Co všechno musíte udělat, když zemře někdo z vašich blízkých?

12.07.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


Smrt je bohužel zcela běžnou součástí života a s úmrtím někoho blízkého se dříve či později setká každý z nás. Kromě smutku a bolesti s sebou taková situace však nese také několik nepříjemných povinností, na které byste neměli zapomenout. O jaké záležitosti se jedná? V našem článku vám poradíme, co všechno musíte zařídit, když vás opustí někdo z vašich nejdražších.

Co dělat jako první?

Pokud smrt člena rodiny z důvodu vysokého věku či vážné nemoci očekáváte a trávíte s ním poslední chvilky, je dobré dát umírajícímu najevo svou lásku a přítomnost. Okamžik smrti pak nastane ve chvíli, kdy člověku zcela ustane dech, nemá již hmatatelný puls, nereaguje na žádné podněty a jeho zornice jsou při rozevření oka široké a nereagují na světlo.

V takové chvíli byste měli setrvat po nějaký čas u zesnulého v tichém bdění. Také je vhodné následně zavolat dalším příbuzným a blízkým, kteří by se s ním rádi rozloučili. Můžete například zapálit svíčky, pustit tichou hudbu, pomodlit se nebo zavzpomínat na život zemřelého a vaše oblíbené společně strávené okamžiky.

Poslední úkony a úprava těla

Dříve než úmrtí blízkého člověka někomu ohlásíte, je vhodné prokázat mu respekt a učinit několik posledních úkonů. Pokud jste doma sami a manipulace se zesnulým je pro vás kvůli zármutku těžká nebo z toho máte strach, neváhejte zavolat někomu z přátel či rodiny. I uprostřed noci se jistě setkáte s podporou a pochopením okolí.

Tělo zemřelého je dobré srovnat a připravit během první hodiny po úmrtí, než dojde ke vzniku posmrtné ztuhlosti. Vždy byste s ním však měli zacházet s úctou.

Co všechno můžete udělat?

 • Ztlumte topení a otevřete okno.
 • Položte zemřelého na záda do vodorovné polohy.
 • Odložte veškeré polštáře a podložky.
 • Zavřete zemřelému opatrně oční víčka.
 • Přikryjte tělo dekou, pomaleji tak dojde k jeho vychladnutí.
 • Zemřelému můžete nasadit zubní protézu, aby ústa nebyla nepřirozeně vpadlá.
 • Aby ústa zůstala zavřená, pod bradu položte srolovaný ručník nebo ji podvažte šátkem.

Pokud si to přejete, tělo zesnulého můžete také sami umýt a obléknout. Jelikož po smrti někdy dochází k mimovolnému vyprázdnění, po umytí je vhodné nasadit čistou plenu. Oblečení nemusíte složitě vybírat, zvolte důstojný oděv, který měl zesnulý rád a dobře mu padnul.

Co dělat, když někdo umře

(foto: Shutterstock)

Zavolejte lékaře

Po smrti blízkého musíte učinit také dalších několik věcí. Nejdůležitější je kontaktovat lékaře a požádat ho o návštěvu u vás doma, aby konstatoval úmrtí a sepsal tzv. ohledací list, který následně pošle na matriku. Může se jednat buď o praktického lékaře zemřelého, který zná jeho anamnézu a pozná pravděpodobnou příčinu úmrtí, zavolat můžete ale také Zdravotnickou záchrannou službu.

Před příjezdem lékaře si přichystejte:

 • občanský průkaz zemřelého,
 • kartičku pojištěnce,
 • rodný list a oddací list,
 • lékařské zprávy, nálezy a výsledky vyšetření.

Na ohlášení úmrtí neexistuje žádná zákonem stanová lhůta. Jediný časový interval, který je nutné respektovat, se vztahuje na zdravotnická zařízení. Lékaři zde musí nechat tělo zemřelého na lůžku ještě dvě hodiny po smrti. Zdravotnická záchranná služba preferuje, když je pozůstalí kontaktují ihned po úmrtí, jiní lékaři ctí dvouhodinový interval. Pokud člen rodiny zemře v noci, můžete počkat až do rána.

Kontaktujte pohřební službu

Po smrti blízké osoby je také nutné vyrozumět pohřební službu, kterou si můžete sami zvolit. Pokud úmrtí člena rodiny z důvodu nemoci či vysokého věku očekáváte, lze to učinit již nějakou dobu před jeho odchodem. Pohřební službu můžete kontaktovat i v noci, pracovníci jsou na tuto situaci připravení a ochotně zajistí odvoz těla.

Když k vám domů přijede pohřební služba, zaměstnanci vás informují o tom, kam a kdy máte následně přijít, abyste domluvili pohřeb. S sebou si nezapomeňte vzít svůj občanský průkaz a také občanský průkaz a rodný list zesnulého. Pokud to budete chtít, pohřební služba za vás zajistí záležitosti na matrice, která následně vystaví úmrtní list zesnulého.

Jestliže váš blízký zemře v některém ze zdravotnických zařízení, ohledání mrtvého zajistí odborný personál, který se také postará o kontaktování pohřební služby. Vy si pak pouze vyzvednete jeho osobní věci a pohřeb domluvíte. Pokud vašeho blízkého odvezla jiná pohřební služba, než kterou si přejete, máte právo si pohřeb následně objednat na místě, které sami chcete.

 

Co zařídit na úřadech

Když zemře někdo z vašich blízkých, čeká vás také nepříjemné papírování. Nejprve je nutné na matrice obecního úřadu nahlásit úmrtí člena rodiny. S sebou budete potřebovat jeho občanský průkaz a dále kopii rodného i oddacího listu. Po předložení těchto dokladů matrika vystaví úmrtní list a zašle ho tomu, kdo zařizoval pohřeb.

Kde odevzdat další doklady zesnulého?

 • řidičský průkaz – dopravní inspektorát,
 • kartička pojištěnce – příslušná zdravotní pojišťovna,
 • cestovní pas – oddělení pasů na obecním úřadu,
 • starobní důchod – Česká pošta nebo Česká správa sociálního zabezpečení,
 • vojenská knížka – vojenská správa.

Také si přečtěte: Jaká je posloupnost v dědictví?

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 396 krát

Články ze sekce: Spotřebitel