Co byste měli vědět o vdovském důchodu v roce 2024?

04.12.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Nárok na vdovský důchod není automatický, je nutné splnit zákonné podmínky. Výpočet v roce 2024 bude méně výhodný než v roce 2023. Jak se vdovský důchod počítá? Jak se vdovské důchody od ledna zvyšují?

Zákonné podmínky pro přiznání vdovského i vdoveckého důchodu jsou stejné, v praxi se však mnohem častěji vyplácí vdovské důchody (ženy se v průměru dožívají vyššího věku a v manželském páru jsou častěji mladší), proto budeme v textu hovořit o vdovských důchodech.

Zdroj: Depositphotos

Nutnost získání minimální doby pojištění

Po zemřelém manželovi vzniká vdově nárok na vdovský důchod, jestliže zemřelý manžel pobíral ke dni úmrtí starobní nebo invalidní důchod, nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního či invalidního důchodu, nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Muži v produktivním věku museli tedy získat minimální dobu pojištění nutnou k přiznání invalidního důchodu, která se liší podle věku. Dlouhodobá nezaměstnanost je důvodem, proč nemusí být vdovský důchod přiznán, protože není získána minimální doba pojištění.

Výše vdovského důchodu

Přiznaný vdovský důchod v roce 2024 se bude skládat ze základní a procentní výměry. Základní výměru mají všechny státní důchody stejně vysokou, v roce 2024 to bude v částce 4400 Kč. Procentní výměra vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, který zemřelý manžel pobíral, nebo na kterou by měl nárok.

Praktický příklad

Vdově Haně bude v roce 2024 přiznán vdovský důchod po zemřelém manželovi ve výši 11 400 Kč. Zemřelý manžel by měl totiž nárok na invalidní důchod ve výši 18 400 Kč, proto 11 400 Kč ((18 400 Kč − 4400 Kč) × 50 %).

Tip: Udělejte si pořádek v podkladech pro důchod. Můžete přijít o statisíce ještě během produktivního života

I vdovské důchody se valorizují

Od ledna 2024 se zvyšují všechny státní důchody, tedy i vdovské důchody. Vdovské důchody přiznané do konce roku 2023 budou tedy od ledna vyšší. Základní výměra se zvýší o 360 Kč (z 4040 Kč na 4400 Kč), procentní výměra důchodu se nezvýší.

Praktický příklad

Vdova Helena měla v prosinci 2023 vdovský důchod ve výši 12 040 Kč (základní výměra 4040 Kč + procentní výměra 8000 Kč). Od ledna 2024 bude paní Helena mít vdovský důchod ve výši 12 400 Kč.

Méně výhodný výpočet v roce 2024

Během roku 2023 se mimořádně valorizovaly i vdovské důchody. To znamená, že při stejném průběhu pojištění zemřelého manžela budou v roce 2024 přiznané vdovské důchody nižší než přiznané vdovské důchody v roce 2023 (ještě více pak přiznané důchody v roce 2022). Na nově přiznané vdovské důchody se mimořádné valorizace a ani lednová valorizace nevztahují a ani vyšší zápočet v první redukční hranici a vyšší koeficienty pro přepočet dřívějších příjmů v roce 2024 nemohou srovnat nevýhodu nezapočítání mimořádných valorizací.

Praktický příklad

Vdově Karolíně zemřel v březnu 2023 manžel (55 let), kterému byl ke dni úmrtí přiznán důchod ve výši 18 040 Kč. Paní Karolíně byl tedy přiznán vdovský důchod ve výši 11 040 Kč (základní výměra 4040 Kč + procentní výměra 7000 Kč). Od června se zvýšil na 11 601 Kč (procentní výměra se zvýšila o 2,3 % a o pevnou částku ve výši 400 Kč).

Od ledna 2024 bude vdovský důchod paní Karolíny činit 11 961 Kč (růst základní výměry o 360 Kč). Vdově Aleně zemře začátkem roku 2024 manžel (57 let), který měl stejný průběh pojištění jako zemřelý manžel paní Karolíny. Vdově Aleně je tedy přiznán vdovský důchod ve výši 11 378 Kč.


Čtěte také:

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 97 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY