Byli jste loni na kvalifikačním kurzu? Dejte si ho do daní

08.04.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Letos máme hned 3 termíny pro podání daňového přiznání závisle na tom, jakým způsobem jej odevzdáváte. Pokud jste dělali nějaké zkoušky, nezapomeňte si je odečíst od daňového základu.

Daňové přiznání je sice neskutečná otrava, ale někteří na něm mohou celkem solidně vydělat. Stačí, pokud mají možnost uplatnit si daňové slevy, zvýhodnění anebo třeba odečitatelné položky. Které to jsou?

Co patří mezi odečitatelné položky?

Mezi nezdanitelné části, kterými si lze snížit daňový základ, můžeme zařadit:

 • dary neboli bezúplatná plnění,
 • úroky z hypotečního úvěru,
 • úroky ze stavebního spoření,
 • příspěvky na penzijní pojištění,
 • příspěvky na doplňkové penzijní spoření (penzijní připojištění),
 • příspěvky na soukromé životní pojištění,
 • členské a odborové příspěvky v organizacích,
 • úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
 • Přehled odečitatelných položek a slev

Jaké zkoušky si lze odečíst z daní?

Mezi zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání bohužel nemůžeme zařadit základní, střední, vyšší odborné, vysoké ani celoživotní vzdělání. To by měl daňovou úsporu každý. Nespadá sem pak ani klasický řidičský průkaz, což platí i pro řidiče z povolání, kteří by si odpočet chtěli uplatnit zpětně.

Mezi typické zkoušky dalšího vzdělávání tak patří především profesní kvalifikace, která byla hodnocena podle standardů Národní soustavy kvalifikací s tím, že došlo k jejímu úspěšnému zakončení a získání certifikátu/osvědčení. Blíže o této problematice pojednává zákon č. 179/2006 Sb. (§ 1 - § 25).

Pokud by ji chtěl zaměstnanec uplatnit, může tak učinit pouze za předpokladu, že nebyla hrazena zaměstnavatelem. Pro uplatnění u OSVČ nesmějí být takové zkoušky použity jako daňový výdaj/náklad na podnikání.

Úhrada za zkoušky v daňovém přiznání – snížení daně

zdroj: Shutterstock

Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Poplatník si může odečíst 10 000 Kč za kvalifikační zkoušku, kterou si hradil sám. 13 000 Kč pak v případě, že je zdravotně postižený, a 15 000 Kč, jestliže trpí těžkým zdravotním postižením.

Pokud podnikatel platil kvalifikační kurzy svým zaměstnancům, oni si je uplatnit samozřejmě nemohou, za to on při splnění určitých podmínek ve svém přiznání ano. Rekvalifikační zkoušky zaměstnanců mu totiž poslouží jako daňový náklad, což je pro něj výhodné. V každém případě je ale důležité splnění placeného kurzu prokázat. Učinit tak můžete doložením potvrzení o zaplacení zkoušky.

Daňové náklady v podnikání

Daňový náklad je v podstatě výdaj poplatníka či subjektu na podnikání, a to ať už fyzické nebo právnické osoby. Výdaje se v daňovém přiznání v některých případech ani udávat nemusí, přesto jsou výhodné, neboť snižují daňový základ a samozřejmě i celkovou výši daně. Mezi uznatelné náklady ještě můžeme zařadit:

 • mzdu, sociální a zdravotní pojištění odvedené za zaměstnance,
 • výdaje na provoz firmy,
 • nákup materiálu a zboží,
 • náklady na služební cesty,
 • opravné položky a rezervy (dle zákona o rezervách),
 • nájemné objektu,
 • škody na majetku způsobené živelnou pohromou,
 • škody na majetku způsobené vandalem na základě potvrzení od policie ČR.

Náklady poté můžete uplatnit hned dvěma způsoby. Lze použít ty reálné, které vyčtete z účetnictví, anebo využít výdajové paušály, které jsou často výhodnější, a to minimálně proto, že dokážou snížit daňový základ podstatně víc.

Výdajové paušály za rok 2020

Paušál

Limit

Pro co jsou určeny

-80 %

max. 1 600 000 Kč

U zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

-60 %

max. 1 200 000 Kč

U živnostenského podnikání

-40 %

max. 800 000 Kč

U samostatné činnosti

-30 %

max. 600 000 Kč

U nájmu nemovitých věcí anebo nájmu majetku zařazeného v ochodním majetku

 

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ