Může být přiznán invalidní důchod bez nároku na výplatu?

20.12.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Máte v plánu si v blízké době zažádat o invalidní důchod? K čemu se přihlíží kromě zdravotních potíží? A je vůbec možné, aby vám invalidní důchod přiznali, ale bez nároku na výplatu?

O invalidní důchod se žádá zejména tehdy, pokud má daná osoba zdravotní problémy fyzického nebo psychického rázu dlouhodobého charakteru, které jí znemožňují plné pracovní nasazení. Aby mohlo dojít k přiznání invalidity, práceschopnost musí být snížená minimálně o 35 %.

Dříve se navíc využívaly termíny částečný a plný invalidní důchod. Dnes již tomu tak ale není a namísto toho se hovoří o invalidním důchodu I., II. anebo III. stupně na základě toho, ve kterém byla daná osoba shledána jako invalidní. Stupně invalidity jsme řešili již v jednom z našich předchozích článků.

Potřebná doba pojištění pro důchod

Nejen pro důchod starobní, ale i pro ten invalidní je potřeba mít splněnou určitou dobu účasti na důchodovém pojištění. Ta se pak určuje v rámci let žadatele a vypadá takto:

  • Do 20 let vám stačí doba pojištění kratší než 1 rok.
  • Od 20 do 22 let potřebujete alespoň 1 rok.
  • Od 22 do 24 let potřebujete alespoň 2 roky.
  • Od 24 do 26 let potřebujete alespoň 3 roky.
  • Od 26 do 28 let potřebujete alespoň 4 roky.
  • Od 28 let potřebujete alespoň 5 let.

Potřebná doba důchodového pojištění je zjišťována před vznikem invalidity. U osoby, která je starší 28 let, se poté bude počítat doba z posledních deseti let před vznikem invalidity.

Invalidní důchod bez výplaty – nesplnění doby pojištění

Zdroj: Shutterstock

Důchodové pojištění je součástí pojištění sociálního. To je odváděno ze mzdy zaměstnance. OSVČ si zálohy musejí platit samy. Důležitou roli zde hraje ale i tzv. náhradní doba pojištění, během které nebyl žadatel o důchod pojištěn v rámci zaměstnání anebo výdělečné činnosti.

Takovým obdobím je myšleno např. období evidence na úřadu práce, mateřská dovolená, doba pobírání rodičovského příspěvku, základní vojenská služba apod.

Co když žadatel nezískal potřebnou dobu pojištění?

I takové situace se poměrně často stávají. Zde je dobré vědět, že invalidní důchod může být žadateli přiznán, i když nedošlo k dosažení potřebné délky pojištění. Invalidita vám může být přisouzena i tak. Přesto je zde malý háček. Výplatu důchodu totiž bez splnění podmínky pojištění určitě nečekejte.

Zdravotní pojištění vám pak bude v takovém případě hrazeno, jen pokud jste byli uznáni invalidními pro invaliditu třetího stupně, ale nesplňujete nárok na výplatu důchodu kvůli nesplnění potřebné doby pojištění a nemáte příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, popř. nepobíráte důchod z ciziny anebo tento důchod nepřesahuje měsíční částku ve výši minimální mzdy, Invalidní důchod se pak počítá do náhradní doby pojištění pouze ve III. stupni invalidity, jestliže má však daná osoba nárok na výplatu důchodu. Tato doba se započítávala do nároku na starobní důchod.

Splnit potřebnou dobu pojištění pak není nutné, pokud si žádáte o invalidní důchod z mládí. Ten vám ale bude uznán, pokud se prokáže, že jste splňovali podmínky pro přiznání invalidity již před 18. rokem života.

Invalidní důchod bez výplaty důchodu – co dělat?

Okresní správa sociální zabezpečení na každou žádost o invalidní důchod nahlíží zcela individuálně. V celku by se ale dalo říct, že žadatel, který nesplnil dobu pojištění pro nárok, má dvě možnosti. Tou první je samozřejmě dobu dopracovat. Zde je ale vše třeba konzultovat s OSSZ, jejíž pracovníci sami posoudí, jak reálné je zbytek potřebného pojištění v blízké době získat.

Druhou možností je pojistné doplatit prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění, které nárok nejen na invalidní důchod přece jen přibližuje.

 

Mohou invalidní důchod odebrat?

Ano, to skutečně mohou. Děje se tak v případě zlepšení zdravotního stavu anebo kvůli úplnému uzdravení. OSSZ také o odebrání důchodu může začít uvažovat tehdy, pokud s invalidním důchodem pracujete v plném pracovním nasazení, popř. jestliže bez obtíží zvládáte vykonávat takovou práci, která neodpovídá stupni vaší invalidity.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 43 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY