Jaké podmínky musíte splnit pro to, abyste pobírali vdovský důchod déle než rok?

20.11.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Některé vdovy dostávají vdovský důchod na účet pouze jeden rok, protože poté nesplňují žádnou ze zákonných podmínek pro delší pobírání. V některých případech lze však dostávat vdovský důchod i nadále. Podívejme se na praktické příklady obnovy vdovského důchodu.

Podmínky pro nárok na vdovský i vdovecký důchod jsou stejné. Vzhledem k tomu, že v manželství jsou muži zpravidla starší a ženy se v průměru dožívají vyššího věku, ČSSZ vyplácí mnohem více vdovských důchodů než vdoveckých důchodů. Z tohoto důvodu budeme v článku dále hovořit o vdovských důchodech, ale podmínky platí samozřejmě i pro vdovecké důchody.

Zdroj: Shutterstock

Kdy náleží vdovský důchod po roce?

Vdovský důchod je přiznáván na jeden rok a po jeho uplynutí náleží vdovský důchod pouze v případě, že je splněna některá z legislativních podmínek uvedených v § 50 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, a sice:

  • péče o nezaopatřené dítě,
  • péče o dítě, které je závislé ve II., III. nebo IV. stupni závislosti,
  • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který žije s vdovou v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti,
  • invalidita třetího stupně,
  • dosažení požadovaného věku (o 4 roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného roku narození, nebo dosažení vlastního důchodového věku, jestliže je nižší).

Obnovovací lhůta se nejspíše zvýší

Nejčastějšími důvody pro pobírání vdovského důchodu i po roce je péče o děti nebo dosažení potřebného věku. V případě, že se po roce přestane vdovský důchod pobírat, protože není splněna žádná z výše uvedených podmínek, potom se vdovský důchod obnoví, když je některá z těchto podmínek splněna do dvou let.

Nicméně penzijní reforma, kterou chce vláda prosadit do ledna 2025, by nově obnovovací lhůtu nároku mělo prodloužit opět na 5 let po skončení předchozí výplaty. Tato změna se týká lidí, kteří pobírají vdovský důchod už během aktivní pracovní kariéry.

Vyzkoušejte: Kalkulačka vdovského důchodu 2023

Praktický příklad – Péče o závislého rodiče

Paní Alena (49 let) žila v domě s manželem a jeho rodiči. Manžel paní Aleně předčasně zemřel a paní Alena pobírala jeden rok (do července 2023) vdovský důchod. Po roce již nárok na vdovský důchod nemá, protože syn je již dospělý a živí se sám. Nyní se však zhoršil zdravotní stav tchýně, které byl přiznán II. stupeň závislosti, a paní Alena o ni pečuje. Paní Alena má tedy nárok na obnovu vdovského důchodu ve dvouleté obnovovací lhůtě.

Tip: Jak je to s důchodem, když zemře jeho příjemce?

Praktický příklad – Dosažení věku

Paní Zuzana (nar. 10. 1. 1964) přestala vdovský důchod po zemřelém manželovi pobírat v květnu 2023, protože nesplňovala po uplynutí jednoho roku žádnou ze zákonných podmínek pro jeho další pobírání na účet. Ve dvouleté obnovovací lhůtě však paní Zuzana dosáhne požadovaného věku a požádá si o obnovu vdovského důchodu. Paní Zuzana vychovala dvě děti, proto její vlastní řádný důchodový věk je 63 let a 8 měsíců.

Důchodový věk muže narozeného v roce 1964 je 64 let a 8 měsíců, tento věk ponížený o 4 roky je 60 let a 8 měsíců. Pro nárok na obnovu vdovského důchodu se tedy posuzuje věk 60 let a 8 měsíců. Tohoto věku dosáhne paní Zuzana 10. 9. 2024. Požadovaného zákonného věku tak dosáhne paní Zuzana ve dvouleté obnovovací lhůtě.

Tip: Lze pobírat najednou starobní a vdovský důchod? Příklady

Nové manželství = zánik vdovského důchodu

V případě uzavření nového manželství již nelze pobírat vdovský důchod po bývalém zemřelém manželovi a takový důchod není možné ani obnovit. Ještě v roce 2011 přitom bylo legislativou dokonce stanoveno „důchodové věno“ ve výši roční výplaty důchodu. Toto legislativní opatření již od roku 2012 neplatí.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 39 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY