O dědictví V: Jak a kdy se zříct dědictví a koho lze vydědit?

19.12.2017 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


7 příběhů o dědictví - zřeknutí dědictví. Pozor na to, co všechno zahrnete do závěti, či darovací smlouvy. Co když zjistíte, že váš dávno zemřelý příbuzný vlastní půdu? A co když vás vydědí? Jak dědí vnoučata?

V minulých článcích jsme si vysvětlili specifika při dědění dle závěti, dědické smlouvy, či dědění dle zákonné posloupnosti. Nyní se podíváme na konkrétní příklady dědění a jejich pravděpodobném výsledku.

Příklad 1: Zřeknutí se dědictví

Pan Varadínek chce veškerý svůj majetek převést na vnuka Viléma. Sepíše dědickou smlouvu o tom, že veškerý majetek odkazuje Vilémovi. Nicméně musí doložit, že jeho syn Hynek (otec Viléma) a bezdětná dcera Jarmila (teta Viléma) se zříkají svého dědictví. Jelikož dědickou smlouvou lze odkázat pouze 3/4 majetku, tak po jeho smrti se dědictví řeší nejprve dle závěti (kterou ovšem nemá sepsanou) a dále dle dědické posloupnosti - 1/4 jde tedy neopomenutelným dědicům a manželce. Manželku pan Varadínek neměl, ale měl dva neopomenutelné dědice - děti Hynka a Jarmilu. Každý tedy dostane 1/8 majetku.

Příklad 2: Vydědění

Paní Haškovcová má 7 dětí a manžela. Manžel není otcem žádného dítěte. Její děti o ni 9 let nejeví zájem. Proto sepíše s manželem dědickou smlouvu, ve kterém mu odkáže veškerý svůj majetek. Dále své děti vydědí z toho důvodu, že o ni dlouhodobě nejeví zájem. Zapomněla, že měla sepsanou závěť, ve které odkázala veškerý majetek zoologické zahradě pro chov Fábena. Po smrti paní Haškovcové se její majetek rozdělí ze 3/4 pro manžela (dle dědické smlouvy) a 1/4 zoologické zahadě pro šimpanze Fábena. Její děti si mohou stěžovat, nicméně 9 let nezájmu je pádný důvod pro jejich vydědění.

Příklad 3: Dědění dle posloupnosti

Manželé Tomáš a Lucie nemají děti. Jejich majetek má hodnotu 10 milionů Kč. Sepíší spolu dědickou smlouvy, kde si navzájem odkážou celý svůj majetek. Lucie zákonně přinesla do vztahu 5 milionu Kč. Tomáš 1 milion Kč. Společné jmění manželů je odhadováno na 4 miliony Kč. Lucie náhle zemře, aniž by stihla sepsat závěť, či dědickou smlouvu. Do dědictví jde ze společného jmění manželů 2 miliony. Další majetek, který vlastnila Lucie, v hodnotě 5 milionů Kč jde rovněž do dědického řízení. Dle dědické posloupnosti má manžel Tomáš nárok na polovinu majetku, tedy polovinu ze 7 milionů, což je 3,5 milionu Kč. Na druhou polovinu (3,5 milionu Kč) mají nárok Luciiny rodiče. Poplatky za služby notáře hradí dědicové.


Čtěte také:

Dědit, či darovat?


Příklad 4: Zřeknutí dědictví

Pan Ambrož miluje automaty a dluží všude, kam se podívá. Pan Ludvík je jeho syn a jediný dědic. Otec sice měl dříve velké majetky, ale pan Ludvík se domnívá, že dluhy možná budou ještě vyšší. Pan Ambrož zemřel. Jeho syn Ludvík neví, jak si počít s dědictvím. Jak situaci vyřešit?

Pozor na dluhy zůstavitele. Od zavedení nového občanského zákoníku odpovídá dědic celým svým majetkem (tedy nejen majetkem získaným z dědictví). Proto je dobré si dluhy prostřednictvím notáře zjistit a pokud budou přesahovat majetek zůstavitele, tak se jich zříci. A pokud tušíte, že dluhy zcela určitě přesahují majetek zůstavitele, tak doporučujeme zříct se dědictví ještě před smrtí zůstavitele), abyste měli klid na duši.

Příklad 5: Soupis majetku zůstavitele

Pan Láska je stodesetiletý vdovec se dvěma syny – Michalem a Quidem. Vlastní dva byty, dále má sbírku známek v hodnotě 5 milionů. V závěti každému synovi odkázal byt, protože se o něj oba pečlivě starají. Nicméně opomenul na známky, protože synům řekl, ať si je rozdělí na poloviny. Pan Láska zemřel. U notáře bylo v závěti napsány byty včetně vybavení, přičemž známky byly v bytě pro Michala, který k tomu ještě sbírku známek zapřel. Quida nyní čeká soud a dokazování, že jejich otec měl sbírku známek o tak vysoké hodnotě a navíc, že sbírka známek nebyla zařazena do vybavení bytu. Tomu se přitom dalo lehce předejít v závěti, kde by byl jasný soupis majetku zůstavitele.

Příklad 6: Návrh na dodatečné projednání dědictví

Otec paní Rudolfové zemřel již před 15 lety, ale ona zjistila, že pole, na kterém hospodaří jeden velký zemědělský podnik, je stále vedeno na jméno jejího otce. Je jeho jediný potomek a matka rovněž již nežije. Jak situaci řešit?

Paní Rudolfová by měla podat návrh na dodatečné projednání dědictví a obrátit se notáře, který dědické řízení jejího otce vyřizoval.

Příklad 7: Jak se bránit vydědění?

Pani Čertová je vdova má dva syny –  Jesuse a Nikolase. Ti se spolu nebaví, protože Jesus přebral Mikuláši Magdalénu. Oba se o ni zajímají a má s nimi i s vnoučaty hezký vztah. Bohužel paní Čertová onemocněla Alzheimerovou chorobou. Proto sepsala závěť, kde odkazuje každému synovi polovinu majetku. Za dva roky paní Čertová za dva roky zemřela a Nikolas se dozvěděl, že byl vyděděn kvůli tomu, že neprojevoval dlouhodobý zájem. Co potom?

Doporučujeme se snažit domluvit s bratrem, ale pravděpodobněji Jesuse a Nikolase čeká soud. Je vhodné použít jako důkazní materiál společnou korespondenci se zemřelým, dále svědectví (zdravotních sester, sousedů, přátel) a fotky ze společných oslav. Ve prospěch bude hrát Nikolasovi i to, že zůstavitelka trpěla Alzheimerovou chorobou a měla snížené mentální schopnosti.
 

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EUPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.