Jak vyplní daňové přiznání zaměstnanec, který má i příjmy z pronájmu

05.03.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Máte za rok 2020 příjmy, které plynuly z pronájmu nemovité věci? Pokud ano, zaměstnavatel za vás nemůže provést roční zúčtování daně a vy musíte podat daňové přiznání. Jak ho ale vyplnit a kde se příjmy z pronájmu uvádí?

Formulář pro přiznání k dani z příjmu fyzických osob najdete na našem webu. Dále by jej měli mít i na všech finančních úřadech. My pro tento návod využijeme interaktivní formulář DAP z daňového portálu.

Jak vyplnit daňové přiznání kvůli příjmům z pronájmu?

Záhlaví

V záhlaví formuláře vyplníme, o jaký finanční úřad pro který kraj ČR se jedná, hned pod tím bude jeho územní pracoviště pro dané město anebo jeho určitou část. Kolonku s daňovým identifikačním číslem nevyplňujeme, pokud nám DIČ nebylo přiděleno. Hned pod to uvedeme své rodné číslo a zaškrtneme, že se jedná o řádné daňové přiznání, tedy podané v termínu.

Příjmy ze zaměstnání a pronájmu v daňovém přiznání

Zdroj: Shutterstock


1. oddíl

V této části vyplníte veškeré identifikační údaje, tj. jméno a příjmení, popř. rodné příjmení, státní příslušnost, titul, adresu pobytu a vypsat bychom měli i e-mail a telefonní číslo pro případ, že by nás chtěl finanční úřad kontaktovat.

Pokud bychom si daňové přiznání nezpracovávali sami, ale dělal nám ho daňový poradce nebo zmocněná osoba na základě plné moci, bude třeba vyplnit ještě údaje o podepisující osobě.


2. oddíl

Dílčí základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Protože máme kromě příjmů z pronájmu, kvůli kterým daňové přiznání podáváme, ještě příjmy ze zaměstnání, čili závislé činnosti, potřebujeme pro vyplnění 2. oddílu v interaktivním formuláři Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, o které musíme požádat zaměstnavatele. Údaje z tohoto dokumentu budeme přepisovat do DAP.

U řádku 31 otevřeme výpočtovou tabulku, kde vyplníme úhrn příjmů ze závislé činnosti, povinného pojistného a sraženou zálohu na daň. Po uvedení těchto údajů se z tabulky vrátíme zpět k přiznání a můžeme vidět, že se nám vše potřebné dopočetlo, resp. tedy dílčí základ daně.

Dílčí základ daně z pronájmu nebo ztráta z nájmu

Příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP budeme uvádět na řádek 39. K tomu však potřebujeme přílohu 2, kterou si otevřeme. Na řádek 201 vepíšeme kompletní příjem z pronájmu za rok 2020. V položce 202 si můžeme uplatnit výdaje pro dosažení příjmu, a to do výše 30 % z částky, nejvýše však 600 000 Kč. Na řádek 203 napíšeme rozdíl příjmů a výdajů, čili roční nájem ponížený o výdajový paušál.


3. oddíl

Ve 3. oddílu si můžeme snížit daňový základ o odečitatelné položky, čímž vznikne daňová úspora. Odečíst si můžeme dary včetně dárcovství krve, úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření, příspěvky na penzijní připojištění, pojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění. Dále také lze odečíst odborové příspěvky, úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, výdaje na výzkum a vývoj a odpočet na podporu odborného vzdělávání.

Pokud si chcete uplatnit odečitatelné položky, musíte jejich skutečnost a výši doložit dokumenty od příslušných institucí, tedy od banky, pojišťovny apod.


4. oddíl

V této části daňového přiznání se vypočte daň celkem, případné solidární zvýšení daně anebo daňová ztráta. My nic nevyplňujeme.


5. oddíl

V pátém oddíle si můžeme uplatnit daňové slevy, mezi které patří základní daňová sleva na poplatníka, pokud zaměstnanec podepsal prohlášení k dani, a dále také sleva na manželku, studenta, invaliditu, za umístění dítěte do školy apod.

Pokud chceme daňové slevy využít, musíme to prokázat. Např. u slevy na invaliditu budeme potřebovat potvrzení z OSSZ, u školkovného potvrzení o platbách za umístění dítěte atd.


6. oddíl

Tento oddíl se nás netýká. Vyplňuje se pouze tehdy, pokud podáváme dodatečné daňové přiznání.


7. oddíl

V této části se nám  vypočte částka, kterou musíme finančnímu úřadu doplatit. Pokud je částka v záporném čísle, znamená to, že máme nárok na vrácení daňového přeplatku. O daňovou vratku si zažádáme v další části daňového přiznání, kde vybereme, zda chceme přeplatek zaslat na bankovní účet, který uvedeme, anebo na adresu, kterou ale musíme opět napsat.

 

Čtěte také: Příjmy z nájmu v praktických příkladech

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 27 krát

Články ze sekce: DANĚ