Příjmy z nájmu v praktických příkladech

21.10.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Pravidelný příjem z nájmu je velmi oblíbeným pasivním příjmem, proto obliba investic do nemovitostí za účelem jejích pronájmu je stále vysoká. Co je dobré vědět o příjmu z pronájmu z daňového hlediska?

Příjem z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu mohou mít zaměstnanci, OSVČ, penzisté i např. studenti. Všichni daňoví poplatníci si však následně musí plnit své daňové povinnosti. Příjem z nájmu podléhá pouze standardní 15% dani z příjmu, bez ohledu na jeho výši se totiž z příjmu z nájmu § 9 zákona o dani z příjmu neplatí solidární daň ani povinné pojistné.

Nezakládá účast na pojistném

Pasivní příjem z nájmu nepodléhá sociálnímu pojištění, to mimo jiné znamená, že tento příjem nemá vliv na výpočet starobního ani invalidního důchodu a nezakládá nárok na nemocenské dávky (např. nemocenskou, mateřskou, otcovskou či ošetřovné).

Příklad 1) Nulová daň, ale nutnost vyplnění daňového přiznání

Penzista Martin bude mít za rok 2020 příjem z nájmu ponížený o související výdaje ve výši 150 000 Kč. Jiné zdanitelné příjmy pan Martin nemá. Za rok 2020 má pan Martin povinnost podat daňové přiznání na finančním úřadu, přestože jeho daňová povinnost bude nulová, protože v daňovém přiznání uplatní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Na základní daňovou slevu na poplatníka mají nárok všichni daňoví poplatníci, a to i starobní důchodci. Do ročního daňového základu ve výši 165 600 Kč se z důvodu uplatnění slevy na poplatníka neplatí žádná daň z příjmu.

Příjmy z nájmu – zdanění, příklady, jak je přiznat

Zdroj: Shutterstock

 

Příklad 2) Požádání zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech

Zaměstnankyně Pavla má kromě příjmů od zaměstnavatele XY ještě pravidelný příjem z nájmu. Paní Pavla si musí za rok 2020 sama podat daňové přiznání a nemůže zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně z příjmu. K vyplnění daňového přiznání bude paní Pavla od zaměstnavatele potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2020. Paní Pavla bude muset vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání.

Příklad 3) Daňový základ při využití paušálu

Paní Hana má roční příjem z nájmu ve výši 300 000 Kč. Výdaje může paní Hana uplatnit ve skutečné výši nebo uplatnit 30% výdajovým paušálem. Skutečné výdaje má paní Hana velmi nízké, proto uplatní výdaje paušálem. Daňový základ z nájmu bude tedy činit 210 000 Kč (300 000 Kč – (300 000 Kč x 30 %). Při uplatnění výdajů paušálem je nutno počítat s tím, že nad rámec paušálu nelze uplatnit již žádné další výdaje. Maximálně je přitom možné za rok 2020 uplatnit paušální výdaje v částce 600 000 Kč.

Příklad 4) Neuvádění příjmů do přehledů

Podnikatelka Simona má mimo příjmů ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmu ještě příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu. Do daňového přiznání za rok 2020 bude uvádět všechny své zdanitelné příjmy, tedy ze samostatné výdělečné činnosti i z nájmu. Do přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a Okresní správu sociálního zabezpečení však bude paní Simona uvádět pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti. Z příjmů z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu fyzických osob se nikdy neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 14 krát