Jak probíhá výplata důchodu?

09.11.2020 | , Finance.cz
Spotřebitel


Žadatelé o důchod si mohou zvolit, jakým způsobem jim bude důchod vyplácen. V penzi je možné provést i změnu výplaty důchodu. Jaké jsou možnosti zasílání důchodu? Kdy může důchod dostávat jiná osoba?

V Česku může být příjemcem důchodu pouze oprávněný nebo jeho zákonný zástupce nebo zvláštní příjemce důchodu. Ze zákona je možné si zvolit výplatu důchodu buď v hotovosti prostřednictvím pošty nebo bezhotovostně na bankovní účet. Druhá varianta je jednodušší a pohodlnější. Každoročně stoupá počet občanů, kteří si nechávají zasílat důchod na účet. V takovém případě je nutné k žádosti o důchod předložit vyplněný tiskopis "žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet - majitel účtu". Tento tiskopis musí potvrdit banka, kde má žadatel o důchod účet. Zaslání důchodu prostřednictvím pošty je zpoplatněno částkou 21 Kč pro každý měsíční důchod.

V článku se dozvíte:

Důchody jsou vypláceny "v čistém"

Z hrubé mzdy je zaměstnancům sražena daň z příjmu fyzických osob, sociální i zdravotní pojištění. Důchody jsou vypláceny čisté. Za důchodce zdravotní pojištění platí stát a sociální (důchodové) pojištění se již neplatí, neboť důchodce pobírá penzi. Pouze penzisté s nadstandardním důchodem odvádí z důchodu daň z příjmu fyzických osob. Za rok 2020 podléhá dani z příjmu fyzických osob roční důchod nad 525 600 Kč, což jsou výjimečné případy.

Termíny výplaty důchodu

Důchody v Česku jsou vypláceny měsíčně dopředu v sudých dnech (od 2. do 24. dne v měsíci). Např. důchod splatný dne 16. dubna náleží na období od 16. dubna do 15. května. Jestliže přichází splatnost důchodu na sobotu, tak se důchody vyplácejí v pátek. Když vychází splatnost důchodu na neděli, tak se důchody vyplácejí v pondělí. Ke změně ve splatnosti důchodu dochází i z důvodu státních svátků. V těchto případech jsou důchody zpravidla vypláceny dopředu, není to však pravidlem. Žadatelé o důchod si nemohou vybrat, kdy chtějí důchod obdržet. Termíny jsou stanovovány z moci úřední a to tak, aby bylo možné každý měsíc zaslat v Česku cca 3,5 miliónů důchodů.

 

Kdy je možné zasílat peníze na účet manželky (manžela)?

Mnohé manželské páry mají zřízen pouze jeden bankovní účet, aby měli své finance jednodušeji pod kontrolou a snížily náklady za správu účtu. Příjemce důchodu může dostávat peníze na účet manželky (manžela), pokud si o to požádá. Je potřeba vyplnit tiskopis "žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky)". Příjemce důchodu však musí mít právo disponovat s penězi na tomto účtu. Manželka (manžel) musí přitom s takovou výplatou důchodu souhlasit. Posílat si např. důchod na účet dětí však není ze zákona možné.

Změna zasílání důchodu

V průběhu pobírání důchodu je samozřejmě možné změnit bankovní účet nebo chtít zasílat důchod na bankovní účet místo na poštu. Všechny změny je možné provést. Vždy je potřeba vyplnit potřebný předepsaný tiskopis ČSSZ. Tento tiskopis potvrzuje i banka. V praxi změna zasílání důchodu na jiný bankovní účet nějakou dobu trvá, s tím je potřeba počítat. Dle zákona je ČSSZ povinna provést změnu nejpozději od splátky důchodu poslané ve třetím kalendářním měsíci po kalendářním měsíci, kdy byla uplatněna žádost o změnu způsobu výplaty důchodu.

Jak se vyplácí důchod

(foto: Shutterstock)

Kdo je to zvláštní příjemce důchodu?

Nejčastěji dostávají státní důchod přímo oprávnění penzisté. Za nezletilé děti dostává sirotčí důchod zákonný zástupce. V některých případech je však zřízen zvláštní příjemce důchodu. V případě, že není příjemce důchodu schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu důchod přebírat a s penězi hospodařit, tak může být na základě písemné žádosti obecním úřadem ustanoven zvláštní příjemce důchodu. V praxi bývá zvláštním příjemcem důchodu zpravidla rodinný příslušník, např. dcera nebo syn. Jestliže to zdravotní stav příjemce důchodu umožňuje, tak musí s ustanovením zvláštního příjemce důchodu souhlasit příjemce důchodu i osoba, která má být zvláštním příjemcem důchodu.

Pokud to zdravotní stav příjemce důchodu nedovoluje, tak je možné podat žádost o ustanovení zvláštního příjemce na obecním úřadu bez souhlasu příjemce důchodu, je však nutné doložit lékařskou zprávu, že příjemce důchodu se nemůže z důvodu zdravotního stavu k žádosti vyjádřit. Žádost se podává na předepsaném tiskopise na místně příslušném obecním úřadu. Zvláštní příjemce důchodu musí s důchodem nakládat ve prospěch příjemce důchodu, kontrolu hospodaření může provádět obecní úřad.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 117 krát

Články ze sekce: Spotřebitel