Kalkulačka výše důchodu - výpočet důchodu 2023

Jak vysoký budete mít důchod přiznaný v roce 2023 závisí na dosažených příjmech v letech 1986 až 2022 a získaném počtu let pojištění. Do doby pojištění se započítávají pouze celé ukončené roky.

Pro zjednodušený orientační výpočet důchodu stačí vložit pouze dobu pojištění v celých letech a průměrnou mzdu za všechny odpracované roky v současné hodnotě. Jestliže znáte své příjmy v jednotlivých letech, tak si můžete důchod vypočítat přesně, stačí jednotlivé příjmy uvést v jednotlivých letech a vypočítat si přesný osobní vyměřovací základ.

Do doby pojištění se započítávají všechny roky, kdy bylo placeno důchodové pojištění a náhradní doby pojištění. Náhradní doby pojištění jsou např.: studium před rokem 2010, evidence na ÚP v zákonném rozsahu, civilní služba, vojenská služba, péče o dítě do 4 let, pobírání invalidního důchodu třetího stupně, péče o bezmocnou nebo závislou osobu v souladu se zákonem. Kromě výkonu vojenské služby, péče o dítě nebo péče o bezmocnou nebo závislou osobu, které se započítávají ze 100 %, se náhradní doby pojištění započítávají z 80 %.

U předčasného důchodu uveďte každých započatých 90 dní (čtvrtletí), které vám chybí do dosažení důchodového věku. Krácení u předčasné penze se provádí za každých 90 dní.
Pro výpočet věku odchodu do důchodu dle aktuální legislativy použijte naši Kalkulačku důchodového věku

Od roku 2023 dochází k zavedení tzv. výchovného. Ke starobnímu důchodu tak bude nově připočteno 500 Kč za každé vychované dítě. Důchody se tak od ledna 2023 zvýší především ženám, které díky výchově dětí mají obecně nižší důchodu.
Čtěte také: Výchovné a kdo na něj má nárok?


Pokud neznáte údaje, které jsou nutné pro výpočet v kalkulačce níže a chcete jen vypočítat vaši orientační výši důchodu dle aktuální legislativy použijte naši Kalkulačku porovnání výše důchodu a mzdy nebo Kalkulačku výše příjmu pro požadovaný důchod.

Na výši přiznaného důchodu má vliv i datum přiznání důchodu. V kalkulačce naleznete výši důchodu přiznaného do konce května a také jeho výši po valorizaci 1. 6. 2023. Pokud již pobíráte důchod, můžete si v Kalkulačce mimořádného zvýšení důchodu od 1.6.2023 vypočítat, jak se vám důchod zvýší.

Kalkulačka pro výpočet důchodu přiznaného v roce 2023


Rok Váš roční příjem (v Kč) Vyloučené doby (ve dnech)


Pokud vás zajímá výpočet důchodu přiznaného v roce 2024, využijte naši kalkulačku výpočet důchodu v roce 2024.

Časté otázky

Do výpočtu starobního důchodu vstupuje tzv. osobní vyměřovací základ, což je velmi zjednodušeně příjem za jednotlivé roky v rozhodném období a také doba pojištění, což je doba, kdy bylo odváděno důchodové pojištění, případně se jednalo o tzv. náhradní dobu pojištění.

Náhradní doby pojištění jsou období, kdy sice není placeno důchodové pojištění, ale jsou počítány do doby pojištění. Jedná se například o studium před rokem 2010, evidence na ÚP v zákonném rozsahu, civilní služba, vojenská služba, péče o dítě do 4 let, pobírání invalidního důchodu třetího stupně, péče o bezmocnou nebo závislou osobu v souladu se zákonem. Kromě výkonu vojenské služby, péče o dítě nebo péče o bezmocnou nebo závislou osobu, které se započítávají ze 100 %, se náhradní doby pojištění započítávají z 80 %.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 86 krát


Související články: