Základní výměra důchodu pod lupou

05.08.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Na výši základní výměry důchodu přitom nemá žádný vliv konkrétní průběh pojištění. Kdy se základní výměra důchodu zvyšuje?

Základní výměra důchodu je u všech státem vyplácených penzí stejně vysoká. Konkrétní průběh pojištění tedy ovlivňuje pouze výši procentní výměry důchodu. V roce 2021 činí základní výměra důchodu 3 550 Kč. Nárok na základní výměru důchodu mají tedy nejenom starobní penzisté, ale i příjemci invalidního důchodu (prvního, druhého a třetího stupně) a příjemci pozůstalostního důchodu (vdovského, vdoveckého i sirotčího). 

Základní výměra důchodu činí 3 550 Kč

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad předčasný versus řádný důchod

Paní Kristýna odešla v květnu do řádného důchodu a získala doby pojištění v rozsahu 45 let a průměrnou mzdu za odpracované roky měla 72 000 Kč. Základní výměra důchodu paní Kristýny činí 3 550 Kč.

Paní Marie odešla do předčasného důchodu v červnu a získala dobu pojištění v rozsahu 37 let a průměrnou mzdu za odpracované roky měla 14 100 Kč (průměrná mzda za odpracované roky může být nižší, než činí aktuální minimální mzda). I paní Marie má základní výměru důchodu v částce 3 550 Kč.

Tip: Vypočítejte si výši vašeho starobního důchodu v naší kalkulačce

 

Základní výměra důchodu náleží jen jednou

V praxi mají někteří penzisté nárok na dva důchody, v praxi nejčastěji starobní důchod a vdovský důchod. V takovém případě však náleží základní výměra důchodu pouze jednou. Žádný penzista nemůže pobírat základní výměru důchodu dvakrát. Ze zákona však nelze pobírat starobní a invalidní důchod současně.

Zvyšování základní výměry

Základní výměra důchodu se zvyšuje v důsledku valorizace. V přiložené tabulce máme uvedenu základní výměru důchodu v posledních letech. K valorizaci základní výměry důchodu docházelo vždy od 1. ledna nového roku. Ke zvýšení základní výměry důchodu dochází automaticky, není potřeba činit žádné administrativní kroky.

Vývoj základní výměry důchodu (v letech 2015 až 2021)

Rok

Základní výměra důchodu

2021

3 550 Kč

2020

3 490 Kč

2019

3 270 Kč

2018

2 700 Kč

2017

2 550 Kč

2016

2 440 Kč

2015

2 400 Kč

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad řádný a invalidní důchod 

Pan Milan odešel do řádného důchodu v listopadu 2020. Do konce roku 2020 měl základní výměru důchodu ve výši 3 490 Kč. Od lednové splátky důchodu má základní výměru důchodu ve výši 3 550 Kč. Pan Milan má stejně vysokou základní výměru důchodu jako paní Alena, které byl přiznán invalidní důchod I. stupně v březnu 2021.

Výdělek základní výměru neovlivní

Příjemci řádného starobního důchodu, kteří během pobírání penze mají příjem, ze kterého je odváděno sociální pojištění, si mohou za každých takto odpracovaných 360 kalendářních dní požádat o zvýšení důchodu. Zvyšuje se přitom procentní výměra důchodu, a to o 0,4 %. Zaměstnání nebo podnikání v penzi tedy nemá žádný vliv na výši základní výměry důchodu.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 197 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY