Kdy vám může být důchod „odebrán“?

26.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Řádné starobní důchody jsou vypláceny trvale, u ostatních státních penzí tomu tak však není. Podívejme se na šest vybraných příkladů, kdy již nenáleží výplata státního důchodu.

V Česku jsou vypláceny řádné starobní důchody, předčasné důchody, invalidní důchody (prvního, druhého a třetího stupně), vdovské a vdovecké důchody, sirotčí důchody. V řadě případů přitom náleží výplata důchodu pouze dočasně. Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry, přičemž základní výměru důchodu mají všechny státem vyplácené důchody stejně vysokou, a sice v roce 2022 ve výši 3900 Kč. Kdy se přestává důchod vyplácet?

  1. Lepší zdravotní stav a invalidní důchod
  2. Vdovský důchod po jednom roce – konec, či další pobírání?
  3. Sirotčí důchod a 26 let
  4. Vdovský důchod a nové manželství
  5. Předčasný důchod a práce
  6. Starobní důchod a souběh dalších důchodů

1. Zlepšení zdravotního stavu

Během pobírání invalidního důchodu může dojít k situaci, že se zdravotní stav příjemce invalidního důchodu natolik zlepší, že je mu na základě posouzení zdravotního stavu invalidní důchod odebrán. Ke kontrole zdravotního stavu u příjemců invalidního důchodu dochází v různých časových termínech v závislosti na konkrétním zdravotním stavu.

2. Uplynutí jednoho roku u vdovských důchodů

Standardní doba pobírání vdovského či vdoveckého důchodu je jeden rok. Po uplynutí jednoho roku vdovský či vdovecký důchod náleží pouze při splnění některé ze zákonných podmínek, kterými jsou např. péče o nezaopatřené dítě či dosažení požadovaného věku. Jestliže není některá ze zákonných podmínek splněna, přestane být vdovský či vdovecký důchod po roce vyplácen. K obnově výplaty však může dojít, pokud je některá ze zákonných podmínek splněna do dvou let.

3. Dosažení věku 26 let a sirotčí důchod

Sirotčí důchod lze při splnění zákonných podmínek pobírat nejdéle do 26 let. Nárok na výplatu tedy nemají ani studenti starší 26 let. Dosažením věkového limitu nárok na výplatu sirotčího důchodu zaniká.

Kdy vám seberou důchod: invalidní, předčasný, vdovský, sirotčí

Zdroj: Shutterstock

 

4. Uzavření nového manželství

V praxi může vdova nebo vdovec pobírat pozůstalostní důchod dlouhodobě, neboť splňují věkovou podmínku. Pokud je však uzavřeno nové manželství, nárok na pozůstalostní důchod po zemřelém manželovi či manželce zaniká bez ohledu na další skutečnosti.

5. Práce v předčasném důchodu

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, pokud chtějí současně pobírat předčasný důchod. Jestliže má předčasný důchodce příjem, ze kterého se platí sociální pojištění, což je splněno vždy při práci na klasickou pracovní smlouvu (i na zkrácený úvazek), ale i např. při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 001 Kč a více, potom mu je pozastavena výplata předčasného důchodu.

Jakmile předčasný důchodce takový příjem již nemá, výplata předčasného důchodu se mu obnoví. Omezení příjmu platí pouze do dosažení řádného důchodového věku, následně lze mít libovolně vysoké příjmy a současně pobírat starobní důchod.

6. Přiznání starobního důchodu

V Česku nelze pobírat současně starobní důchod a invalidní důchod. Jakmile invalidní důchodce začne pobírat starobní důchod, který nemůže být nižší než předchozí invalidní důchod, výplata invalidního důchodu mu již nenáleží.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 116 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY