Jak je to s důchodem, když zemře jeho příjemce?

02.10.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Zemřel vám blízký, který před smrtí pobíral důchod? Pokud ano, pojďme se společně podívat, co se s jeho důchodem stane a zda budete muset tuto skutečnost kvůli důchodu nahlásit.

Řádný starobní důchod je poživateli vyplácen až do jeho smrti. Výplatu dávek je sice možné na žádost příjemce pozastavit např. kvůli práci, nicméně z moci úřední jej sebrat nelze. Totéž ovšem nelze říci např. o invalidních a pozůstalostních důchodech, nebo při porušení podmínek o předčasných penzích.

Musíte smrt důchodce nahlásit?

Ne, smrt poživatele důchodu není nutné nahlašovat. Nicméně je to vhodné kvůli případnému přeplatku.

Nahlášení úmrtí České správě sociálního zabezpečení je totiž povinností úřadů, pod které spadají matriky. Úřad pak ohledně úmrtí kontaktuje ČSSZ nejpozději do dvou týdnů po zápisu. Dále ještě ČSSZ přijímá informace o smrti z registru obyvatel anebo z informačního systému evidence obyvatel a z došlých žádostí o pozůstalostní důchody.

Nahlášení úmrtí, když byl důchodce v sociálním zařízení

Jestliže se důchodce nacházel před svou smrtí v zařízení sociálních služeb, např. tedy v domově pro seniory, ČSSZ nebude informace o jeho úmrtí dostávat od úřadu, pod který spadá matrika, ale přímo od tohoto zařízení, a to předepsaným tiskopisem Hlášení o úmrtí klienta/klientky v zařízení sociálních služeb. Hlášení je nutné podat nejpozději do 2 dnů po smrti.

Čtěte také: Nárok na vdovský důchod v 5 příkladech

Důchod po smrti příjemce, poživatele, důchodce

Zdroj: Shutterstock

 

Kdy musím smrt důchodce nahlásit já?

Smrt důchodce můžete nahlásit dříve v obou předchozích případech, ale nemusíte. Nicméně je to praktické, neboť příslušná OSSZ by vám měla poradit, jak dále postupovat v případě, že byla vyplacena splátka důchodu, která již nenáleží, nebo v rámci nároku na pozůstalostní důchody.

Nahlásit úmrtí důchodce je však vaší povinností tehdy, jestliže vám byl vyplácen jeho důchod jakožto jinému příjemci, tedy jako zákonnému zástupci, opatrovníkovi anebo členovi domácnosti. V takovém případě musíte tuto skutečnost nahlásit příslušné OSSZ, MSSZ nebo PSSZ do 8 dnů od smrti poživatele penze, a to písemně.

V jakých situacích budete muset vrátit přeplatek důchodu po zemřelém?

Důležité je pak vědět, že nárok na vyplacení důchodu zaniká úmrtím poživatele. Jestliže by pak výplata plynula i po úmrtí důchodce, např. z důvodu nenahlášení úmrtí jiným příjemcem, bude to právě jiný příjemce důchodu, který bude odpovídat za přeplatek, který nenáleží. Tento přeplatek pak bude po příjemci vyžadován.

Pokud je důchod přijímán v hotovosti, je tedy vhodné, aby byla smrt poživatele důchodu nahlášena přímo poště, která výplatu prováděla. V jiném případě výplatu zastaví až ČSSZ po obdržení informací o úmrtí.

Čtěte také: Co všechno musíte udělat, když zemře někdo z vašich blízkých?

Kdy bude zastavena výplata důchodu na účet?

Výplata důchodu, který je vyplácen na účet, bude zastavena po nahlášení úmrtí od nejbližší důchodové splátky. I kvůli tomu může vzniknout situace, kdy je na účet převedena částka, která již nenáleží, tedy přeplatek. I v tomto případě bude vyžadováno jeho navrácení.

Jestliže bude na účtu dostatek finančních prostředků, ČSSZ zrealizuje žádost o vrácení, a příslušná banka tak zajistí vrácení peněz z účtu. Pokud by na účtu nebyl dostatek peněz a přístupem by disponoval kromě zemřelého ještě někdo jiný, daná osoba bude muset přeplatek vrátit. Když však taková osoba není, chybějící částku je povinna vrátit manžel/ka, jestliže vznikl nárok na vdovský nebo vdovecký důchod, a poté děti a rodiče zemřelého, jestliže s ním v době jeho smrti žili ve společné domácnosti.

Jestliže by neexistovala žádná z těchto osob, z přeplatku se stává dluh, který se vypořádá v dědictví.

Kdo nabývá nedoplatek na důchodu?

Na výplatu nedoplatku důchodu mají postupně nárok manžel/ka, děti a rodiče zemřelého, kteří s ním žili ve společné domácnosti. Podmínka společné domácnosti však nemusí být splněna v případě dětí, kterým vznikl nárok na sirotčí důchod.

Pokud by neexistovala žádná osoba, která by žila se zemřelým ve společné domácnosti, a ani dítě, kterému by vznikl nárok na sirotčí důchod, nedoplatek důchodu vstupuje do dědictví. V rámci pozůstalostního řízení pak rozhodne až notář, komu bude částka vyplacena.

Čtěte také: Zasáhla vás smrt blízkého? Zjistěte, na co vše máte v jejím důsledku nárok

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 159 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY