Lze pobírat najednou starobní a vdovský důchod? Příklady

13.07.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Souběh starobního a invalidního důchodu není možný, ale pobírat současně např. starobní důchod a vdovský důchod nebo invalidní důchod a vdovský důchod lze. Jak se v takových případech počítá celková částka důchodu? Naše příklady vám to ukážou.

V případě nároků na dva důchody, které lze dostávat současně, je celková obdržená částka na účet nižší, než činí jednoduchý součet těchto dvou důchodů. V takovém případě se totiž v plné výši pobírá pouze vyšší z důchodů a z druhého nižšího důchodu pouze polovina procentní výměry. Uplatňuje se totiž postup dle § 59 zákona o důchodovém pojištění, č. 155/1995 Sb. v platném znění. 

Může důchodce na starobním a vdovském důchodu pracovat? Ano, neomezeně!

Zdroj: Shutterstock

Základní a procentní výměra důchodu

Každý důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry.

Základní výměra je u všech penzí stejně vysoká a v roce 2021 činí 3 550 Kč. Druh důchodu, dosahované příjmy, získaná doba pojištění či rodinná situace nemá na výši základní výměry důchodu žádný vliv.

Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. Čím vyšší rozhodné příjmy a získaná doba pojištění, tím vyšší procentní výměra důchodu.

Tip: Důchodová kalkulačka - výpočet starobního důchodu

Jak vysoký je vdovský důchod?

Procentní výměra vdovského (vdoveckého) důchodu činí polovinu procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně, kterou pobíral nebo na kterou by měl nárok zemřelý manžel (manželka).

Standardně se vdovský důchod pobírá jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek (např. péče o nezaopatřené dítě, dosažení legislativou požadovaného věku). Pokud se přestane po roce vdovský důchod pobírat a je některá ze zákonných podmínek následně splněna do dvou let, tak se výplata vdovského důchodu na základě podané žádosti obnoví.

Tip: Kalkulačka vdovského/vdoveckého důchodu

Žádné krácení kvůli vlastnímu výdělku

Vlastní příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti nemá žádný vliv na výpočet souhrnného důchodu při nároku na dva důchody. Rovněž z důvodu pobírání dvou důchodů současně nedochází k žádnému příjmovému nebo pracovnímu omezení. I vdova pobírající současně vlastní starobní důchod a vdovský důchod po zemřelém manželovi může mít tedy nadstandardní vlastní příjmy ze zaměstnání (i např. s povinností platit 7% solidární daň) a pracovat na smlouvu na dobu neurčitou.

Praktický příklad 1) Vyšší vdovský důchod

Paní Simona pobírá vdovský důchod po zemřelém manželovi ve výši 12 550 Kč (základní výměra 3 550 Kč + procentní výměra 9 000 Kč). Paní Simona má vysoký vdovský důchod, protože zemřelý manžel měl velmi vysoké příjmy po celý produktivní život.

Paní Simona odejde v červenci do předčasného důchodu a měsíční předčasný důchod činí 10 950 Kč (základní výměra ve výši 3 550 Kč + procentní výměra ve výši 7 400 Kč). Vdovský důchod má paní Simona vyšší, proto bude v plné výši pobírat vdovský důchod a polovinu procentní výměry vlastního důchodu v částce 3 700 Kč (7 400 Kč x 50 %). Souhrnný měsíční důchod je tedy 16 250 Kč (12 550 Kč + 3 700 Kč).

 

Praktický příklad 2) Vyšší starobní důchod

Paní Milena má vlastní starobní důchod ve výši 13 750 Kč (základní výměra 3 550 Kč + procentní výměra 10 200 Kč). Zemřelý manžel pobíral ke dni úmrtí v červnu starobní důchod 14 550 Kč (základní výměra 3 550 Kč a procentní výměra 11 000 Kč). Vdovský důchod z pobíraného starobního důchodu zemřelého manžela je 9 050 Kč (3 550 Kč + (11 000 Kč x 50 %). Vlastní starobní důchod má paní Milena vyšší, a proto ho bude pobírat v plné výši. Z vdovského důchodu bude pobírat jen polovinu procentní části, tedy 2 750 Kč (5 500 x 50 %). Souhrnný měsíční důchod bude paní Milena mít 16 500 Kč (13 750 Kč + 2 750 Kč).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 144 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY