Velký průvodce dědictvím - od závěti až po darování

27.12.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Dědictví se snadno může proměnit v noční můrů a z milovaných ratolestí se může stát sobecký tvor, který nikomu nic zadarmo nedaruje. Pojďte si s námi projít všechny naše články v kterých jsme se vám snažili popsat výhody a nevýhody různých forem dědění a také to, kdy je lepší věci darovat.

V našem pětidílném seriálu jsme si ukázali možnosti, jak vyřešit dědictví a ke konci roku je dobré si je uceleně shrnout. Na začátek jen dodáme, že daň dědická se již neplatí. Její místo zaujalo to, že takto nabytý majetek se musí zahrnout příjmů a zdanit se daní z příjmů. Nicméně dědicové jsou od této daně osvobozeni (ale musí ho zmínit ve svém daňovém přiznání).

Dědická smlouva - novinka z první republiky

Dědická smlouva byla dříve hojně využívána, ale v roce 1950 byla zákonem zrušena a teprve nedávno se opět dostala na scénu. Dědická smlouva má tu výhodu, že přebijí závěti i dědickou posloupnost a navíc se na jejím sepisování podílejí minimálně dvě strany a k její změně může dojít až po informování všech stran. Její nevýhodou je, že se jejím prostřednictví dá ošetřit pouze 3/4 majetku a ne všechen majetek (jako například u závěti). V dědické smlouvě nesmíte opomenout neopomenutelné dědice, ale máte právo je nechat vydědit v zákonem stanovených podmínkách:

  1. Dědic neposkytl pomoc v nemoci, ve stáří a v dalších případech.
  2. Dědic neprojevuje opravdový zájem.
  3. Dědic byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k odnětí svobody na minimálně 1 rok.
  4. Dědic vede trvale nezřízený život.

Závěť

Další možností, jak ošetřit majetek v případě úmrtí je stará, dobrá závěť. Její výhodou je její rychlost a jednoduchost. Nesmíte ovšem v ní zapomenout neopomenutelné dědice (stejně jako v dědické smlouvě). Nevýhodou je, že se jedná o jednostranný právní akt, kterým vlastně zůstavitel rozhoduje, co komu po jeho smrti bude náležet. Další nevýhodou je, že pokud je sepsáno více závětí, tak platí nejnovější. Takže pozor ani po sepsání závěti nemusíte mít jistotu, že věc je vyřešena. 

Slovník pojmů

  • Dědické právo – vzniká smrtí zůstavitele. Zemře-li někdo před zůstavitelem, nebo současně s ním, nedědí po něm a právo mnohdy přechází na potomky.
  • Dědic – po smrti mu připadá majetek.
  • Zůstavitel – člověk, který chce po smrti dědicům odkázat svůj majetek.
  • Odmítnutí dědictví – dědic má 30 dnů na odmítnutí dědictví.
  • Soupis pozůstalosti – seznam veškerého majetku zemřelého člověka, který vyhotovuje notář.

Jak se dědí dle zákona, když nemáte závěť, ani dědickou smlouvu

Pro někoho je jednodušším řešením dědictví vůbec neřešit a nechat věci, tak jak je stanovuje zákon. Nebo pokud po sobě zanecháte pouze dluhy, tak raději svým potencionálním dědicům doporučte zřeknutí se dědictví, protože dlé nového Občanského zákoníku dědicové odpovídají za dluhy i svým majektem (dříve se odpovídalo za dluhy pouze do výše dědictví). Jak se tedy dědí podle zákona?

Zjednodušený graf, který ukazuje jakým způsobem se dědí dle zákona

Jedná se o zjednodušení, kde jsme některé skupiny (např. osoby ze kterými zůstavitel sdílel domácnost) vynechali. Pokud se chcete podívat na plný rozsah dědické posloupnosti, tak se podívejte do našeho článku.

Kdy je lepší dědit a kdy darovat?

Mnoho lidí volí tu cestu, že svůj majetek rozdá ještě za svého života, ale i to má své nevýhody. Nemusí se vám líbit další nakládání s vaším (už bývalým) majetkem a v těch nejhorších případech můžete skončit i na ulici pod mostem (proto doporučujeme použít věcné břemeno (tzv. služebnost), kterým si zajistíte, že váš majetek nebude prodán (např. dům v kterém bydlíte) a vy jej můžete užívat dle libosti. 

Jedná se o nelehké rozhodnutí - dědit, či darovat? Obecně lze říci, že pro příbuzné je výhodné darovat a pro nepříbuzným je lepší majetek odkázat, čímž se podarovaní vyhnou dani z příjmů, protože dary v hodnotě nad 15 000 Kč osobám, které nejsou v přímé, či nepřímé příbuzenecké linii podléhají dani z příjmů.

Doufáme, že vám naše články pomohou při cestě řešení dědictví, ale ta největší práce - co, kdy a kom předat je na bedrech vašich a samozřejmě také na bedrech vašich příbuzných. 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 21 krát

Články ze sekce: DANĚ