Jak si snížit daňový základ? Nezdanitelnými položkami

04.03.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Pokud budete letos podávat daňové přiznání, nezapomeňte si odečíst nezdanitelné položky od základu daně. Snížíte si tak daňovou povinnost. Čím ale a o kolik?

Seznam odečitatelných položek je upřesněn v § 15 zákona České národní rady o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Tuto nezdanitelnou část základu daně mohli jednou ročně uplatnit zaměstnanci v ročním zúčtování daně. OSVČ to teprve čeká v daňovém přiznání. Na daňový odpočet však v tomto případě mají nárok i ty osoby, které mají pouze příjmy z pronájmu anebo kapitálového majetku.

Co jsou to odečitatelné položky od základu daně?

Co jsou to odečitatelné položky od základu daně?

Z daňového základu se vypočítává daň z příjmu a i sociální a zdravotní pojištění. Čím nižší bude základ daně, tím méně zaplatíme na zmíněných daních, a právě proto se vyplatí využít daňový odpočet, pokud má na něj poplatník nárok. Daňovým odpočtem, čili odečtením některé z nezdanitelných položek dojde k optimalizaci daňového základu, z čehož se následně vypočte nižší daň i pojištění.

Odečitatelné položky však nefungují stejně jako slevy na dani. Slevy na dani a daňové zvýhodnění totiž přímo snižují vypočtenou daň, čímž dojde k ještě výraznější daňové úspoře.

Jaké odečitatelné položky a nezdanitelné části tedy máme a můžeme uplatnit?

Bezúplatná plnění a dary

Poplatník si může odečíst dary a bezúplatná plnění obcím, krajům, organizačním složkám státu anebo právnickým osobám. Bezúplatná plnění musejí být určeny na vědu, vzdělávání, vývoj, kulturu, školství, požární ochranu, podporu mládeže atd. Poskytnout je lze i některým fyzickým osobám, a to např. poživatelům invalidního důchodu anebo nezletilým dětem, které jsou závislé na pomoci jiné osoby.

Hodnota plnění musí být minimálně 2 % ze základu daně, popř. alespoň 1 000 Kč. Odečíst lze nejvýše 15 % ze základu daně. Jeden bezpříspěvkový odběr krve se z hlediska odpočtu oceňuje na 3 000 Kč, odběr orgánu nebo krvetvorných buněk zase na 20 000 Kč.

Odečitatelné položky: nezdanitelná část základu daně, odpočet

Zdroj: Shutterstock

Úroky z hypotéky anebo úvěru ze stavebního spoření

Pokud máte hypotéku od banky anebo úvěr ze stavebního spoření od stavební spořitelny, lze si jeho prostřednictvím snížit základ daně, jestliže půjčka slouží k uspokojení vlastní bytové potřeby anebo bytové potřeby blízkých. Bytovou potřebou se zde rozumí výstavba bytového nebo rodinného domu, koupě pozemku, bytu, domu nebo stavby. Nejvýše si lze za zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření anebo z hypotéky odečíst až 300 000 Kč za zdaňovací období.

Příspěvky na penzijní připojištění, pojištění a doplňkové penzijní spoření

Pokud si poplatník spoří na důchod prostřednictvím penzijního připojištění, pojištění a doplňkového penzijního spoření, může si pouze své vlastní zaplacené příspěvky odečíst od daňového základu. Pro daňový odpočet tedy nelze využít příspěvky zaměstnavatele. Odečítat přitom bude částku, která se bude rovnat úhrnu příspěvků, které v kalendářních měsících během zdaňovacího období přesáhly limit, od kterého poplatníkovi náleží maximální státní podpora. Tento úhrn však nesmí přesáhnout 24 000 Kč za rok 2019.

Pojistné na soukromé životní pojištění

Poplatník si může snížit daňový základ i zaplaceným pojistným na soukromé životní pojištění, jestliže je výplata pojistného plnění sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy. K výplatě navíc musí dojít nejdříve v kalendářním roce, kdy pojištěný dosáhne věku 60 let. Pokud je navíc pevně sjednaná pojistná částka pro případ dožití, v pojistné době od 5 do 15 let musí částka činit alespoň 40 000 Kč. U doby nad 15 let je třeba, aby byla pojistná částka 70 000 Kč a více.

Stejně jako u spoření na penzi si lze z daní odečíst maximálně 24 000 Kč za zdaňovací období 2019.

 

Členské příspěvky

K daňové úspoře můžete dojít, i pokud si v daních uplatníte členské příspěvky. Ty musejí být od člena odborové organizace pro odborovou organizaci. U takové organizace je nutné, aby obhajovala zájmy zaměstnanců podle zvláštního předpisu.

Základ si můžete snížit o 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti (ze zaměstnání) kromě příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby, maximálně však 3 000 Kč za rok 2019.

Úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Nepatří sem základní, střední, vyšší odborné anebo vysokoškolské vzdělání. Do úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání patří především platba za profesní kvalifikace. Pro uplatnění v poplatníkových daních zkoušky nesmějí být hrazeny zaměstnavatelem a uplatněny jako výdaj. Odečíst si lze za zdaňovací období maximálně 10 000 Kč, 13 000 Kč u osob se zdravotním postižením a 15 000 Kč u osob s těžším zdravotním postižením.


Jak dobře znáte vaše slevy na dani?

Češi milují slevy a výjimkou nejsou ani slevy na dani, které vám mohou velmi výrazně snížit daň z příjmů. Otestujte své znalosti slev na dani a třeba zjistíte, že máte nárok na nějakou další slevičku.

Jakou výši má roční sleva na dani na poplatníka?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ