Jak se vám od ledna zvýší důchody?

03.10.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od lednové splátky důchodu v příštím roce se budou všechny státem vyplácené důchody valorizovat. Vládou přitom byla schválena varianta s vyšší valorizací. V absolutní částce si nepolepší všichni důchodci stejně, podívejme se na praktický výpočet valorizace.

O provedení valorizace si nemusí penzisté nikde žádat, valorizace proběhne automaticky z moci úřední. V lednu 2017 obdrží všichni penzisté, kterým byl státní důchod přiznán do konce roku 2016, vyšší měsíční důchod než v prosinci 2016.


TIP: Vyzkoušejte důchodové kalkulačky:

Praktický příklad 1)

Paní Novotná si požádá o starobní důchod k 30. prosinci 2016, kdy dosáhne řádného důchodového věku. Měsíční starobní důchod se paní Novotné vypočítá dle výpočtové formule roku 2016. Protože je paní Novotné měsíční důchod přiznán před 1. lednem 2017, tak se paní Novotné od lednové splátky důchodu její starobní důchod zvýší.

Praktický příklad 2)

Pan Malý je v předdůchodu. Valorizace se vyplácených předdůchodů vůbec netýká. V předdůchodu jsou totiž pobírány vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření. Od lednové splátky důchodu se valorizují pouze státem vyplácené důchody.

Praktický příklad 3)

Pan Veselý pobírá předčasný důchod, pan Kučera pobírá invalidní důchod, slečna Pokorná pobírá sirotčí důchod a paní Králová pobírá vdovský důchod. Všechny tyto důchody se budou valorizovat. Valorizace se týká všech vyplácených státních důchodů, nikoliv tedy pouze řádných starobních důchodů, jak se někteří penzisté mylně domnívají. I pan Veselý, pan Kučera, slečna Pokorná a paní Králová budou mít tedy od ledna vyšší měsíční důchod.

Výpočet zvýšení důchodu

Každý státem vyplácený důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny penze stejná a v roce 2016 činí 2 440 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. Jak se důchod valorizuje?

  • základní výměra všech důchodů v roce 2017 bude činit 2 550 Kč, zvýší se tedy o 110 Kč měsíčně
  • procentní výměra každého důchodu se zvýší o 2,2 %

Praktický výpočet

Paní Nováková pobírá v roce 2016 měsíční starobní důchod ve výši 11 560 Kč. Jak vysoký měsíční důchod bude paní Nováková mít v roce 2017?


Částka

Celkový důchod v roce 2016

11 560 Kč

Základní výměra důchodu v roce 2016

2 440 Kč

Procentní výměra důchodu v roce 2016

9 120 Kč

(11 560 Kč - 2 440 Kč)

Základní výměra důchodu v roce 2017

2 550 Kč

Procentní výměra důchodu v roce 2017

9 321 Kč

(9 120 Kč x 1,022)

Celkový měsíční důchod v roce 2017

11 871 Kč

(2 550 Kč + 9 321 Kč)

Paní Nováková si měsíční polepší

311 Kč

(11 871 Kč - 11 560 Kč)

vlastní výpočet autora

Měsíční důchod paní Novákové se od lednové splátky důchodu zvýší o 311 Kč. V přiložené tabulce máme uvedeno, kolik zvýšení bude činit v závislosti na korunové výši státního důchodu v roce 2016.

Zvýšení státního důchodu od ledna 2017 (u vybraných důchodů, v Kč)

Důchod v roce 2016 Důchod v roce 2017 Zvýšení v Kč

7 000 Kč

7 211 Kč

211 Kč

8 000 Kč

8 232 Kč

233 Kč

9 000 Kč

9 254 Kč

255 Kč

10 000 Kč

10 276 Kč

277 Kč

11 000 Kč

11 298 Kč

299 Kč

12 000 Kč

12 320 Kč

321 Kč

13 000 Kč

13 342 Kč

343 Kč

14 000 Kč

14 364 Kč

365 Kč

15 000 Kč

15 386 Kč

387 Kč

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY