9 omylů o daních v důchodu

20.03.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Řada důchodců má vedle státního důchodu i vlastní příjem. Někteří penzisté si však nejsou jistí, jak je to se zdaněním jejich příjmů. Podívejme se na vybrané situace.

V praxi panují určité nejasnosti ohledně zdaňování příjmů v penzi, někteří penzisté se totiž mylně domnívají, že nemají žádné daňové povinnosti, jiní zase odvádí vyšší daně z důvodu nečerpání všech daňových výhod, na  které mají nárok. Jaká tvrzení ohledně zdanění v penzi jsou nesprávná, na co si pozor?

1) Důchod se nikdy nezdaňuje

Naprostá většina důchodců neplatí ze státního důchodu žádné daně. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z důchodu neplatí nikdy. Od daně z příjmu je však státní důchod osvobozen do 36násobku minimální mzdy. Za rok 2018 je tedy daňově osvobozen roční důchod do 439 200 Kč. Důchod nad limit již zdanění podléhá a je potřeba ho zdanit v daňovém přiznání.

2) Důchodci nemají nárok na slevu na poplatníka

Všichni daňoví poplatníci mají nárok na daňovou slevu na poplatníka, která za celý kalendářní rok 2018 činí 24 840 Kč. Daňovou slevu uplatňují v plném rozsahu v daňovém přiznání i penzisté podávající daňové přiznání. Není přitom rozhodující struktura zdanitelných příjmů. Nárok na slevu na poplatníka mají tedy např. i penzisté jen s příjmy z pronájmu.

3) Předčasní důchodci nemohou platit daň z příjmu

Předčasní důchodci mohou pobírat současně důchod a příjem, pokud takový příjem nezakládá účast na nemocenském pojištění. Zjednodušeně řečeno nesmí předčasným důchodcům vzniknout povinnost platit sociální pojištění. V praxi tak mohou mít předčasní důchodci např. i vysoké pasivní příjmy z majetku či kapitálu, kvůli kterým mají povinnost podávat daňové přiznání a odvádět vysokou daň z příjmu. 

Daňové přiznání ve starobních důchodu

(foto: Shutterstock)

 

4) Při nulové daňové povinnosti penzisté daňové přiznání nepodávají

Z důvodu uplatnění daňové slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč je vypočtená roční daň z příjmu některých důchodců nulová, neboť jejich roční daňový základ nepřesahuje  částku 165 600 Kč. Přesto je tedy např. nutné i při ročním daňovém základu (příjmu poníženého o výdaje) ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 100 000 Kč podat daňové přiznání, přestože se následně žádná daň z příjmu platit nebude.

5) Zaměstnaní penzisté nikdy nepodávají daňové přiznání

I někteří pracující penzisté musí za rok 2018 podat daňové přiznání, jestliže v některém měsíci roku 2018 pracovali současně pro dva zaměstnavatele, přičemž jim byla z obou příjmů ze závislé činnosti odvedena zálohová daň z příjmu.

6) Penzisté nemají nárok na daňové odpočty

V daňovém přiznání mohou při splnění zákonných podmínek uplatnit penzisté všechny nezdanitelné položky neboli daňové odpočty, na které mají nárok. Dosažením důchodového věku nejsou omezeni ve svých daňových právech.

7) Zdravotní pojištění se již z žádného příjmu neplatí

Za starobní důchodce, řádné i předčasné, platí zdravotní pojištění stát. To však neznamená, že z příjmů ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti již zdravotní pojištění neplatí. Penzisté s příjmy ze zaměstnání nebo podnikání nejsou od platby zdravotního pojištění osvobozeni, sazba zdravotního pojištění je při výpočtu stejná jako u ostatních poplatníků.

8) Důchodci solidární daň neplatí

Občané s nadstandardními příjmy odvádí i 7% solidární daň. Za rok 2018 podléhají solidární dani rozhodné příjmy nad 1 438 992 Kč. Zaměstnaní nebo podnikající důchodci nejsou přitom od solidární daně osvobozeni, z příjmů nad limit odvádí rovněž solidární daň.

9) Platba sociálního pojištění je dobrovolná

Přestože byl starobním důchodcům již přiznán státní důchod, tak si nemohou určit, že již nebudou ze své hrubé mzdy platit sociální pojištění. I penzisté, kteří by nechtěli z důvodu výdělečné činnosti ve starobním důchodu žádat o zvýšení státního důchodu, musí tedy platit vždy z hrubé mzdy sociální pojištění. V praxi si řada penzistů přivydělává na dohodu o provedení práce, v takovém případě se sociální pojištění neplatí, když hrubá měsíční odměna činí 10 000 Kč a méně, což ale platí pro všechny zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY