Nárok na vdovský důchod v 5 příkladech

24.05.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Nárok na vdovský (vdovecký) důchod nevzniká vždy, musí být splněny zákonné podmínky. Podívejme se na vybraných pět omylů ohledně pobírání vdovského důchodu. 

Legislativní podmínky pro přiznání vdovského a vdoveckého důchodu jsou stejné. Ženy žijí v průměru déle než muži a většinou jsou v manželských párech mladší, proto v praxi pobírají ženy častěji vdovský důchod než muži vdovecký důchod. Z toho důvodu budeme v textu hovořit pro zjednodušení jen o vdovském důchodu.

  1. Kdy vzniká nárok na vdovský důchod?
  2. Vdovský důchod a výchova dětí
  3. Jak dlouho se pobírá vdovský důchod?
  4. Je omezen příjem vdovy/vdovce?
  5. Vdovský důchod a nový sňatek

Vdovský důchod - kdo na něj má nárok?

Zdroj: Shutterstock

Omyl číslo 1: Nárok vzniká po každém manželovi

Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který byl příjemcem starobního nebo invalidního důchodu, nebo ke dni úmrtí splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo starobní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Příklad – nárok na vdovský důchod

Paní Žanetě nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi nevzniká, neboť manžel (53 let) byl dlouhodobě nezaměstnaný a nesplnil ke dni smrti podmínku pro přiznání invalidního důchodu. Evidence na Úřadu práce se pro důchodové účely počítá pouze v omezeném rozsahu.

Omyl číslo 2: Při výchově dětí se vdovský důchod pobírá vždy

Délka uzavření manželství není pro nárok na vdovský důchod testována, v praxi lze tedy pobírat vdovský důchod i v případě předčasného úmrtí při trvání manželství pouze po několik měsíců. Bez uzavření manželství však nelze vdovský důchod pobírat.

Příklad – vdovský důchod a výchova dětí

Pan Josef dlouhodobě žil s družkou Kristýnou, se kterou vychovávali dvě děti. Družka Kristýna nebude mít nárok na vdovský důchod, neboť ten lze pobírat pouze po zemřelém manželovi. Ani výchova dětí nestačí k přiznání vdovského důchodu. Obě děti však budou mít nárok na sirotčí důchod po zemřelém otci.

Tip: Co byste měli vědět o vdovském důchodu v roce 2023?

Omyl číslo 3: Vdovský důchod se pobírá trvale

Vdovský důchod náleží standardně jeden rok od smrti manžela. Po uplynutí jednoho roku pouze při splnění některé ze zákonných podmínek, např. v případě péče o nezaopatřené dítě, při invaliditě třetího stupně, dosažení požadovaného věku.

Když je některá ze zákonných podmínek splněna do dvou let od skončení pobírání vdovského důchodu, výplata vdovského důchodu se na základě podané žádosti obnoví. V praxi se nejčastěji jedná o dosažení požadovaného věku (tj. dosažení věku alespoň o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného ročníku narození, nebo dosažení vlastního důchodového věku, jestliže je nižší). 

Příklad – vdovský důchod a děti

Paní Simona vychovává po smrti manžela dvě nezaopatřené děti (12 let a 16 let). Paní Simona splňuje zákonnou podmínku a i po uplynutí jednoho roku bude nadále pobírat vdovský důchod.

Omyl číslo 4: Příjem vdovy je omezen

Pro přiznání vdovského důchodu není rozhodující, v jaké finanční situaci se vdova nachází. V praxi tedy může být vdovský důchod přiznán i vdově s nadstandardními vlastními příjmy, zatímco vdově s nízkými vlastními příjmy nemusí být vdovský důchod vůbec přiznán, neboť zemřelý manžel nesplnil potřebnou dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu.

Rovněž na výši vdovského důchodu nemá žádný vliv, jaké vlastní příjmy vdova pobírá. Měsíční částka vdovského důchodu závisí na výši důchodu, který zemřelý pobíral nebo na který by měl nárok.

Příklad – je omezen příjem vdovy či vdovce?

Paní Lucii zemřel manžel. Manažerka Lucie vlastní několik nemovitostí a hrubý měsíční příjem dosahuje přes 140 tisíc korun. Majetkové poměry nemají na přiznání vdovského důchodu vliv a paní Lucii bude přiznán na základě podané žádosti na místně příslušné OSSZ vdovský důchod.

Tip: Vypočítejte si výši vdovského důchodu v naší kalkulačce

Omyl číslo 5: Nový sňatek nevadí

Podle zákona o důchodovém pojištění uzavřením nového manželství nárok na vdovský důchod zaniká. Od roku 2012 již vdova nemá ani nárok na tzv. „věno“, kdy při uzavření nového manželství náležela ještě roční výplata důchodu.

Příklad – vdovský důchod a nový sňatek

Vdově Aleně uzavřením nového manželství nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi zanikl. Studující syn na VŠ Martin však nadále bude mít nárok na sirotčí důchod po zemřelém otci.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 120 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY