Co se děje s důchodem po vaší smrti? Může si rodina důchod nechat?

13.09.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Úmrtí blízkého člověka kromě nepříjemných emocí přináší také mnoho povinností. Jednou z nich je ukončení vyplácení důchodu. Jak v takové situaci postupovat?

Úmrtím člověka zaniká také nárok na pobírání starobního důchodu. Blízké osoby by se měly postarat o to, aby bylo vyplácení řádně ukončeno a nebyl vyplácen důchod, když už na něj není nárok.

Smrt a ukončení důchodu

Zdroj: Depositphotos

Kam nahlásit úmrtí důchodce v souvislosti s vyplácením důchodu?

Úmrtí má povinnost nahlásit na ČSSZ (Českou správu sociálního zabezpečení) matriční úřad do 2 týdnů po zápisu do matriky.

Pro větší jistotu je ale lepší informaci o úmrtí předat na OSSZ dle místa bydliště zemřelého, která může informovat pozůstalé ohledně nároku na vyplacený důchod a dalších dávek zemřelého.

V situaci, kdy důchod za zemřelého dostávala jiná osoba (např. opatrovník), je povinna nahlásit tuto událost do 8 dnů od úmrtí na OSSZ.

Možnosti vyplácení důchodu

Důchodce si může zvolit z několika způsobů, jak chce doručovat svůj důchod. Dle konkrétního způsobu vyplácení se odvíjí také způsob ukončení vyplácení důchodu.

  • V hotovosti přes Českou poštu
  • Převodem na bankovní účet
  • Převodem na bankovní účet manžela/manželky
  • Převodem na bankovní účet jiné osoby

Starobní důchody se vyplácejí měsíc dopředu vždy v sudý den od 2. do 24. dne v měsíci. V případě, že splatnost vychází na víkend, přijdou peníze už v pátek.

TipJak svátky v roce 2022 posunou výplaty důchodů?

Důchod bude přiznán jen tehdy, pokud se důchodce dožil alespoň dne splatnosti

V situaci, kdy se poživatel důchodu dožije alespoň dne splatnosti, nemusí jeho rodina vracet peníze na ČSSZ. V opačném případě, kdy se dne splatnosti nedožil, peníze již rodině nenáleží.

Výplata důchodu v hotovosti Českou poštou

Jestliže zemřel důchodce, který si nechával posílat důchod poštou, je v takové situaci vhodné, když o úmrtí informuje rodina přímo poštu. V jiném případě zastaví vyplácení důchodu ČSSZ poté, co se to dozví z matričního úřadu nebo jiných zdrojů (matriky).

Někdy je důchodce před úmrtím dlouhodobě hospitalizován, proto se stane, že si důchod ani nepřevezme. Na tuto nevyzvednutou částku pak mají nárok příbuzné osoby, které s pozůstalým žily ve společné domácnosti. Pokud byl důchodce sám, je částka zahrnuta do dědického řízení.

Vyplácení důchodu převodem na účet

Při vyplácení důchodu na bankovní účet zastaví ČSSZ výplatu co nejdříve od nahlášení úmrtí. Někdy ovšem může nastat situace, kdy důchod zašle už zemřelému důchodci. V takovém případě vznikne přeplatek na důchodu. Co se děje s přeplatkem dál?

Pokud je na účtu zemřelého dostatečný finanční zůstatek, banka sama na žádost ČSSZ nenárokový důchod vrátí.

Jestliže takový obnos na účtu není a je zřízen disponent účtu, musí tato osoba nenárokový důchod vrátit zpět ČSSZ.

V případě, že disponent účtu neexistuje, musí důchodovou částku vrátit manžel/ka tehdy, když mu/jí vznikl nárok na vdovecký/vdovský důchod, nebo rodiče a děti, kteří se zemřelým žili ve společné domácnosti.

Nejde-li uplatnit ani jeden způsob, stane se důchodový přeplatek dluhem zemřelého, který bude vypořádán v dědickém řízení.

 

Výplata na účet manžela/manželky

Pro výplatu důchodu na účet manžela/manželky musí být splněna podmínka, že důchodce s tímto způsobem vyplácení souhlasí. Dále také musí mít možnost s účtem disponovat. Po úmrtí důchodce, jehož důchod byl vyplácen na účet manžela/manželky, musí tato osoba důchod vrátit zpět ČSSZ.

Vyplácení důchodu na účet jiné osobě

Při výplatě důchodu na účet jiné osoby odpovídá za neoprávněně vyplacený důchod právě tato osoba, která je zodpovědná za to, aby důchod vrátila zpět ČSSZ.


Čtěte také: 

O dědictví II: Závěť – všechno pro děti, či ženu Filoménu?

Vláda plánuje od 1. října zvýšit příspěvky pro zdravotně znevýhodněné občanyPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 166 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY