O dědictví I: Kdo a jakým podílem bude dědit bez závěti?

27.10.2023 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Dědictví – pro mnoho rodičů neřešitelná záhada, pro jiné snadná záležitost. Jak se dědí podle zákonné posloupnosti? Zdědí více vaše manželka, nebo děti? Jaká má dědické řízení pravidla?

Neřešit dědictví je pro zůstavitele nejlehčí řešení. Toto rozhodnutí nepřináší žádné starosti se sepisováním dědické smlouvy či závěti a nevznikají rozepře dědiců ještě za života zůstavitele. Nicméně v závěti a dědické smlouvě můžete zohlednit spoustu okolností (včetně vydědění).

V dnešním článku se zaměříme na dědickou posloupnost, tedy pořadí, v jakém budou dědit dědicové a jakým podílem. Příště se podíváme na další možnosti dědění – dědickou smlouvu a na to, kdy je výhodnější majetek před smrtí raději darovat.

Dědictví bez závěti - kdo dědí ze zákona, jaké je pořadí dědiců?

Zdroj: Shutterstock

Dědická daň

Dědická daň se neplatí, protože byla zrušena. Majetek, který zdědíte, ale musíte zahrnout do daně z příjmů. Nicméně jako dědici jste od daně osvobozeni, počítejte s náklady spojenými s platbou za notáře (většinou část hodnoty majetku v jednotkách procent), případně s poplatky spojenými s odhady ceny majetku.

Slovník pojmů

 • Dědické právo – vzniká smrtí zůstavitele. Zemře-li dědic před zůstavitelem, nebo současně s ním, nedědí po něm a právo mnohdy přechází na potomky.
 • Dědic – po smrti mu připadá majetek zemřelého, nebo jeho část.
 • Zůstavitel – člověk, který chce po smrti dědicům odkázat svůj majetek.
 • Odmítnutí dědictví – dědic má 30 dnů na odmítnutí dědictví.
 • Soupis pozůstalosti – seznam veškerého majetku zemřelého člověka, který vyhotovuje notář.

Kdo dědí ze zákona?

Nový Občanský zákoník přinesl změny v dědických třídách, podle kterých se dědí, pokud zůstavitel dědictví nijak neřešil (není sepsaná závěť ani dědická smlouva). Dědictví je rozděleno do tříd. Pokud se dědic nenajde v první třídě, postupuje se do druhé, třetí třídy atp.:

 • První třída – dědí děti a manžel/ka rovným dílem. Pokud dítě nedědí, jeho právo připadá jeho potenciálním potomkům. Pokud zemřelý nemá děti, dědictví se řídí podle druhé třídy.
 • Druhá třída – dědí manžel, rodiče zůstavitele a osoby, které žily se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň jeden rok před jeho smrtí, pečovaly o společnou domácnost nebo byly na zůstavitele odkázány výživou. Manžel nebo manželka mají nárok nejméně na polovinu dědictví, ostatní dědí rovným dílem. Pokud partner zemřelého nebyl jeho manželem/manželkou, nemohou dědit sami ve druhé dědické třídě – pokud není jiný dědic, dědí až ve třetí třídě.
 • Třetí třída – dědí rovným dílem sourozenci a osoby, které se zemřelým sdílely domácnost alespoň rok před jeho smrtí, nebo které pečovaly o společnou domácnost nebo byly na zemřelého odkázány výživou. U sourozenců přechází dědické právo na jejich děti (ale ne na vnoučata).
 • Čtvrtá třída – dědí rovným dílem prarodiče zemřelého.
 • Pátá třída – dědí praprarodiče zemřelého. Prarodičům ze strany matky připadá polovina a ze strany otce druhá polovina majetku. Pokud nežije jeden z praprarodičů, připadá jeho část druhému praprarodiči. V případě, že nedědí ani jeden z nich, polovina připadá druhé dvojici praprarodičů.
 • Šestá třída – dědí vnuci sourozenců zemřelého a děti jeho prarodičů (tety, strýcové).

Pokud není dědic, který by připadal do některé z těchto tříd, dědictví spadne do klína státu. Stát si tak ročně přijde na stovky milionů korun.

Pro rychlý přehled dědické posloupnosti se podívejte na zjednodušený graf:

Zdroj: Občanský zákoník

Dědictví a registrovaní partneři

České právo nahlíží při dědictví na registrované partnery jako na manžele. Patří tedy do první a druhé třídy. Pokud partneři nejsou registrovaní, záleží na tom, jestli spolu sdíleli domácnost, či nikoli. Odlišnost mezi manželi a registrovanými partnery je ale ve vzniku společného jmění, které u registrovaných partnerů nevzniká. I po registraci se tedy vlastnictví majetku rozděluje mezi partnery na dvě hromádky (stylem to je moje, to je tvoje), což může být při dědictví či rozchodu problém. Proto tedy (nejen) registrovaným partnerům doporučujeme pečlivě všechny smlouvy a faktury archivovat.


Čtěte také:

Jaké změny v dědictví přinesl občanský zákoník?

Kdy budete při prodeji nemovitosti platit daň?


Co dělat, když se dědí dluhy?

Pozůstalost, kterou můžete zdědit, netvoří pouze majetek, ale rovněž dluhy. Můžete si od notáře nechat vypsat soupis pozůstalosti, která by měla zahrnovat všechen majetek i dluhy. Pokud dluhy překračují hodnotu majetku, doporučujeme odmítnutí dědictví. Na to máte právo, ale pouze 30 dní od té doby, co vám jako dědicovi byla sdělena soudem (notářem) možnost odmítnutí. Odmítnout dědictví můžete i za života zůstavitele.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1058 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU