Platí napořád a další nepravdy o invalidním důchodu

19.04.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pouze zdravotní problémy pro přiznání invalidního důchodu nestačí. Každý úspěšný žadatel o invalidní důchod musel být uznán nejenom invalidním, ale současně musel získat minimální dobu pojištění. Podívejme se v sedmi bodech, co je dobré vědět o invalidních důchodech.

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně v závislosti na přiznaném stupni invalidity.

Minimální doba pojištění pro přiznání invalidního důchodu se liší podle věku, občané starší 28 let museli získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. Lidé starší 38 let splní podmínku minimální doby pojištění i v případě získání doby pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech. Bez minimální doby pojištění nemůže být invalidní důchod přiznán ani při závažnějších zdravotních problémech.

Jakých je sedm nejčastějších mýtů kolem invalidních důchodů? 

Zdroj: Depositphotos

Mýtus první: Invalidní důchodci mají dříve nárok na starobní důchod

Do starobního důchodu je možné odejít nejdříve při dosažení řádného důchodového věku. Řádný důchodový věk podle aktuálně platné legislativy závisí na ročníku narození, u žen se ještě zohledňuje počet vychovaných dětí. Důchodový věk se však postupně sjednocuje. Přiznání invalidního důchodu řádný důchodový věk nesnižuje. Invalidní důchodci tedy nemohou odejít do starobního důchodu dříve než ostatní občané.

Tip: Kalkulačka vašeho věku odchodu do důchodu

Mýtus druhý: V invalidním důchodu je možné pracovat pouze na dohody

Zejména invalidní důchody prvního a druhého stupně jsou nízké a přivýdělek je pro řadu invalidních důchodců nutností. Invalidní důchodci často pracují na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, není to však povinností. I invalidní důchodci mohou pracovat na klasickou pracovní smlouvu nebo podnikat. Invalidní důchodci jsou ve výdělečné činnosti omezeni svým zdravotním stavem, a nikoliv druhem „smlouvy“.

Mýtus třetí: Pracující invalidní důchodci neplatí daně

Podnikající nebo zaměstnaní invalidní důchodci nejsou osvobozeni od daňových povinností, i invalidní důchodci odvádí daně. Při výpočtu daně z příjmů mají mimo základní daňovou slevu na poplatníka ještě nárok na daňovou slevu na invaliditu, která se však dlouhodobě nezvyšovala. Měsíční daňová sleva na invaliditu prvního a druhého stupně činí 210 Kč a na invaliditu třetího stupně 420 Kč. V případě podnikání v invalidním důchodu se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, takže při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Vypočtete si potenciální výši vašeho invalidního důchodu

 

Mýtus čtvrtý: Invalidní důchod se pobírá trvale

Zpravidla není invalidní důchod přiznán „napořád“, a při zlepšení zdravotního stavu může být dokonce invalidní důchod zcela odebrán. Při změně invalidity z třetího stupně na druhý nebo první stupeň nebo z druhého stupně na první stupeň se sice invalidní důchod stále pobírá, ale sníží se jeho měsíční částka.

Čtěte také: Jak zažádat o invalidní důchod

Mýtus pátý: Nelze odejít do předčasného důchodu

I invalidní důchodci mohou odejít do předčasného důchodu. O této možnosti v praxi uvažují zejména invalidní důchodci prvního stupně, kteří mají nízký invalidní důchod, a přitom si během jeho pobírání přivydělávali. Odchodem do předčasného důchodu si mohou značně finančně polepšit, což je pro některé invalidní důchodce prvního stupně, kteří již nemohou dále pracovat, zajímavé řešení jejich životní situace, i když budou mít starobní důchod trvale krácený.

Mýtus šestý: Invalidní důchodce nemá nárok na pozůstalostní důchod

V případě úmrtí manžela (manželky) má i příjemce (příjemkyně) invalidního důchodu nárok na vdovský (vdovecký) důchod. Přiznání invalidního důchodu neznamená, že není možné pobírat pozůstalostní důchod. Při výpočtu souhrnného důchodu se uplatní pravidla pro souběh dvou důchodů.

Mýtus sedmý: V invalidním důchodu nevzniká nárok na nemocenskou

Pracující invalidní důchodci prvního a druhého stupně mají nárok v případě nemoci na nemocenskou ve stejném rozsahu jako ostatní zaměstnanci. Invalidní důchodci třetího stupně mají nárok na nemocenskou po dobu nejvýše 70 kalendářních dní, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání.

Tip: Kalkulačka nemocenské pro rok 2024

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 89 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY