. ledna 2021 není možné o ošetřovné žádat, protože tyto dny jsou podle školského zákona a příslušné vyhlášky MŠMT dnem školních prázdnin.

Tip: Vypočítejte si výši ošetřovného pro zaměstnance

Kteří živnostníci žádat nemohou?

Někteří živnostníci bohužel na tuto dotaci nedosáhnou, jedná se o osoby, jejichž podnikatelská činnost je vedlejší z důvodu:

 • zaměstnání,
 • pobírání invalidního důchodu,
 • pobírání starobního důchodu,
 • nároku na rodičovský příspěvek,
 • nároku na peněžitou pomoc v mateřství,
 • nároku na nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu,
 • osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby dle zákona o sociálních službách, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou.

Rovněž nemůže být příjemcem ošetřovného pro OSVČ:

 • společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., tedy jednatel v s. r. o. či člen představenstva akciové společnosti,

Pokud ovšem taková OSVČ (společník, komplementář, jednatel či člen představenstva) ovšem doloží, že hlavní činnost vykonával po celé stanovené období, tak žádat může.

Jak a kam podat žádost?

OSVČ mohou žádat od 10. února 2021. Datum ukončení příjmu žádostí je půlnoc 11. března 2021

Žádost o ošetřovné pro OSVČ je poměrně snadná, můžete ji vyplnit zde a má 3 důležité části:

1. Identifikační a osobní údaje

Zde vyplníte vaše IČ, jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo.

Dále vyplníte sídlo společnosti, e-mailovou adresu, číslo telefonu a popřípadě číslo datové schránky.

2. Údaje o závislých osobách (dětech), se kterými žijete ve společné domácnosti

Zadáte zde jména dětí a jejich data narození. Také vyplníte název školy, či jiného dětského zařízení.

Nakonec zadáte ročník, které dítko navštěvuje.

3. Období, za které žádáte - rozsah dotace

Předposledním krokem je zaškrtání dnů, za které chcete čerpat ošetřovné pro OSVČ.

Nakonec vyplníte číslo bankovního účtu a "podepíšete" čestné prohlášení.

Kam podat žádost o ošetřovné pro OSVČ?

Žádost podáváte na Ministerstvo průmyslu a obchodu a to dvěma cestami:

 • Elektronicky - datovou schránkou (ID: wnswemb, předmět: fpled21)
 • Fyzicky - poštou na adresu
  "fpled21"
  Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Na Františku 32
  110 15 Praha 1

Co přiložit k žádosti o ošetřovné pro OSVČ?

V případě uzavření školy/zařízení z důvodu nařízení hygienické stanice nebo zřizovatele musí žadatel k přiložit k žádosti doklad či potvrzení o uzavření školského nebo dětského zařízení (školy) či zařízení poskytující sociální služby, můžete přiložit originál i prostou kopii (stačí fotka z chytrého telefonu).

Potvrzení o uzavření mateřské či základní školy vám vystaví škola (či jiné zařízení), jež dítě navštěvuje.

Celkem je na ošetřovné pro OSVČ vyhrazeno ministerstvem 250 milionů korun.

 
Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY