10 omylů ohledně vdovského důchodu

09.12.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ohledně podmínek pro výplatu vdovského důchodu panují v praxi nesrovnalosti. Podívejme se, na vybraných deset nepravd o vdovských a vdoveckých důchodech. Kdy tedy nevzniká nárok na vdovský důchod? Jak dlouho se pobírá? A jak je to při souběhů více důchodů?

V praxi jsou mnohem častěji vypláceny vdovské důchody než vdovecké důchody, neboť v manželství jsou muži zpravidla starší a současně se muži dožívají průměrně nižšího věku než ženy. V článku budeme tedy hovořit o vdovských důchodech, přičemž stejné podmínky platí i pro vdovecké důchody. Co je tedy dobré vědět o vdovských důchodech?

  1. Má na vdovský důchod nárok i družka, se kterou máte děti?
  2. Vadí dlouhodobá nezaměstnanost?
  3. Jak dlouho se pobírá vdovský důchod?
  4. Jaký vliv na důchod má příjem vdovy?
  5. Má nárok na vdovský důchod vdova odvádějící solidární daň?
  6. Uvádí se vdovský důchod do daňového přiznání?
  7. Sčítají se starobní a vdovský důchod?
  8. Můžete uzavřít nové manželství a nadále pobírat vdovský důchod?
  9. Vdovský důchod se obnovuje bez časového testu
  10. Podléhá vdovský důchod valorizaci?

Kdy vám náleží vdovský či vdovecký důchod po smrti manželky či manžela?

Vdovský důchod

Zdroj: Shutterstock

Při výchově dětí vzniká nárok i družce

Nárok na vdovský důchod vzniká pouze manželce po zemřelém manželovi. Družka nemá na vdovský důchod nikdy nárok, přestože spolu se zemřelým druhem vychovávali i několik nezletilých dětí.

Dlouhodobá nezaměstnanost nevadí

Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní či invalidní důchod. Občané starší 28 let musí získat pro přiznání invalidního důchodu minimální dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech.

Občané starší 38 let splní podmínku minimální doby pojištění, i když získají dobu pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech. Evidence na úřadu práce se přitom do doby pojištění započítává pouze v omezeném rozsahu a může tedy být důvodem pro nepřiznání vdovského důchodu.

Vdovský důchod se pobírá trvale

Základní zákonná délka pro pobírání vdovského důchodu je jeden rok. Po uplynutí jednoho roku náleží vdovský důchod pouze při splnění některé z legislativních podmínek, nejčastěji tedy při péči o nezaopatřené dítě nebo při dosažení požadovaného věku.

Tip: Co se nepočítá do důchodu

Výše důchodu se odvíjí od životní situace vdovy

Měsíční částka vdovského důchodu se skládá ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměra je vždy stejná a v letošním roce činí 3 550 Kč. Procentní výměra důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, kterou zemřelý manžel pobíral nebo na kterou by měl nárok.

Vdova odvádějící solidární daň nemá na vdovský důchod nárok

Příjmová situace vdovy nárok na vdovský důchod neovlivňuje. V praxi tedy může mít vdova nadstandardní vlastní příjmy a přitom bude stále pobírat vdovský důchod.

Při přiznání starobního důchodu se důchody sčítají

V případě, že je vdově přiznán vlastní starobní důchod, potom se při současném nároku na starobní důchod a vdovský důchod uplatní pravidla pro souběh důchodů. V takovém případě se v plné výši vyplácí pouze vyšší z důchodů a z druhého nižšího důchodu se vyplácí polovina procentní části. Základní výměru důchodu, která je u každého důchodu stejně vysoká a v roce 2021 činí 3 550 Kč, se vyplácí při nároku na dva důchody pouze jednou.

Vdovský důchod se uvádí do daňového přiznání

Od daně z příjmu fyzických osob jsou osvobozeny roční důchody do částky ve výši 36násobku minimální mzdy, za rok 2021 tedy do částky 547 200 Kč. Daňové osvobození se přitom vztahuje i na vdovské důchody. Sociální a zdravotní pojištění se z vdovských důchodů, stejně jako ostatních důchodů, neplatí nikdy.

Tip: Kalkulačka vdovského/vdoveckého důchodu

Uzavření nového manželství nevadí

Vdově pobírající vdovský důchod uzavřením nového manželství nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi zaniká. Uzavření nového manželství však nemá žádný vliv na výplatu sirotčího důchodu, který náleží dětem po zemřelém otci.

Vdovský důchod se obnovuje bez časového testu

Pokud není po uplynutí jednoho roku splněna některá ze zákonných podmínek, potom již vdovský důchod nenáleží. Vdovský důchod lze však obnovit, pokud je některá ze zákonných podmínek splněna do dvou let od skončení pobírání vdovského důchodu. V praxi se nejčastěji jedná o situaci, kdy vdova během dvou let dosáhne požadovaného věku (o čtyři roky nižšího než činí důchodový věk muže stejného ročníku narození nebo vlastního důchodového věku, pokud je nižší). O obnovu vdovského důchodu je přitom nutné si písemně požádat na místně příslušné OSSZ.

Nevzniká nárok na valorizaci

Každoročně od lednové splátky důchodu se všechny penze valorizují. Zvýšení důchodu není tedy pouze záležitostí starobních důchodů, ale i pozůstalostních. Od ledna 2022 se tedy budou opět zvyšovat všechny vdovské důchody přiznané do konce roku 2021.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 316 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY