Co byste měli vědět o základní výměře důchodu?

25.07.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Každý státní důchod se skládá ze základní a procentní výměry důchodu. Jak vysoká je základní výměra? Kdy se základní výměra penze zvyšuje? Jak se vypočítá v případě nároku na dva důchody?

V roce 2023 činí základní výměra důchodu 4040 Kč. Částka základní výměry důchodu se během roku 2023 z důvodu mimořádné červnové valorizace nemění. Základní výměru důchodu mají všichni příjemci státního důchodu stejně vysokou. Při stanovení základní výměry důchodu hraje tedy důležitou roli princip solidarity. V praxi to znamená, že základní výměru důchodu má stejně vysokou např. žadatel o starobní důchod pracující v produktivním věku za minimální mzdu i manažer s velmi nadprůměrnými příjmy, ze kterých v minulých letech platil vysoké sociální pojištění.

Základní výměra důchodu

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad

Paní Denisa odešla v březnu do řádného starobního důchodu, paní Alena odejde v červenci do předčasného důchodu a paní Marii byl přiznán vdovský důchod po zemřelém manželovi. Státní důchody všech tří žen se skládají ze základní a procentní výměry. Základní výměru mají všechny tři ženy stejně vysokou, a sice v částce 4040 Kč.

Valorizace základní výměry důchodu

Základní výměra důchodu se zvyšuje z důvodu řádné valorizace, vždy od ledna. V letošním roce činí zmíněných 4040 Kč, v roce 2022 činila 3900 Kč, v roce 2021 to bylo 3550 Kč, v roce 2020 potom 3490 Kč a v roce 2019 činila 3270 Kč. Zvýšení základní výměry důchodu se dotýká všech příjemců státního důchodu v korunovém vyjádření stejně. Ke zvýšení základní výměry důchodu přitom dochází automaticky, není potřeba vyplňovat žádné formuláře.

Zvýšení důchodu z důvodu práce

V řádném důchodovém věku je možné si libovolně přivydělat a současně dostávat na účet důchod a mzdu. Za každých odpracovaných 360 kalendářních dní v důchodovém věku si lze požádat o zvýšení starobního důchodu. Podmínkou je, že odpracované dny zakládaly účast na pojištění, zjednodušeně řečeno se muselo z práce platit sociální pojištění.

V praxi tato podmínka není splněna např. při práci na pracovní dohody s hrubou odměnou do limitu. Z dohody o provedení práce se sociální pojištění neplatí, jestliže je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně, a z dohody o pracovní činnosti se sociální pojištění neplatí, pokud je hrubá měsíční odměna 3999 Kč a méně. V případě splnění podmínky pro zvýšení důchodu se však zvyšuje pouze procentní výměra důchodu, a sice o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dní. Na výši základní výměry důchodu nemá vykonávaná práce v důchodovém věku žádný vliv.

Souběh dvou důchodů = jedna základní výměra

V případě nároků na dva státní důchody, např. vlastní starobní důchod a vdovský (vdovecký) důchod, se při výpočtu souhrnné částky státního důchodu uplatní pravidla pro souběh státních důchodů. V takových případech náleží v plné výši vyšší z těchto dvou důchodů a nižší z těchto dvou důchodů náleží pouze v polovině procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu tedy náleží pouze jednou. Ani při nároku na dva důchody nelze základní výměru pobírat dvakrát.

Praktický příklad

Paní Simona pobírá vlastní starobní důchod ve výši 18 820 Kč, aktuálně si požádala o vdovský důchod po zemřelém manželovi, který dostával starobní důchod v částce 18 950 Kč. Při nároku na dva důchody se uplatní pravidla pro jejich souběh. Vlastní starobní důchod paní Simony je vyšší než vdovský důchod, neboť procentní výměra vdovského důchodu činí polovinu procentní výměry starobního důchodu zemřelého manžela.

Paní Simoně tedy bude náležet vlastní starobní důchod v plné výši 18 820 Kč (základní výměra 4040 Kč + procentní výměra 14 780 Kč). Z vdovského důchodu bude pobírat polovinu procentní výměry, tedy 3728 Kč ((18 950 Kč − 4040 Kč) × 50 % × 50 %). Celkový měsíční důchod paní Simony bude činit 22 548 Kč (18 820 Kč + 3728 Kč).


 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 71 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY