Jak se daní předčasný důchod?

11.02.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Při splnění  zákonných podmínek je možné současně pobírat předčasný důchod a mzdu či příjem ze samostatné výdělečné činnosti. I předčasní důchodci tak mohou mít povinnost podat daňové přiznání za rok 2018. Na co si dát pozor? Podívejme se na praktické příklady.

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, pokud by takový příjem měli, potom by jim byla pozastavena výplata předčasného důchodu. V roce 2018 mohli předčasní důchodci pracovat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 2 499 Kč a méně nebo mít hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti do limitu.  Bez omezení mohli mít předčasní důchodci během roku 2018 pasivní příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu nebo ostatní zdanitelné příjmy, protože tyto příjmy nezakládají účast na nemocenském pojištění. Podívejme se na různé daňové situace.

1) Příjem z pronájmu

Paní Simona byla po celý rok 2018 v předčasném důchodu a inkasovala příjem z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu ve výši 200 000 Kč. Skutečné výdaje byly nízké, proto uplatní výdaje 30% výdajovým paušálem. Daňový základ je tedy 140 000 Kč (200 000 Kč – (30 % z 200 000 Kč). Paní Simona musí za rok 2018 podat daňové přiznání. V daňovém přiznání uplatní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci. Na dani z příjmu nezaplatí tedy nic, neboť sleva na poplatníka je vyšší než vypočtená daň z příjmu 21 000 Kč (140 000 Kč x 15 %).

2) Vrácení srážkové daně z dohody o provedení práce

Pan Václav byl po celý rok 2018 v předčasném důchodu, po celý rok 2018 se přivydělával pár hodin týdně pro zaměstnavatele XY, přičemž měsíční hrubá odměna z dohody o provedení práce činila vždy 10 000 Kč. U zaměstnavatele XY měl pan Václav podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu čisté měsíční odměny uplatňoval slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Na dani z příjmu u zaměstnavatele XY nezaplatil nic.

V červenci a srpnu 2018 si přivydělal pro zaměstnavatele AB na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 8 000 Kč. U zaměstnavatele AB nemohl pan Václav podepsat prohlášení k dani a uplatňovat slevu na poplatníka. Z hrubé odměny 8 000 Kč mu tak byla odvedena 15% srážková daň ve výši 1 200 Kč. Celkem tedy pan Václav zaplatil na srážkové dani 2 400 Kč.

Pan Václav si za rok 2018 podá daňové přiznání a odvedenou srážkovou daň v částce 2 400 Kč obdrží zpět. Roční zdanitelný příjem za rok 2018 je totiž 136 000 Kč (10 000 Kč x 12 měsíců + 8 000 Kč x 2 měsíce). Roční daňová povinnost je nulová, neboť vypočtená daň z příjmu ve výši 20 400 Kč (136 000 Kč x 15 %) je nižší než roční sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Zaplacenou srážkovou daň tak obdrží pan Václav zpět.

Předčasný důchod, jak se daní příjmy

(foto: Shutterstock)

 

3) Platba zdravotního pojištění

Paní Dagmar byla po celý rok 2018 v předčasném důchodu a po celý rok 2018 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. V předčasném důchodu se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Za rok 2018 musí odevzdat daňové přiznání i přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou OSSZ. Paní Dagmar měla hrubý zisk 65 800 Kč, hrubý zisk je tedy nižší než 71 950 Kč, co je limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Paní Dagmar mohla tedy po celý rok 2018 pobírat předčasný důchod a příjem ze samostatné výdělečné činnosti. V daňové přiznání uplatní slevu na poplatníka a daň z příjmu fyzických osob platit nebude. Na zdravotním pojištění však  zaplatí 4 442 Kč (65 800 Kč x 50 % x 13,5 %).

4) Ostatní příjmy

Paní Jana výhodně prodala v roce 2018 nemovitost, ve které nebydlela. Paní Jana se nevyhne zdanění, neboť není splněna časová lhůta pro daňové osvobození. Ziskový prodej nemovitosti, ve které prodejce nebydlí, nepodléhá zdanění, jestliže mezi nabytím a prodejem nemovitosti uplyne alespoň 5 let. Při daňovém základu 300 000 Kč zaplatí paní Jana na dani z příjmu fyzických osob 20 160 Kč (300 000 Kč x 15 % - sleva na poplatníka 24 840 Kč).


Přečtěte si také:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: DANĚ