5 případů, kdy musí důchodci podat daňové přiznání

27.02.2020 | , Finance.cz
DANĚ


V Česku si řada důchodců přivydělává zaměstnaneckým poměrem, dohodou nebo samostatně výdělečnou činností. Na mnoho z nich se pak také vztahuje daňová povinnost. Kdy tedy podává penzista daňové přiznání?

Starobní důchodci pobírající řádný důchod si mohou k penzi libovolně přivydělávat, a to ať už jako brigádníci, zaměstnanci anebo prostřednictvím samostatně výdělečné činnosti. Následně se pak v těchto případech ale často řeší otázka, zdali jsou senioři povinni vyplnit a odevzdat daňové přiznání.

Pokud osoba pobírající starobní důchod pracuje pouze u jednoho zaměstnavatele, tak daňové přiznání podávat nemusí, bude za ni provedeno roční zúčtování daně ve mzdové účtárně. Přičemž může uplatnit všechny daňové slevy i odpočty a získat daňovou vratku. Je ale spousta dalších případů, kdy musí starobní důchodce odevzdat daňové přiznání. A to ani nemusí pracovat. Tato povinnost může vzniknout i z jiných příjmů než ze zaměstnání nebo podnikání. 

Přečtěte si více o práci v důchodu: Která pracovní smlouva je nejlepší?

1. Když pracujete u více zaměstnavatelů

Podobně jako u pracujících, kteří nejsou v důchodu, se nemusí přiznávat k dani ti penzisté, kteří si vydělávají pouze u jednoho zaměstnavatele, v takovém případě stačí provést roční zúčtování daně. Povinnost vzniká až v případě, kdy máte zaměstnavatele současně minimálně dva a více. Z každého zaměstnání v takovém případě budete k vyplnění daňového přiznání potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech. Daňové přiznání pak musíte vyplnit a odevzdat do 1. července 2020.

Základní daňová sleva na poplatníka

U důchodců a seniorů platí samozřejmě všechny daňové slevy a odpočty, které lze uplatnit. Základní daňová sleva na poplatníka je ve výši 24 840 korun ročně. Pokud například osoba pracovala u jednoho zaměstnavatele, ale odešla do starobního důchodu v průběhu roku, tak sleva na poplatníka nebyla uplatněna v plné roční výši při každoměsíční výplatě čisté mzdy. V takovém případě sice starobní důchodce nemá povinnost podat daňové přiznání, ale rozhodně se mu to vyplatí, protože díky uplatnění slevy na poplatníka bude mít nárok na daňovou vratku.

2. Pokud vyděláváte jako OSVČ

Pro každého, kdo vykonává samostatně výdělečnou činnost a jeho roční příjem činní víc než 15 000 Kč, je daňové přiznání povinné. Odevzdat jej bude muset nejpozději do 1. července 2020. Z tohoto pravidla nejsou vyjmuti ani důchodci. Kromě toho jsou navíc ještě povinni dodat přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení.

Penzisté a další osoby, které si daňové přiznání vyplňují sami, musejí přehledy za rok 2019 odevzdat nejpozději do 3. srpna 2020

Kdy musí podat důchodce daňové přiznání

zdroj: Shutterstock

 

3. Jestliže máte příjmy z pronájmu

Pokud máte příjmy z pronájmu bytu, domu či např. pozemku, povinnost podat daňové přiznání se vám rozhodně nevyhne. U příjmů z pronájmu je obrovskou výhodou, že nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Navíc si dokonce můžeme odečíst i výdaje. Při výpočtech můžeme vycházet z reálných výdajů anebo z uplatnění výdajového paušálu (30 %). Právě zdanění za pomoci paušálu vyjde ve většině případů výhodněji, a to zvláště pokud bude vypočtených 30 % vyšších, než byly reálné výdaje. 

Přečtěte si více: Jak se daní příjmy z pronájmu

4. Když máte příjmy z investic nebo kapitálového majetku

Mezi příjmy z kapitálového majetku můžeme zařadit:

  • příjmy z prodeje cenných papírů, které jsme předtím nedrželi 3 roky,
  • příjmy z prodeje dluhopisů a akcí,
  • příjmy z prodeje podílových listů,
  • příjmy z prodeje obchodního podílu,
  • příjmy z pronájmu obchodního majetku
  • a další.

Jestliže jste získali příjem z některé z výše uvedených věcí, bude třeba ji řádně zanést do daňového přiznání bez ohledu na to, zdali jste penzista nebo osoba, která ještě stále nemá nárok na starobní důchod. Investice, které jste drželi déle než 3 roky, tedy mezi nákupem a prodejem cenných papírů uběhly minimálně tři roky, jsou od daně z příjmu odsvobozeny. 

5. Pokud máte nadprůměrně vysoký důchod

Ke zdaňování důchodu podle zákona o daních z příjmu dochází, když roční úhrn důchodu přesáhne 36násobek minimální mzdy, která v roce 2019 činila 13 350 Kč. Za rok 2019 je tedy hraniční částkou 480 600 korun, resp. 40 050 korun měsíčně. Za rok 2020 pak společně se zvýšenou minimální mzdou dochází i k navýšení hraničních částek na 525 600 korun ročně a 43 800 korun měsíčně. Důchodci pobírající státní důchod nad hraniční částky jsou povinni podat daňové přiznání.


Čtěte také: Jak se počítají daně u předdůchodu?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 146 krát

Články ze sekce: DANĚ