Když se děti starají o rodiče aneb víte, kdo je zvláštní příjemce důchodu?

01.08.2017 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Víte, jak sehnat pro své rodiče domov důchodců a co je to tzv. zvláštní příjemce důchodu? To všechno budete muset řešit v okamžiku, kdy vaši rodiče budou nemohoucí a nedokáží se již o sebe postarat. Seniorů přibývá a míst v domovech důchodců ubývá, tak se na to připravte.

Naše populace stárne a přibývá seniorů. Díky lepší zdravotnické péči se obyvatelstvo dožívá staršího věku. A bohužel se stále častěji stává, že senioři jsou nemohoucí a nedokáží se o sebe sami postarat. Možná i vy se tak musíte starat o své starší rodiče, kteří jsou v důchodu a nedokáží si vše zařídit sami. Jak můžete problém s nemohoucími rodiči vyřešit?

Jak se postarat o rodiče: domovy důchodců a zvláštní příjemce důchodu

Jak sehnat domov důchodců?

Nejjednodušší cestou, jak se postarat o nemohoucího seniora, je jeho umístění v domově důchodců. Za umístění seniora se většinou platí ze starobního důchodu a ze zákona je cena maximálně ve výši 380 korun na den. Konečná cena se liší v jednotlivých domovech, podle diety a podávaného jídla, podle ubytování nebo podle velikosti poskytované péče. Cena za jeden měsíc se většinou pohybuje kolem 10 tisíc.

Domovy důchodců jsou ovšem téměř ze 100 % zaplněné a čekací doba se pohybuje kolem jednoho roku a více. V takovém případě můžete stále své rodiče umístit v některém ze soukromých zařízení, která ale můžou být předražená, nebo se zapsat v domovech důchodců na čekací listinu a do té doby se postarat o seniora vlastními silami.

 


Stupně naléhavosti

Při podání přihlášky do domova důchodců je každé přihlášce přiřazena důležitost a pořadí, jak a kdy bude plněna. To se stanovuje podle místa příslušnosti, tedy podle místa trvalého bydliště seniora. Setkáte se s označením stupňů naléhavosti:

  • I.stupeň naléhavosti (pro žadatele s trvalým bydlištěm v okresu domova)
  • II.stupeň naléhavosti (pro žadatele s trvalým bydlištěm v kraji domova)
  • III.stupeň naléhavosti (pro žadatele s trvalým bydlištěm v České republice)

Přihlášky jsou poté uspokojovány s prioritou od prvního stupně. Můžete tak své rodiče umístit v domově důchodů po celé České republice, ale výrazně tím zvýšíte čekací dobu na volné místo. Příkladem je například situace, kdy chcete své rodiče umístit v domově důchodců v místě svého trvalého bydliště, zatímco rodiče mají trvalé bydliště v jiném okresu nebo dokonce v jiném kraji. V takovém případě zvažte nejdříve změnu trvalého bydliště rodičů a teprve poté žádost do domova důchodců.

 

 


Příspěvek na péči

Domovy důchodů můžou být i dražší, než je průměrný důchod v České republice. V takovém případě můžete požádat o příspěvek na péči o osobu blízkou. Ten můžete použít pro zaplacení domova důchodců, nebo v případě, kdy se o seniora staráte vlastními silami.

 


Terénní služby

Pokud se staráte o seniora vlastními silami, tak můžete využít služeb tzv. terénní péče. Ve zkratce jde o situaci, kdy do vaší domácnosti pravidelně dochází osoba, která se o seniora stará v průběhu dne. Terénní služby můžou být různého charakteru a jsou prováděny za úplaty. Služby poskytované ve vaší lokalitě zjistíte většinou na městském úřadě nebo přímo u poskytovatelů péče. Tyto sociální služby můžou poskytovat buďto přímo obce a kraje, dále pak nestátní neziskové organizace a fyzické osoby.

Jaké jsou terénní služby sociální péče:


Co je to zvláštní příjemce důchodu?

Kromě péče budete muset řešit další věc a to jsou osobní finance důchodce. Na spoustu věcí si můžete zařídit plnou moc. Největší problém většinou bývá ve spojitosti s důchodem. Pokud je například senior nemohoucí a dlouhodobě hospitalizovaný v nemocnici, tak nastane situace, kdy není schopen si sám převzít například ze zdravotních důvodů na poště nebo od pošťačky důchod. Přitom důchod nevydají na požádání každému.

V takovém případě je vhodné si zajistit předání důchodu tzv. zvláštnímu příjemci důchodu. To je osoba (nejčastěji některých z příbuzných seniora), která tímto získává oprávnění převzít dávky patřící dané osobě (seniorovi). Tento papír si musíte vyřídit na městském úřadě obce, kde má senior trvalý pobyt. Potřebujete na to formulář, který vám dají na úřadě, dále pak potvrzení od lékaře, že je senior opravdu neschopen důchod přebírat sám. Peníze jsou poté podrobeny i náhodné kontrole ze strany úřadu, že jsou vynakládány v nejlepším zájmu seniora.

 

 

(foto Pixabay) 

Autor článku

Hana Bartušková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY